Форумът

“Кариера с Кауза” е първият кариерен форум в България, предназначен за предлагане на доброволчество, стаж и професионална реализация в неправителствения сектор. Форумът има за цел да разкрие възможности за кариерно развитие в организации, занимаващи се със социална политика, екология, подпомагане и развитие на гражданското общество, човешките права, благотворителност, култура и туризъм и други.

Организаторите

Организатор на събитието е Сдружение “Ре-Акт” – неправителствена организация, която работи за нуждите на българските младежи и децата в неравностойно положение. Главна цел на сдружението е да промени качествено условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека. Стремим се да помагаме на децата с ентусиазъм, професионализъм и много доброта, за да получат по-добри условия на живот, професионална реализация и социална интеграция.

Нашето послание

Неслучайно едно от най-силните послания на форума “Кариера с Кауза” е “Скучната работа убива”. Всъщност, нямаме нищо против хората със скучни професии. Просто сме убедени, че много по-интересно и жизнеутвърждаващо е да работим за кауза и да бъдем полезни със своите лични умения и експертиза.

Предизвикваме ви да откриете своето призвание и да го превърнете в професия. Този май ще съберем едни от най-добрите неправителствени организации, които работят в различни обществени сфери. Ще можете да се запознаете с всяка от тях и да поговорите за техните ценности и начин на работа. Ще имате възможност да изберете между работа в мултинационални сдружения или това да бъдете част от малък екип, работещ на локално ниво. Да се развивате в сферата на културата и образованието или да се посветите на екология, политика, социални услуги. Да намерите постоянна работа или възможност за доброволчество. Какъвто и да е вашият избор, ние сме убедени, че той ще бъде полезен за вас в личен и професионален план. 

Не си търсете просто работа, намерете своята Кариера с Кауза!

Сдружение Ре-Акт

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency