„Кариера с кауза” е неправителствена организация в обществена полза, която подпомага реализирането на дейности и инициативи, облагородяващи средата на живот и развиващи гражданското самосъзнание.

Ние вярваме, че провеждането на смислени инициативи и доброволчеството не трябват да бъдат дейности, запълващи само свободното време, а биха могли да представляват основни занимания в живота на хората заедно с израстването в техния професионален път.

Затова и всяка година организираме събитието „Кариера с Кауза” – кариерен форум, популяризиращ възможностите за стаж, доброволчество и работа с обществена ползва. Форумът представлява платформа, която среща различни организации (граждански инициативи, неправителствени и бизнес организации) с активно мислещи хора, готови да се присъединят към техните дейности и инициативи.

 „Кариера с Кауза” е общност от хора, водени от своята непримиримост със статуквото и от готовността за конкретни действия по посока на неговата промяна. Държим на качеството на нашата работа и вярваме в принципите на прозрачност и отчетност пред широката общественост.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency