Фондация “За Нашите Деца”: Вярваме, че приемното семейство е изключително ценен капитал в нашето общество

October 23, 2018 in Новини by Zlatena Fortunova

При срещата с представителите на Фондация „За Нашите Деца“ ще имате възможността да разберете по какъв начин работят за това българските семейства да не се разпадат поради бедност или социална изолация, по какъв начин подпомагат всяко (и различното) дете да получи равен шанс да развие пълния си потенциал. Научете повече за тях тук.
 
Каква е каузата ви?

Фондация „За Нашите Деца“ вече 26 години работи за това всяко дете в България да има щастливо детство и шанс за развитие на пълния си потенциал.

Как работите за постигането й?

Фондация „За Нашите Деца“ е устойчива развиваща се българска организация, лидер във въвеждането и развитието на политиките за ранно детско развитие и в предоставянето на услуги за деца в ранна възраст и техните семейства. Организацията поддържа широк спектър от качествени социални и интегрирани услуги за деца в ранна възраст (0-7 г.) и техните семейства, които работят в синхрон, взаимно се подкрепят и допълват, с което гарантира най-добри възможности за децата и семействата в риск.

От какво има нужда, за да може повече хора в България да участват активно в подобряването на средата, в която живеем?

Чувствителността към проблемите в обществото се изгражда още в най-ранна детска възраст. Тя се възпитава и се насърчава, но за да се случи това всяко дете трябва да израсне в сигурна семейна среда, която да му даде шанс да развие своя потенциал днес, за да се превърне в социално-осъзнат възрастен утре.

Акцентът на “Кариера с кауза 2018” е балансът между работата и времето за себе си и за другите около нас. Можете ли да споделите успешна практика за това от опита на хората във вашата организация?

Успешни практики при нас, за постигане на баланс между работа и лично време, са няколко. Една от тях е възможността за гъвкаво работно време. Всеки служител може да реши в диапазона от 8 до 20 вечерта как да конструира работните си часове. Работим па процесния принцип на управление, който позволява всеки служител да има свободата да изгради приоритети, да приоритизира задачите, да насрочва срещи и други в удобно за него време. Друга добра практика е ползването на 26 дни платен годишен отпуск, което от една страна привлича кандидатите за работа при нас, от друга предоставя повече време, което служителят може да полза, за да бъде със своето семейство. Също така предлагаме мултиспорт карти на служителите, които Фондацията покрива на 50 % за служителите и с договорена голяма отстъпка за всеки член на семейството. Разбира се всяка година мислим и търсим нови възможности, за да успеем да предоставим условия на служителите, които да спомогнат за този баланс. Разбира се в НПО сектора това е трудна задача.

Какво очаквате от форума “Кариера с кауза” тази година?

От форума “Кариера с кауза” тази година очакваме да открием и създадем нови познанства, съмишленици, партньори и доброволци, с които да развием партньорства. Очакваме да почерпим добри практики и да обменим идеи!

Вижте кои ще са и останалите участници във форума тази година ТУК.
Елате да се запознаете на живо на 10 ноември, като се регистрирате предварително ТУК