NutriGen: Нашата мисия е да съдействаме за по-доброто качество на живот на хората в България

NutriGen са първият изложител на форум “Кариера с Кауза”, който е от корпоративния сектор. При срещата с техни представители ще се разберете какво представлява персонализирана медицина, какъв тип генетични изследвания използват и какви отворени позиции предлагат. Повече за тях прочетете тук.

Каква е каузата ви?
  • Нашата кауза е да съдействаме за по-доброто качество на живот на хората в България, като им дадем достъп до работещи инструменти в сферата на персонализираната медицина.
  • Да помогнем на клиентите си да взимат информирани решения относно своето здравословно състояние, диетичен план, спортна активност и начин на живот, като се запознаят с генетичния си потенциал и възможните генетично заложени здравни рискове.
  •  Да подкрепим превенцията и лечението на част от най-широко разпространените социално значими заболявания, свързани с начина на живот.
  • Да развием мрежа от квалифицирани специалисти, обучени да работят с иновативни и работещи инструменти в сферата на ДНК изследванията.

Прилагате ли политики за корпоративна социална отговорност?Служителите на компанията биват насърчавани да присъстват на събития подкрепящи каузи за социално значими заболявания като рак на гърдата, сърдечносъдови заболявания, диабет и други. По този начин, те развиват контактите на компанията в различни здравни сфери, набират нови партньори и най-вече уголемяват познанията си на теми, свързани с здравето. Те посещават и различни спортни събития, където презентират компанията, но също така и се грижат за активното си физическо състояние.

Какви служители търсите и какви са основните ви критерии за избор на служител?

Основните критерии за служителите на NutriGen са целеустременост, позитивизъм и мотивация към един по-добър живот в България. Портфолиото от генетични изследвания на компанията е насочено към превенция на заболявания и по-добро физическо представяне, съответно служителите трябва да вярват във възможността това да бъде постигнато чрез услугите, които компанията предлага. Те, също така, трябва да са и доста настоятелни, защото темата ‘превенция’ в България не е добре приета и масово българите се грижат за здравето си след настъпването на дадено заболяване и трябва точно този манталитет да бъде променен.

Акцентът на “Кариера с кауза 2018” е балансът между работата и времето за себе си и за другите около нас. Можете ли да споделите успешна практика за това от опита на хората във вашата организация?

Балансът между различните преоритети на човек е изключително важен, за да може да бъде той отдаден на всяка своя лична кауза. Ние, от NutriGen, много добре разбираме това и насърчаваме служителите си да се чувстват оценени и обгрижвани чрез различни методи и практики през цялата година. Служителите разполагат изцяло  личното си време и сами решават как да го прекарат, така че работата да им доставя удоволствие и съответно да допринасят за развитието на компанията.

От какво има нужда, за да може повече хора в България да участват активно в подобряването на средата, в която живеем?

По- добро образование и семейни ценности, които да подтикват хората да се грижат както за себе си, така и за околната среда.

Кои са основните причини за участието ви във форума? Какво очаквате от форума “Кариера с кауза”?

Да срещнем потенциални служители и да се запознаем с техните критерии за работа.

Да срещнем други компании, със сходни до нашите каузи и да обменим опит с тях.

Да разпространим важността на темата превения и услугите, които NutriGen предлага

NutriGen e първата българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката и нутригенетиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек. Ние използваме набор от генетични изследвания, съобразени с най-актуалните тенденции в контекста на персонализираната медицина. Те представляват иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването.

Вижте кои ще са и останалите участници във форума тази година ТУК.
Елате да се запознаете на живо на 10 ноември, като се регистрирате предварително ТУК

CSR Bulgaria: Ние вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот

При срещата си с представителите на CSR Bulgaria ще може да се информирате какви отворени позиции предлагат и как бихте могли да се включите в дейността им. Повече за тях прочетете тук.

Каква е каузата ви?

Ние работим за да спомогнем за изграждането на една стабилна социално отговорна бизнес среда в България. Ние се стремим към създадаване на трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса, като доставяме ползи и за двете страни.

Как работите за постигането й?

Разпространяваме информация и знания за КСО и Устойчиво развитие и активно свързваме бизнеса, социалния сектор и медийния, като помагаме за баланса, разбирането и кооперирането между всички тях.

От какво има нужда, за да може повече хора в България да участват активно в подобряването на средата, в която живеем?

Има нужда от повече хора, които разбират смисъла и ползата от корпоративната отговорност, както за природата и обществото така и за конкретната компания, която инвестира. Познавайки инструментите и ползите малко по малко отговорните компании несъзнателно ще създадат по-добра среда базирана на ценности и отговорност.

Акцентът на “Кариера с кауза 2018” е балансът между работата и времето за себе си и за другите около нас. Можете ли да споделите успешна практика за това от опита на хората във вашата организация?

Баланса при всеки човек се гради изцяло върху личните му цели, интереси и ценностни характеристики. Поставянето и възприемането на различието между работа (която не е за мен) и останалото време (което е за мен), е първата грешка, която пречи на личния баланс. Когато човек работи, нещо което му дава смисъл, харесва, в което се развива и което го допълва, което е ценно, което помага на другите – тогава няма как да има проблеми с баланса.

Какво очаквате от форума “Кариера с кауза” тази година?

Да срещнем интересни хора, с които заедно да постигнем още повече цели и да достигнем до по-голяма аудитория, която да заразим с ентусиазъм и позитивно виждане за нещата.

Вижте кои ще са и останалите участници във форума тази година ТУК.
Елате да се запознаете на живо на 10 ноември, като се регистрирате предварително ТУК

Международна фондация за развитието на Уай-пиър: Част от глобалната младежка мрежа Y-PEER на организации и младежки активисти в 52 страни на 3 континента

При срещата си с представителите на международната младежка мрежа Y-PEER ще имате възможността да научите какви са актуалните им инициативи и как да се включите в тях. Повече за тях прочетете тук.

Каква е каузата ви?

Сексуално и репродуктивно здраве и права на младите хора.

Как работите за постигането й?

Подкрепяме международната младежка мрежа Y-PEER, активна в 52 държави по света, която се стреми да работи активно в сферата на застъпничеството за сексуалното и репродуктивно здраве и права на младите хора, както и за предоставянето на информация и услуги в тази сфера.

От какво има нужда, за да може повече хора в България да участват активно в подобряването на средата, в която живеем?

Повече възможности за финансиране на работата на неправителствения сектор, постигане на устойчивост, сътрудничество между НПО в България, активна работа с училища и други партньори, реформи в образователната система.

Акцентът на “Кариера с кауза 2018” е балансът между работата и времето за себе си и за другите около нас. Можете ли да споделите успешна практика за това от опита на хората във вашата организация?

Често работата ни се преплита със свободното време, тъй като правим неща, които са ни интересни, и в които вярваме. Въпреки че нямаме ясно обособена граница обаче, винаги намираме време да се забавляваме и да си почиваме, като много често сме заедно – целият екип на фондацията, който включва млади стажанти и доброволци от различни държави – може би това е един от ключовите елементи за нас – да правим неща заедно с младежи, които винаги са част от екипа, активни са, дават идеи, и така атмосферата в офиса и извън него винаги е свежа и младежка.

Какво очаквате от форума “Кариера с кауза” тази година?

Контакти с други неправителствени организации и интересни и ползотворни разговори с колеги и млади хора.

Вижте кои ще са и останалите участници във форума тази година ТУК.
Елате да се запознаете на живо на 10 ноември, като се регистрирате предварително ТУК
 
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio