Кариера с Кауза 2018 събира на едно място водещи организации, развиващи активна дейност в нестопанския сектор, и бизнеси, които имат утвърдени политики за корпоративна социална отговорност.

Подробности за участниците в тазгодишния форум можете да намерите тук.


Компании с представител на форума


NutriGen

NutriGen e първата българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката и нутригенетиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек. Ние използваме набор от генетични изследвания, съобразени с най-актуалните тенденции в контекста на персонализираната медицина. Те представляват иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването. Ние предлагаме комплексни решения, които са част от цялостната грижа, нужна за подобряването на общото здравословно състояние и спортно представяне. За тяхното приложение разчитаме на квалифицирани експерти, които осигуряват задълбочен анализ на получените резултати. Нашата мисия е да съдействаме за по-доброто качество на живот на хората в България, като им дадем достъп до работещи инструменти в сферата на персонализираната медицина.Да помогнем на клиентите си да взимат информирани решения относно своето здравословно състояние, диетичен план, спортна активност и начин на живот, като се запознаят с генетичния си потенциал и възможните генетично заложени здравни рискове. Да подкрепим превенцията и лечението на част от най-широко разпространените социално значими заболявания, свързани с начина на живот.

Официален сайт на NutriGen: nutrigen.bg

 

Организации с представител на форума


Фондация “Заедно в час”

Фондация “Заедно в час” е създадена през 2010 г. и работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които допринасят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

В рамките на програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” участниците получават подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности. През това време те имат възможност да се запознаят директно с предизвикателствата и начините за подобрение в системата. След това продължат да допринасят активно за по-качествено образование в България през работа в различни професионални сфери. Сред тях са ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, публични политики и др. Организацията изгражда силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмата и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете. До момента през програмата са преминали успешно 262 души, а през учебната 2018/2019 г. като преподаватели първа и втора година в училище влязоха повече от 110 учители в 11 региона на страната.

В момента организацията отново набира участници в програмата си, които да започнат своето участие от 2019 г. Кандидатстването става през сайта zaednovchas.bg, като не е необходимо предварително кандидатите да имат придобита учителска правоспособност.

Официален сайт на Фондация “Заедно в час”: zaednovchas.bg

 

 


Българска организация за доброволно кръводаряване – БОДК

Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК / BOVBD) е първото сдружение в България, учредено и работещо в обществена полза, изцяло от доброволци, чиято дейност е насочена на 100% към повишаване броя на доброволните кръводарители и към насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване. Цел на сдружението е и да насочи общественото внимание към проблемите, които произтичат от липсата на информация за кръводаряването и значението му – недостатъчния брой доброволни кръводарители, вредните ефекти и рискове от събиране на кръв от платени донори и незаконната продажбата на кръв. Основен проект на БОДК е системата Дари кръв, работеща в цялата страна, в помощ на хора, спешно нуждаещи се от кръв и в услуга на доброволните кръводарители, готови да помагат при спешни случаи и желаещи да се включат в акции. Дейностите на сдружението включват и организирането на информационни кампании, лекции или срещи, съчетани или не с акции за кръводаряване, които могат да бъдат и част от различни събития, фестивали, семинари, тиймбилдинги, вътрешно-фирмени мероприятия, КСО и пр. Сдруженито има нужда, освен от доброволци в различни направления и от финансова подкрепа, за да може да продължим развитието на дейностите и поддържането на системата Дари кръв.

При срещата с представителите на БОДК, освен че ще научите повече за сдружението, ще можете да разберете кой може да бъде кръводарител, кой и защо не е добре да дарява кръв, защо е толкова важно да даряваме кръв, как можете да подкрепите каузата, дори ако не можете да дарявате кръв, какво да правите, ако Ваш близък има нужда от кръв и много друга полезна информация.

Линк към ФБ страницата – БОДК / BOVBD ;

Линк към уебсайта – www.bgblood.org

 

 


Фондация „За Нашите Деца“

Фондация „За Нашите Деца“ е устойчива развиваща се българска организация с 26-годишна история – лидер във въвеждането и развитието на политиките за ранно детско развитие и в предоставянето на услуги за деца в ранна възраст и техните семейства. Организацията поддържа широк спектър от качествени социални и интегрирани услуги за деца в ранна възраст (0-7 г.) и техните семейства, които работят в синхрон, взаимно се подкрепят и допълват, с което гарантира най-добри възможности за децата и семействата в риск.

Екипът на фондация „За Нашите Деца“ се състои от повече от 70 човека, които работят за това българските семейства да не се разпадат поради бедност или социална изолация, подпомагат всяко (и различното) дете да получи равен шанс да развие пълния си потенциал. Ние вярваме, че приемното семейство е изключително ценен капитал в нашето общество, което има нужда от грижи и уважение.

Нашите цели:

Да достигнем до повече деца и семейства в риск и да предоставим по-голям обем и брой качествени социални услуги.

Да осигурим ресурси, необходими за дейността на организацията, предвид факта, че държавните институции финансират под 40% от инвестициите, които ние правим годишно за предоставяне на качествени услуги за деца и семейства в риск.

Да влияем върху политиката и практиката за защита правото на семейство на децата в България, стъпвайки на нашия практически опит.

Да поддържаме високо ниво на организационно управление и прозрачност.

Повече информация за това кои сме ние, какво и как го правим може да откриете на нашия уеб сайт: www.detebg.org

 

 


„Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи” (ABLE)

„Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи” (ABLE) е неправителствена организация с над 250 членове, преминали през „Програма Младите Лидери на България” (Bulgarian Young Leaders Program) на Фондация Америка за България.

Приели сме за своя мисия да работим за развитието на активно гражданско общество, да вдъхновяваме лидерство и да промотираме предприемачеството е България. Правим това чрез различни проекти, сред които:

– ABLE Mentor e най-големият ни проект, в основата на който стои концепцията за индивидуално менторство на ученици от 10ти и 11ти клас, които свързваме с професионалисти от различни сфери. В рамките на три месеца, сформираните екипи разработват проект свързан с предприемачество, социална кауза, кариерно ориентиране или развиване на лични качества у ученика.

– ABLE Activator – интензивен курс по предприемачество за студенти и млади професионалисти. Целта е да развием лидерски качества и умения у участниците, да ги запалим по предприемачеството и да им дадем уменията за анализиране и стартиране на инициативи, било то бизнес, социални или граждански такива.

– Startup Navigator – онлайн платформа очертаваща всички участници в предприемаческата екосистема в България и региона на централна и източна Европа, където можете да намерите информация за всеки от тях, да създадете свой профил – индивидуален или организационен, да търсите възможности и интересни събития.

– B.O.S.S. – “Моята успешна история като собственик на бизнес” е обучителна програма за безработни и неактивни лица от Югозападния регион в България, за това как да стартират свой собствен бизнес или самостоятелна стопанска дейност.

– Leader Talks – ежемесечни отворени събития с утвърдени бизнес лидери в различни сфери – мениджъри, изпълнителни директори, предприемачи, професионалисти в дадена област, които споделят за опита и житейския си път в приятелски диалог с гост-водещ и с активното участие на публиката.

– Централноевропейски стартъп награди е поредица от събития в региона на централна и източна Европа, целяща да отличи най-добрите стартъпи, предприемачи, коуъркинг пространства, инвеститори, ролеви модели.

Официален сайт на „Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи” (ABLE): https://www.ablebulgaria.org/bg/

 

 


Сдружение „Младеж за разбирателство – България“ / Youth For Understanding (YFU) 

Youth For Understanding (YFU) е една от най-старите и уважавани международни организации за културен ученически обмен в света. Създадена през далечната 1951 г., YFU и до днес продължава да следва мисията си да работи за развитие на междукултурното разбирателство, взаимното уважение, социалната отговорност и глобалното гражданство.

Сдружение „Младеж за разбирателство – България“/ YFU България е част от световната мрежа на YFU и вече 20 години организира междукултурен ученически обмен в повече от 30 страни по света.

YFU България е приела над 40 ученици от 4 континента и е сбъднала мечтата на над 300 български младежи между 15 и 18-годишна възраст да учат и живеят в различни държави по света. Програмата на YFU включва настаняване в местно приемно семейство и посещаването на местно училище в страната на обмен.

YFU вярва, че можем да създадем един мирен свят като възпитаваме активни граждани. Човек може да смени обкръжението си и да въздейства на други хора, отвъд най- близките си роднини и приятели. Преживяването, което дава обмена, засилва световното разбирателство и приемането на други култури и навици, което на свой ред повишава толерантността, намалява насилието и помага за премахването на стереотипите.

YFU развива дейност и по проекта „Coloured Glasses“. „Coloured Glasses“ има за цел да поощрява неформалното образование и да представи по интерактивен начин теми като култура, стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, толерантност. Работилниците „Coloured Glasses“ са предлагат напълно безплатно на училища в цяла България. Екипът на YFU България се състои от Националния директор на сдружението, г-жа Ирис Виснер, програмния координатор Стефания Бояджиева, Елица Иванова – PR и рекрутиране . По проекта „Coloured Glasses“ работи регионалния координатор Дарина Коконова.

Официален сайт на Youth For Understanding (YFU): http://www.yfu.bg/

Официална Facebook страница на Youth For Understanding (YFU): https://www.facebook.com/yfubulgaria

 

 


Сдружение YOUTHub

Сдружение YOUTHub е младежка неправителствена организация основана през юни 2016г.

Целта на YOUTHub е да подпомога българските младежи да се развиват професионално и личностно. Основното средство, което използваме, е нашия уебсайт youthub.bg, който служи като младежка онлайн платформа, на която публикуваме различни възможности за включване в дейности като обучения и младежки обмени, добрволчество, стипендиантски и стажантски програми, събития и други. Позитивно настроени сме, че ако младите хора се възползват от тези възможности и активно и целенасочено градят своите интереси и умения, то те бързо биха се превърнали в ценни кадри за пазара на труда. По този начин индиректно се опитваме да борим младежка безработица в България и Европа. В допълнение, организацията си е поставила задачата да служи като свързващо звено между младите хора, бизнеса, НПО сектора и държавните институции.

YOUTHub се представлява от експерти в областа на младежките въпроси и кариерно развитие. Вярваме в това, че младите хора трябва да бъдат подкрепяни в техните начинания и пътя на израстването им. Това е причината от самия старт на платформата да започнем да работим със стажанти, чиято дейност варира в организацията, но предоставя възможност за обучение на различни меки и дигитални умения.

В допълнение организацията е партньор по различни младежки проекти свързани с предприемачество, развитие на меки умения и гражданско-социални теми. С тях вярваме, че допринасяме за развитието на хората включили се и служим като платформа за израстване. Обучителните дейности организирани от НПОто на локално ниво са свързани с темите за комуникаци и кариерно развитие.

Официален сайт на Сдружение YOUTHub: http://youthub.bg/

 

 


Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България

Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България е неправителствена организация, която работи в сферата на международния доброволчески обмен от 1998 г. и е регистрирана официално през 2002 г. като организация, работеща в обществена полза. Си Ви Ес – България е клон на международната организация за мир и обмен на доброволци Service Civil International (SCI: http://www.sci.ngo/), както и пълноправен член на младежката мрежа за сътрудничество в Югоизточна Европа – South Eastern Eurоpean Youth Network (SEEYN: www.seeyn.org). Целите на Сдружението са да популяризира идеята за доброволческа работа чрез организирането на доброволчески инициативи; да мотивира младите хора към активност и участие в доброволчески лагери и акции, да промотира и подкрепя международното разбирателство и солидарност, социалната справедливост и опазването на околната среда.

Основните дейности на сдружението са:

– разпространяване и популяризиране на доброволчеството като форма на активно гражданско участие;
– организиране на краткосрочни и дългосрочни доброволчески международни проекти: доброволчески лагери, младежки обмени и обучения, семинари и конференции;
– организиране на краткосрочни и дългосрочни доброволчески локални проекти за работа с маргинализирани групи и тяхното социално включване /напр. бежанци, деца от уязвими групи, хора от малки населени места, хора с увреждания и др./;
– организиране и участие в културни инициативи и инициативи за опазване на околната среда и промотиране на устойчивото развитие – приемане и изпращане на доброволци/ вкл. Европейска доброволческа служба и Корпус на Солидарността/ в подкрепа на обществено значими проекти в България, Европа и света;
– работа в партньорство с други НПО с цел опазване на човешките права, включването на маргинализирани групи.

Сдружението успешно осъществява дейностите си благодарение на 30-те си пълноправни членове, както и не много на брой, но активни доброволци, които помагат в провеждането на различни ежедневни дейности на Си Ви Ес. Допълнително голям брой доброволци отдават своето време, труд и знания по отделните проекти на сдружението: Проект Бежанци, Училище за природата в с. Влахи, Международния София Филм Фестивал, Проект Толерантност и други.

Официален сайт на Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България: http://cvs-bg.org/

 

 


Фондация MOVE.BG

MOVE.BG e платформа на създаващите хора, чиято мисия е да свързва новатори и да изгражда техния капацитет като ключов двигател на икономическото и обществено развитие.

Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

Организацията е силно ангажирана и в нововъзникващото поле на социалните иновации и устойчивото развитие.

Членовете на общността на MOVE.BG наброяват 8000 + души и организации със споделени ценности из цялата страна.

Официален сайт на Фондация MOVE.BG: https://move.bg/

 

 


Сдружение „Зелен”

Сдружение „Зелен” е учредено в края на 2012 година от група приятели. Това, което ни свързва е любовта към природата във всичките й аспеки. Основната ни цел е популяризирането на нестандартни решения за опазване на околната среда, а средствата, които използваме се стремим да запазват нашата оригиналност, автентичност и свобода. Разчитаме основно на лични средства, дарения и доброволен труд.

Една от най-значимите ни социални инициативи се нарича „Зелен сбор“ (http://greenassn.com/cause/green-summit) – пътуващ децентрализиран форум, който цели да помогне на младите хора, избрали да се върнат към българското село, като даде гласност на проектите им. Обикаляме родината със стар дизелов бус, който преустроихме, така че да работи безпроблемно на филтрирано използвано олио. Така спестяваме вредни емисии и енергийни ресурси, чрез повторната употреба на привидно непотребни материали. Ще ви изненадаме и с нашата педалня – пералня на педали, която работи безупречно стига да има кой да върти. Соларният ни котлон представлява стара сателитна чиния покрита с алуминево фолио. Търсим и споделяме алтернативни форми на устойчиво съществуване и себеизразяване, а във въпросите, които изскачат по пътя се крият всъщност много отговори. Така по естествен начин стигаме до по-осъзнати и отговорни решения, които идват от самите нас. А най-важното е искрено да се забавляваме с проектите, които реализираме!

В стремежа си да представяме и подкрепяме устойчиви модели на социално взаимодействие и общностно развитие създадохме социален център (http://greenassn.com/cause/green-workshop), целящ да бъде споделено пространство, подкрепящо позитивната промяна във всеки един от нас. Пренесохме този пример и в столицата (http://greenassn.com/cause/celo).

След реализирането на редица дейности на местно, национално и международно ниво е изключително важно за нас да стигнем до възможно най-много инициативни, любопитни, чистосърдечни и мотивирани хора, с които заедно да постигнем следващото ниво на развитие – космическото! Заповядайте!

Официален сайт на Сдружение Зелен: http://greenassn.com/

 

 


Help a Paw

Help a Paw е мобилно приложение, благодарение на което могат да се подават сигнали за бездомни животни, които се нуждаят от помощ. В резултат доброволците, намиращи се наблизо, ще получат известие. Целта е да се осигури по-надежден и бърз начин за информиране на хората за спешни случаи близо до тях.

Help a Paw може да бъде изтеглено от App Store и Google Play:

http://bit.ly/helpapaw_ios

http://bit.ly/helpapaw_android

За повече информация: www.helpapaw.org

 

 


“Лекари без граници” (Médecins Sans Frontières, MSF)

“Лекари без граници” (Médecins Sans Frontières, MSF) е международна независима медицинска хуманитарна организация, която осигурява спешна помощ на хора, засегнати от въоръжени конфликти, епидемии, липса на здравни грижи, както и на засегнатите при природни или предизвикани от човека бедствия. Нейният основен принцип е, че всички хора имат право на медицинско обслужване.

Дейността на “Лекари без граници” е свързвана с отдадеността да се доставя качествена медицинска помощ за хората попаднали и намиращи се в център на криза, независимо от тяхната раса, религия или политически пристрастия. “Лекари без граници” – MSF извършва своята дейност безпристрастно и независимо от каквито и да било политически, военни или религиозни цели. Преди да се започне една мисия се изпращат медицински екипи, които да оценят на място медицинските нужди на населението.

Ключът за възможността “Лекари без граници” да действат независимо, когато настъпи криза, е тяхното независимо финансиране. 90% от цялото финансиране идва от частни източници, не правителства. Дейността на “Лекари без граници” е и неутрална. Те не взимат страна във въоръжени конфлкти, осигуряват помощ на основата на нуждите и се изказват за по-голям независим достъп до жертвите в конфликт, както изисква международният хуманитарен закон. Организацията има дълга история на бързо реагиране при избухване на епидемии от холера, менингит, морбили, малария, ебола и други инфекции, които се разпространяват бързо и могат да бъдат фатални, ако не се лекуват.

“Лекари без граници”- MSF търси медицински и немедицински персонал за работа в проекти в чужбина: хирурзи, анестетици, гинеколози, общопрактикуващи лекари, акушерки, медицински сестри, психолози, логистичен персонал, администратори, финансови специалисти, координатори на човешките ресурси.

За кандидатстване за работа по проекти на “Лекари без граници” – MSF е необходимо добро владеене на английски и/или френски език. Повече информация за условията на работа на “Лекари без граници” – MSF можете да намерите тук.

По време на Кариера с Кауза 2018 информация относно дейността на организацията ще бъде предоставяна само на английски.

Официален сайт на Médecins Sans Frontières, MSF: https://www.msf.org/

 


Онлайн медия “Успелите”

Uspelite.bg е онлайн медия, която споделя добрите новини от България и разказва истории на успеха на хора, които разбиват мита, че у нас успехът е невъзможен.

Част от кампаниите на медията са “рЕмисия новини” – проект в борба с негативните новини по националните телевизии, “89 пътя на миграцията” – изложба, която разказа личните истории на миграцията и доказа, че всеки човек има причина да търси по-добри условия за живот.

Екипът е съставен от редактори, експерти в сферите маркетинг и дизайн, а в голямата си част от автори-доброволци, които биват обучавани и напътствани от опитни журналисти. Мисията на проекта е да създава конструктивна журналистика и да разказва вдъхновяващи истории, спазвайки всички морални и етични норми.

Официален сайт: www.uspelite.bg

 

 


Международната фондация за развитието на Y-PEER

Международната фондация за развитието на Y-PEER е регистрирана в началото на 2017 г. в подкрепа на Международната младежка мрежа Y-PEER – глобална мрежа от организации и младежки активисти в 52 страни на 3 континента. Тя е създадена през 2002 г. в с подкрепата на UNFPA и активно работи в сферата на младежкото сексуално и репродуктивно здраве и права, изграждането на мир, овластяването на младежите и реализацията на Целите за устойчиво развитие. Y-PEER има за цел да гарантира, че младите хора:
– Имат достъп до информация и образование в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и права чрез неформално и формално образование и обучение;
– Познават и защитават правата си, като участват активно в гражданското общество и във вземането на решения относно младежки политики;
– Участват по прогресивен, съществен и приобщаващ начин в политическите процеси и процесите на вземане на решения на всички нива по отношение на реализацията на новата програма за развитие и Целите за устойчиво развитие.
Основната цел на Международната фондация за развитието на Y-PEER е да осигури устойчивост, техническа и финансова подкрепа за дейностите на неформалната международна мрежа Y-PEER и националните мрежи на Y-PEER в отговор на техните нужди. Фондацията понастоящем се базира и подпомага от Международния институт за младежко развитие PETRI-София (http://petri-sofia.org/koi-sme-nie/) , който е един от регионалните ресурсни центрове на Y-PEER и е част от структурата на Националния център за обществено здраве и анализи.

 

 


Екологично сдружение „За Земята”

Екологично сдружение „За Земята” е неправителствена организация, създадена през 1995 година. Мисията на организацията е да обединява усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот, който изключва експлоатацията на хората и природата.

Целта на организацията:

 • Да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда;
 • Да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата;
 • Да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.

Екологично сдружение “За Земята” работи по следните теми:

 • Нулеви отпадъци
 • Чист въздух
 • Еко-Земеделие vs. ГМО
 • Енергийна независимост
 • Климатични промени
 • Европейски обществени средства
 • Глобализация и развитие

Официален сайт на Екологично сдружение “За Земята” : http://www.zazemiata.org

 

 


Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България)

Асоциацията на европейските журналисти-България е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза през 2010г.

Нашата цел е да се грижим за развитието на свободната и независима медийната среда и качеството на журналистиката в България и да подкрепяме журналисти, които са възпрепятствани да вършат свободно работата си.

АЕЖ-България обединява журналисти, които работят във всички видове медии: печат, радио, телевизия и онлайн.

Позициите, новините и анализите по актуални медийни теми и проблеми, които публикуваме на нашия сайт (www.aej-bulgaria.org) и в социалните мрежи имат своята публика и биват отразявани в редица медии. Наши членове често коментират въпроси от света на медиите и журналистика в телевизионния и радио ефир, както и пред водещи международни медии. Проучванията и позициите ни са цитирани от международни организации и институции като Държавния департамент на САЩ, Съвета на Европа, Ethical Journalism Network, и др.

АЕЖ България е член на международната Асоциация на европейските журналисти (www.aej.org), обединяваща журналисти от над 20 европейски държави. АЕЖ е независима международна асоциация, която събира журналисти от цяла Европа чрез членството им в националните секции. Тя подкрепя критичната журналистика в процеса на европейската интеграция и свободата на информация и на медиите. АЕЖ предлага на журналистите възможността да бъдат част от професионална и социална мрежа.

Асоциацията е независим наблюдател в комисията по медиите към Съвета на Европа.

Официален сайт на АЕЖ-България: www.aej-bulgaria.org

 

 


Фондация “Ук” – Училищни чудеса

“Училищни чудеса” изгражда позитивни ролеви модели сред ученици с нисък социално-икономически статус, които демонстрират, че упоритият труд и добро образование, могат да отведат всяко дете, където пожелае, независимо откъде е започнало. За момента инициативата се осъществява в малките населени места в общините Ябланица и Луковит, обл. Ловеч, и там развива 2 отделни, но взаимосвързани, програми:

– Лидерска програма, насочена към ученици от 6. до 10. клас., която цели да предаде на учениците ценни знания и умения за личностното им развитие, да вдъхнови у тях желание за постоянно учене и да им демонстрира, че са способни да променят себе си и средата около тях. Програмата насърчава младежите да бъдат началото на промяната, като работят по проекти на местно ниво с подкрепата на вдъхновяващи и всеотдайни ментори-доброволци. Лидерската програма предстои да се осъществи за трета поредна учебна година.

– “Старт в кариерата” е програма, която предстои да се осъществи за пръв път през тази учебна година. Тя е насочена към ученици 11-12 клас, които са преминали през лидерската програма на “Училищни чудеса”. Състои се от сесии по кариерно ориентиране, индивидуален ментор, интензивни уроци по български и английски език. Цел е учениците да могат успешно да предприемат следващата си кариерна стъпка след 12 клас: да влязат в университет или да започнат работа, която да ги развива и да надгражда уменията им.

Юридическото лице, което стои зад тези програми е Фондация “Ук”, млада организация с нестопанска цел в обществена полза, основана от създадетелите на “Училищни чудеса”.

Официален сайт на “Училищни чудеса”: http://schoolmiracles.bg/

 

 


Сдружение “Диабет, предиабет и метаболитен синдром”

Мисия: ДиП работи, за да имат хората с предиабет шанса никога да не станат диабетици, а диабетиците – да живеят достойно и без усложнения.

Цели: подобряване качеството на живот на деца, младежи и възрастни с диабет, намаляване на риска от тяхното социално изключване, насърчаване на социалната им и професионална реализация, подобряване на достъпа до лечение, диагностика, ресурси и обучение за хората с диабет в по-малки населени места.

Дейности: информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании, скрининги за диабет, обучения, кръгли маси, уъркшопи „Ролята на физическата активност“, ивенти „Парад на доброволчеството“. Провеждаме семинари, срещи и консултации с цел интеграция на младите диабетици, разговори с лекари и психолози, срещи в училищни класове, в които има деца и младежи диабетици. Организацията като партньор в международни проекти изпраща млади диабетици на младежки обмени и тренинги, като по този начин им дава шанс да участват в европейски проекти. Всяка година организираме акции на съпричастност с хората с диабет.

Досега:

Организирахме лагер за деца с диабет, с обучение с неформални методи за повишаване на самочувствието, комуникативността и за развитие на умения за споделяне и търсене на помощ.

Проведохме десетки скрининги в София, Пловдив, Видин, Ново село, Стара Загора, Ловеч, Козлодуй, Раднево, в които сме обхванали над 3500 души от 18 града в 15 общини.

Проведохме акция на съпричастност „Диабетът – утре може да си ти”, в която в един и същи ден по едно и също време се включват над 1000 наши доброволци от 20 града. 20 български града и Лондон, в която обхванахме над 1000 доброволци, над 200 диабетици, с над 100 медийни публикации и отразявания.

Настоящи приоритети:

1. Обучения, семинари, конференции за диабет.

2. Скрининги, консултации и лекции за диабет.

3. Създаване на приятелско място за деца и младежи с диабет:

• провеждане на срещи, дебати, уъркшопове в училищата

• провеждане на импро-театър с участие на младежите и децата за преодоляване на бариери и изграждане на самочувствие

• създаване на център за подкрепа и интеграция на деца и младежи с диабет

• летни и зимни лагери за деца и младежи с диабет

• он-лайн срещи и уебинари.

Официална Фейсбук страница на Сдружение : https://www.facebook.com/DiabetesAndPrediabetes/

 

 


Сдружение 1 Процент Промяна

1 Процент Промяна е сдружение за хора, които искат да правят добрини в България, които са готови да допринесат за дълготрайна и осезаема промяна в обществото.

Мисия

Да обединяваме хората в България чрез прозрачен и вдъхновяващ модел за подкрепа на разнообразни каузи всеки месец.

Визия

Да превърнем личната инициатива и отговорност, грижата и емпатията в основополагащи ценности на обществото, в което живеем.

Какво правим

Концепцията е простa – всеки месец членовете на сдружението отделят по 1% от приходите си за различни, измерими каузи, които подбираме заедно. С две думи, обединяваме усилията си, за да реализираме осезаема промяна.

Как избираме каузите

Целта ни е да работим по каузи, които са извън фокуса на големи организации и кампании и в същото време съответстват на сумите, които успяваме да съберем за месец.

 • Разнообразни – можеш да се увериш тук
 • Конкретни – с конкретен резултат, а не част от по-голяма инициатива
 • Измерими – за всяка кауза предварително изчислен бюджет, който се обсъжда между членовете на сдружението. Сумата винаги е реалистична, постижима и съответстваща с броя дарители
 • С дългосрочен ефект – целта ни е да създадем устойчива, качествена промяна в живота на бенефициентите

Прозрачност

 • над 99% от даренията се получават по банков път;
 • всички дарения отиват за изпълнението на каузите, които подкрепяме;
 • сдружението има оперативни разходи (такси за поддържане на банкови сметки, Pay-Pal, e-mail и уебсайт), които се покриват изцяло от членовете на сдружението;
 • правилото ни е да не превеждаме пари, а да закупуваме/финансираме продукта или услугата, от която има нужда бенефициента;
 • за всяка кауза има налични документи, доказващи разходването на събраните средства – фактури, платежни, договори за дарение и др.

Кои сме ние

Ние сме приятели. Група хора, които искат да правят добро всеки месец. Екипът зад 1

Процент Промяна се състои от 6 човека, а редовните дарители са над 100.

Официален сайт на Сдружение 1 Процент Промяна: http://onepercentchange.today/

 

 


Джуниър Ачийвмънт България – JA Bulgaria

Вече 20 години JA Bulgaria е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование.

Успехът на образователния модел на JA България се дължи на съчетанието от качествено учебно съдържание, основано на подхода на учене чрез практика, подготвени и мотивирани учители и включването на доброволци от местната общност – представители на бизнеса и публичния сектор, които помагат на младите хора като техни ментори или представят учебното съдържание в клас, пречупвайки го през призмата на своя практически опит.

Учениците и студентите, участвали в програми на JA, показват по-задълбочено разбиране на понятия и основни принципи от икономиката и бизнеса, както и практически умения за използването им в живота. Те много по-лесно се реализират на пазара на труда, създават повече стартиращи успешни компании и получават по-високо възнаграждение в сравнение със своите връстници, които не са преминали такова обучение.

Официален сайт на JA Bulgaria: http://www.jabulgaria.org/

 

 


Българска мрежа за корпоративна социална отговорност: CSR Bulgaria

Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество. Ние вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот. CSR Bulgaria е първата българска специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност (КСО), която изгражда трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Сред главните ни цели е да спомогнем за изграждането на една стабилна социално отговорна бизнес среда в България. Ние се стремим към създадаване на трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса, като доставяме ползи и за двете страни. Нека всички виждаме повече, даваме повече и получаваме повече! Търсим мотивирани и активни хора, които споделят нашата идея и не ги е страх от предизвикателството. Имаме нужда от проектни лидери или помощници с които заедно да реализираме все повече проекти, да достигнем до все повече бизнеси и да работим за промяната на обществото чрез промяна на бизнес средата.

Официален сайт на CSR Bulgaria: https://www.csr.bg/

[/su_column]
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio