Събитието „Кариера с Кауза” се роди в рамките на проект за борба с младежката безработица, финансиран от Министерство на младежта и спорта, и се проведе за първи път през 2013 г., водено по това време от сдружение Re-Act. Основна негова цел беше свързването на  студентите и завършващите младежи с работодатели, предоставящи възможности за работа. Екипът видя в лицето на това събитие и възможност за активизиране и популяризиране на гражданския сектор, като това стана основен фокус на форума за последващите години.

Второто издание на „Кариера с кауза” се проведе през 2014  г., без да има определено за целта финансиране. Воден от успеха на първото издание, екипът разви и надгради форума, разчитайки на средства събрани от приятели. Само за два дни успяхме да осигурим 3750 лв., при получени по около 20 лв. от човек. С помощта на това финансиране и безвъзмездната подкрепа на комуникационната агенция Graffiti BBDO в разработването на кампанията, реализирахме събитието под надслов „Скучната работа убива”.

Следващата година събитието се проведе, без да има определено за целта финансиране. Разходите се покриха от символичната такса „участие” на организациите и “НПО портал” като партньор на събитието.

През 2016 г. спечелихме грант от Oak Foundation, който подсигури провеждането на форума за още две години и неговото усъвършенстване като формат. Финансова помощ получихме и от нашия партньор „НПО Портал”. Тези средства позволиха за първи път, хора от екипа на „Кариера с кауза” да бъдат символично възнаградени. През изминалите години цялостната подготовка на събитието се поемаше на доброволни начала.

2016 г. е важна и защото „Кариера с Кауза” се регистрира като самостоятелно сдружение с фокус на дейност популяризиране и подпомагане на инициативи и дейности, свързани с цялостното подобряване на средата на живот.

От 2017 г. форумът е отворен и за организации от бизнеса, които чрез своите продукти и услуги, както и чрез програмите си за корпоративна социална отговорност, допринасят позитивно за активизирането и развитието на обществото. Такива компании на българския пазар, макар и не много, съществуват, и заслужават необходимото внимание. Сега събитието се провежда в нов формат, като към щандовете с изложители ще се организира и конферентна част с дискусии на тема „Кариера с(рещу) кауза. Кое избираш?”. 2017 г. е втората година на финансиране на форума с подкрепа от Oak Foundation, а в бъдеще екипът ще насочи усилия да набере средства за провеждането му чрез намиране на спонсори.

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers