Кариера с Кауза 2016, по подобие на предишните три свои издания, и тази година ще събере на едно място водещи организации, развиващи активна дейност в нестопанския сектор. Всяка една от тях разполага с отворени позиции за стаж, доброволчество или работа, които скоро ще бъдат публикувани на сайта ни.

Подробности за участниците в тазгодишния форум можете да намерите тук.

Организации с потвърдено присъствие на 14 май 2016 година и представени чрез обяви за свободни позиции
Организации, представени чрез обяви за свободни позиции

Организации с представител на форума и обяви за свободни позиции

 

za-nashite-deca
За нашите деца

Фондация “За Нашите Деца” е самостоятелна организация от 2007 година, която предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Фокусирани сме върху:

 • Мобилизиране на ресурсите на обществото за закрила на детето и спазване на правата му
 • Развитие на политики за деца
 • Предотвратяване изоставянето на новородени и малки деца
 • Ранна интервенция за деца
 • Алтернативна грижа за деца в риск от настаняване в институция

Фондацията е специализирала в:

 • Създаване и управление на центрове за социални услуги
 • Пилотиране на иновации в социалните услуги
 • Сътрудничество с корпоративния сектор в полза на деца в риск
 • Реализиране на проекти

С времето, освен да натрупа опит в сферата на социалните услуги за деца и семейства, фондацията създаде успешни партньорства с местната власт, бизнеса, медиите и гражданите, чрез които работи по промяна на обществените нагласи към по-подкрепящи детските права и благосъстояние.

portal2
Информационният портал за НПО в България

„Сърцето на гражданския сектор“ – Това бе един от десетките позитивни отговори на въпроса „Как бихте описали с една дума или фраза НПО Портала?“, който зададохме в анонимна анкета в началото на годината, насочена към потребителите на Портала.
Други написаха – „Шарен, добър партньор, връзка между НПО-тата, лидер, ценен, обстоен източник на информация за третия сектор, правите работата ни малко по-лесна!“ и много други.
За тези, които не познават НПО Портала – той е средище на хората от гражданския сектор, медиите, бизнеса и доброволци.
Чрез него неправителствени организации, читалища, спортни клубове или неформални граждански групи имат възможност да покажат на света добрата промяна, която правят у нас. Регистрираните потребители в него са над 13600 и съставят най-пълната база данни с активни НПО у нас.
Организациите могат сами да публикуват новини, да създават събития, да събират подписи за петиции, да пускат обяви за работа и доброволци, да търсят възможности за финансиране и още куп други неща.
Само през изминалата година НПО Порталът има над 390 регистрирани доброволци от различни възрасти, професии и интереси, както и 13 стажанти от различни университети. Над 55 % от уникалните потребители на Портала са с магистърска или докторска образователна степен. Над 10 % са ученици, а голяма част от останалите – студенти.
И още малко цифри за 2015 г.: над 500 000 посещения, над 1800 публикации от потребители; над 130 обяви за финансиране. Седмичният ни бюлетин достигаше до над 6300 абонати.
„Кариера с кауза“ има за цел да срещне НПО сектора с млади и активни хора и да ги направи част от света на каузите. Такава е мисията и на Информационния портал за НПО и затова отново подкрепяме събитието.

logo_BHN_BG
Мрежа Хлебни Къщи

„Международен Съвет на Самодейните Средища” (М3С) е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2008 г. като мрежа от читалища и техни подобни културни асоциации на общностни културни центрове от 50 страни в цял свят.

Основна дейност на организацията е действащата програма Хлебни къщи (2009г.) която е насочена към постигане на общностна промяна и преодоляване на предразсъдъци и негативни нагласи на една група от обществото към друга.

Основният инструмент за промяна са т.нар. общностни месения на хляб, които имат социален, терапевтичен икултурно-образователен апсект и ефект.

Хлебните къщи са три вида:
1) Физически пространства (къщи), някои с традиционна пещ на дърва, които функционират като културнo-социални центрове (такива има във Велико Търново, Габрово, Златарица, Пловдив, Стара Загора, Копривщица, Свиленград, с. Лобош);
2) Физически пространства (къщи), които функционират като фурни-социални предприятия, които спомагат за устойчивостта на безплатните социални програми (такива има в София и Габрово) и
3) Програма „Хлебна Къща“, в която си партнираме с местни институции (дневни центрове за хора с увреждания, училища, читалища, православни църкви, музеи и др.) като ги обучаваме да провеждат регулярни събития с месене и печене на хляб с уязвими групи (такива програми има във Варна, Нова Загора, Бургас, Видин, Плевен).

Разработени са над 10 различни метода за Хлебна терапия и Хлебни общностни месения, които се прилагат в над 15 различни града в България и в 20 страни по целия свят.

YFU_Main_Logo_Name+ProgramDescriptor_Bulgarian_rgb
Младеж за разбирателство – България

Сдружение „Младеж за разбирателство – България“/YFU България е част от международната мрежа на Youth For Understanding/YFU. YFU организира междукултурен ученически обмен в повече от 50 страни по света.

В продължение на 18 години YFU България е приела над 30 ученици от 4 континента и е сбъднала мечтата на над 300 български младежи да учат и живеят в различни държави по света. YFU вярва, че можем да създадем един мирен свят като възпитаваме активни граждани. Човек може да смени обкръжението си и да въздейства на други хора, отвъд най-близките си роднини и приятели. Преживяването, което дава обмена, засилва световното разбирателство и приемането на други култури и навици, което на свой ред повишава толерантността, намалява насилието и помага за премахването на стереотипите.

„Colored Glasses“ е проект на YFU, който има за цел да представи на учениците теми като култура, стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, толерантност. Уъркшоповете „Colored Glasses“ директно се интегрират в часовете по чужд език в българските училища. Екипът на YFU България в момента се състои от Националния директор на сдружението, г-жа Ирис Виснер и от програмните координатори Виктория Трифонова и Стефания Бояджиева. По проекта „Colored Glasses“ работи ЕДС доброволката Катрин Хоппе (Германия). Имаме и стажант – Паула Агуеро (Аржентина).

10012651_602031856552423_300402985_o
Международна младежка камара – България

Junior Chamber International Bulgaria (Международна младежка камара – България) или за по-кратко JCI Bulgaria е създадена през 2011 г. от ентусиасти, които вярват, че промяната в нашето общество идва от нас самите. По настоящем организацията има локални предстачителства в София, Варна, Пловдив, Свищов и Бургас.

JCI Bulgaria е пълновправен член на Junior Chamber International (JCI). Junior Chamber International (JCI) е стогодишна международна неправителствена организация, обединяваща над 200 000 млади, амбициозни и активни хора от над 120 държави.

Мисия Да предоставя възможности за развитие, които овластвяат младите хора да създават положителна промяна.

Визия Да е водеща организация, която съединява всички сектори на нашето общество, за да създаде устойчиво развитие.

JCI Bulgaria има амбицията да бъде организацията, която успоредно със собственото си развитие и самоусъвършенстването на своите членове, работи и за благоденствието на околните. Организацията се стреми да е мястото, където всеки млад човек може да израства като професионалист, лидер и да се превърне в двигател на промяната.

Организацията е активна в няколко области: бизнес инициативи, социални дейности, международни проекти и благотворителни каузи.

Един от най-емблематичните проекти на JCI Bulgaria e Програма „Най-изявените млади личности на България“, която служи за формално признание на млади хора, които изпъкват в избраните области и са пример за най-добри качества на младите хора в света. В България проектът води своето начало през 2015 г. Един от отличените през 2015 г. – София Калинова – е пизанта и за една от десетте най-изявени млади личности на света за 2015 г.

Logo_Cedar
Фондация Сийдър

Фондация „Сийдър” е неправителствена организация, регистрирана в България през 2005 г, която фокусира дейността си върху деинституционализацията: процеса на закриване на големите специализирани институции за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в общността.

Ние управляваме Центровете от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил, където са настанени 24 деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, които живееха в стара, рушаща се и изолирана институция в отдалеченото село Горна Козница преди закриването й, с активното участие на Фондацията, през 2010 година.
„Сийдър” също така подкрепя работата на Дневен център за деца със специални нужди в град Казанлък, като осигурява обучения на персонала, програми за професионален обмен, както и допълнителен персонал, материали и оборудване. Фондацията консултира община Казанлък в създаването на качествени социални услуги в града.

Фондация „Сийдър” работи в партньорство с националните и местни власти в България, български и чуждестранни неправителствени организации и други заинтересовани страни. Членове сме на Коалиция „Детство 2025”, Национална Мрежа за Децата, Национален Алианс за Социална Отговорност и Eurochild.

Professional Forum for Education
Професионален форум за образованието

Сдружение „Професионален форум за образованието” e създадено през 2002г. Учредителите му са група педагози от екипа, създал и реализирал в продължение на 12 години (1990-2002г.) първото чартърно училище в България – 151 СОУПИ (Средно общообразователно училище с профилиране по интереси). Председател на сдружението е Юрий Анджекарски – основател и директор на 151 СОУПИ в периода 1990-2002г.

Главната кауза на сдружението от създаването му до настоящия момент е промотирането, реализирането и подкрепата на иновативни и алтернативни образователни модели, както във формалното, така и в неформалното образование.

Основни дейности на сдружението са:

 • Програма „Педагогическа академия”. От 2009 г. през всяка ваканция ние организираме семинари за педагози, през зимата в планината, а през лятото – на морето. Тематиката на семинарите е свързана преди всичко с иновативните и алтернативни образователни методи и технологии – разработка на проекти, тренинги, арт методи (пантомима, театър, изобразителни и приложни изкуства, музикална терапия, творческо писане и т.н.), нови информационни технологии (Енвижън, Джъмпидо, допълнена реалност, 3Д принтиране и др.), представяне на слабо познати или неизвестни в България педагогически школи и системи (сугестопедията на проф. Г.Лозанов, Мария Монтесори, Джон Майтън, Пауло Фрейре, Рон Кларк, Яков Хехт и много други).
 • Младежки обмени по програма Еразъм+. Благодарение на активността на младежката формация на сдружението, ние имаме НПО партньори от над 30 страни от Европа, Азия, Африка и Америка. Всеки месец ние изпращаме младежи на младежки обмени, конференции, тренинги, доброволчески мисии, и постоянно търсим мотивирани млади хора, които искат да участват в подобни предизвикателства.
 • Стартъп и подкрепа на образователни проекти. Сдружение „Професионален форум за образованието” активно и безвъзмездно подпомага неформални групи, новосъздадени неправителствени организации, училища от цялата страна, както и някои други институции, свързани с образованието (музеи, школи за извънкласни дейности и др.) в различни техни дейности: разработване на проекти по различни програми, организационно укрепване и повишаване на капацитета, установяване на контакти и партньорства, реклама на дейността, реализиране на собствени инициативи, решаване на проблеми. Над 30 неформални групи и неправителствени организации и над 50 училища и детски градини са получили от нас подкрепа в различни моменти от тяхното развитие. В тази посока са и най-новите ни проекти:
  • фейсбук група „Помогни на училище” – група за взаимопомощ, размяна и споделяне на ресурси, фокусирана върху образователните институции (училища, детски градини, школи, центрове за работа с деца и др.)
  • конкурс-стартъп за училищни модели – инициатива, която има за цел да споделяне на ресурси, фокусирана върху образователните институции (училища, детски градини, школи, центрове за работа с деца и др.) открои перспективни модели и авторски педагогически екипи, като насърчи общности и екипи с визия за образователни иновации да структурират идеите си и да ги представят публично.
Print
TimeHeroes.org

TimeHeroes.org е най-голямата платформа за доброволчество в България. Тя свързва хора, които искат да помагат, с каузи, които имат нужда от подкрепа. TimeHeroes е мостът между двете групи, единственото място, което публикува информация за всички актуални доброволчески инициативи в страната. Мисията на TimeHeroes е да развива и подкрепя доброволческата култура в България.

Към април 2016 година на timeheroes.org са публикувани над 1030 инициативи, получили помощ от над 25 000 доброволци в 134 населени места в България. TimeHeroes стартира през януари 2012 г., а днес е основният, и често единственият, източник на доброволци за българските неправителствени организации.

Освен онлайн платформата си, TimeHeroes поддържа мрежа от независими доброволчески клубове в училища и университети в цялата страна; работи за подобряване на ефективната работа на неправителствени организации с доброволци и, не на последно място, за популяризирането на доброволчеството като цяло.

TimeHeroes работи и за фокусираното развиване на доброволчество, базирано на таланти и конкретни умения; включването на непредставени групи в доброволчески инициативи; развиването на доброволчеството сред младежи и възрастни хора.

logo_ADR-24-var
Асоциация за детско развитие Член 24

Асоциация за детско развитие „Член 24” е създадена през 2013г. Осъществява дейност в обществена полза.

Към момента основните интереси на сдружението са насочени към:

 • Създаване на работещ механизъм за спазване на съдебни решения и съдебно одобрени споразумения за лични контакти с деца.
 • Въвеждане на споделеното родителство в страната, определяне на разумни режими на контакти между дете и родител (в случаите извън споделеното родителство).
 • Промени в Зкона за защита от домашното насилие в насока минимизиране на злоупотребите и повишаване на ефективността по отношение на реалните жертви.
 • Противодействие срещу практики за разделяне на деца от родители в нарушение на закона, маскирани като грижа за детето, при хипотетични корупционни схеми.
 • Законови мерки срещу незаконните осиновявания и трафика на деца.
 • Разяснителни кампании за донорството на органи.

В сдружението няма платени длъжности, работи се само на доброволен принцип. Това, което може да ви предложим, е:

 • Възможност за реализиране на собствени идеи
 • Морална удовлетвореност
 • Натрупване на опит
 • Неучастие в каузи, които не приемате изцяло.
GPI MASTER LOGO GREEN CMYK
Грийнпийс България

“Грийнпийс” е независима световна кампанийна организация, която работи за промяна на нагласите и поведението на хората, за да защити и опази околната среда и насърчи мира като:

 • предизвика енергийна революция за преодоляване на заплаха номер едно пред планетата ни: климатичните промени
 • защитава моретата и океаните ни от разточителния и разрушителен риболов, както и създава глобална мрежа от морски резервати
 • защита на световните древни гори, както и животните, растенията и хората, зависещи от тях
 • работа по въпроса за разоръжаване и мир чрез преодоляване на причините за конфликта и призоваване за премахване на всички ядрени оръжия
 • създаване на бъдеще, свободно от токсини с по-безопасни алтернативи на опасните химикали в продуктите и производството
 • провеждане на кампании за устойчиво развитие на селското стопанство, отхвърляйки геномодифицираните организми, защита на биоразнообразието и насърчаване на социално отговорното земеделие
green_logo zelenn
Сдружение Зелен

Сдружение „Зелен” е българска НПО, която се стреми да представя и подкрепя устойчиви модели на социално взаимодействие. Водени от този стремеж, създадохме и вече 2 години развиваме социален център в гр. Момин проход, целящ да бъде пространство, подкрепящо позитивната промяна във всеки един от нас.

След реализирането на редица инициативи на местно, национално и международно ниво се отваряме изцяло към инициативни, любопитни, чистосърдечни и мотивирани хора, с които заедно да постигнем следващото ниво на развитие – космическото! Заповядайте!

tuk-tam-logo-normal
Тук-Там

“Тук-Там” е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. Ние вярваме, че промяната тук зависи от нас и може да я постигнем, черпейки опит и от там. От 2008 г. насам създаваме и поддържаме общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи с опит от цял свят, като организираме проекти и събития със социална, образователна и професионална насоченост в България и чужбина.

Дейността е ориентирана в три направления:

 • Насърчаваме млади студенти и ученици в България да придобият опит в чужбина и да го използват за България, като им предоставяме информация и възможности за обучение зад граница
 • Развиваме общности от студенти и професионалисти зад граница, които са ангажирани с България, като промотират нашата култура и традиции, инвестират в България или се информират чрез нас за възможностите за реализация и прилагане на знанията от чужбина обратно в родината
 • Създаваме социална среда за студенти и професионалисти, които са се завърнали в България, като им помагаме да се адаптират и изградят социална и професионална среда, помагаме им да открият своята кариера в България и ги мотивираме да останат
ZZ_FOE_BG_LONG_CMYK
Екологично сдружение За Земята

ЕС ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.
Цели:

 • Да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда
 • Да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата
 • Да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда

Дейност:
Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда – Нулеви отпадъци, Екоземеделие и Анти-ГМО кампания, Енергийна ефективност, Климат, Данъчна справедливост.

ЕС ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа CEE Bankwatch Network, Международни Енергийни Бригади, GAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите) и SEEEN (Екологични НПО за Южна и Източна Европа).

azcheta2 az cheta
“Аз чета” и “Детски книги”

“Аз чета” е най-голямата българска онлайн медия за книги и четене. С изградената онлайн общност от няколко хиляди потребители, сайтът е основен източник на информация за най-новото в света на книгите в българското интернет пространство.

Историята на “Аз чета” започва през 2006 година като най-големия блог за книги в България. От 2009 година екипът прилага изцяло нова концепция, която нарежда медията сред водещите информационни сайтове, посветени на четенето и книгоиздаването, у нас. Днес “Аз чета” ежедневно предлага новини, интервюта с водещи автори от световно ниво, любопитни информации от книжния свят и ревютата на различни по жанр книги. Сайтът е платформа за всички, които смятат света на книгите за задължителна част от своето ежедневие. Постоянно разрастващият се екип на сайта е изграден от млади хора, обединени от любовта си към четенето.

През 2012 година екипът на “Аз чета”, отговарящ за детските книги, създава и втори сайт “Детски книги”, посветен изцяло на детското четене и книгите за най-малки читатели. От 2013 година е създадена и едноименната фондация “Детски книги”, която е съсредоточена изцяло в организирането на проекти и инициативи за насърчаване на четенето сред децата, стимулиране координацията и взаимодействието между всички институции и лица, свързани с детското четене. Проекти на фондацията са Наградата за любима детска книга “Бисерче вълшебно” и кампаниите за насърчаване на четенето “Читателска щафета”.

В края на тази година фондация “Детски книги” е избрана за номинираща организация от България за 2017 г. в престижната международна награда за детско-юношеска литература “Астрид Линдгрен”. Двата сайта и фондацията са инициатори на редица кампании и проекти за насърчаване на четенето, както и партньори на най-големите инициативи у нас, свързани с книгите и четенето.

BLUE123
Национална Асоциация на Ресурсните Учители – България

Национална Асоциация на Ресурсните Учители (НАРУ) – България е неправителствена организация обединяваща над 1200 професионалисти, родители и съмишленици  работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

Мисия

Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.

Повече информация за асоциацията можете да намерите на http://www.narubg.org/.
Свържете се с нас на office@narubg.org.

logo (1)
Джуниър Ачийвмънт

Джуниър Ачийвмънт е водеща световна организация, която предоставя образователни програми по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. Курсовете са предназначени за младежи на възраст 6 до 25 години и се преподават в цялата система на предучилищно, училищно и университетско образование.

Организацията е основана през 1919 година в САЩ, а регионалното подразделение в България стартира през 1997 г. До момента образователните курсове са достигнали до повече от 80 милиона младежи по света. Днес Джуниър Ачийвмънт България предлага 24 образователни курса и бизнес програми и има над 33 000 ученици годишно в цяла България. А в ежегодната инициатива „Мениджър за един ден“ над 300 корпорации и държавни институции стават домакини за един ден на младежи, които мечтаят да надникнат в истинския свят на бизнеса. Образователният модел на Джуниър Ачийвмънт се основава на подхода „учене чрез правене“, а успехът му се гарантира от високото качество на учебното съдържание, добре подготвени учители по предприемачество и участието на бизнес ментори и консултанти в учебния процес, както и активизирането на цялата общност.

Нашите ценности

Ние вярваме, че предприемачеството е начин на мислене, който сформиран от ранна детска възраст помага на учениците по-бързо и по-лесно да открият своето място, да поемат съдбата в свои ръце и да бъдат не просто наблюдатели, а участници и инициатори на положителни промени в обществото и в света.

logo (2)
Дружество за Обединените нации в България

Дружество за Обединените нации в България е организация, която работи в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 година, за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през 1955 година. Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 160 други национални асоциации.

Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации, за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека. Чрез своите дейности и издания, то прилага и разпространява идеите, принципите и решенията на ООН. Дружеството участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН.

В рамките на организацията ни имаме няколко отделни програми и направления свързани с младите хора и изграждането на устойчива и мирна среда – Национална клубна мрежа, включваща 32 клуба в училищa в над 16 града в страната, Програма “Български младежки делегат към ООН”, онлайн медия UNA News България.

re-act
Сдружение Ре-Акт

Сдружение Ре-Акт е учредено в началото на 2010 г. от група млади приятели, повечето от които завършили висшето си образование в университети в Западна Европа и завърнали се в България с желанието да допринесат с разностранните си умения и опит за промяната на социалната среда и мислене в България. Главна цел на сдружението е да промени качествено условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека. Ре-Акт се стреми да допринесе за кариерното развитие на всички подрастващи деца и младежи, които при настоящите социални и икономически условия в България не могат да изберат или да поемат по желания от тях професионален път, организирайки обучения и предлагайки помощ и ориентация при търсенето на работа и промяна в кариерното развитие. Не на последно място, предлагаме на ентусиазирани и социално ангажирани млади хора възможност да участват като доброволци / стажанти при реализирането на проектите, давайки им възможност да натрупат опит в сектора на неправителствените организации, човешките ресурси и социалните дейности, като в същото време дават своя принос за развитието на гражданското общество и тласък на хуманните инициативи в България.
От създаването си през 2010 г. сдружението реализира редица проекти, сред които „Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. През 2013 г. организират първото издание на кариерния форум „Кариера с Кауза“, който привлича 33 неправителствени организации и над 1 000 посетители.

арги-лого
Алианс за регионални и граждански инициативи

Сдружение Алианс за регионални и граждански инициативи е неправителствена организация регистрирана през април 2006 г. Член е на Българската Платформа за Международно Развитие (БПМР), има лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО), регистриран от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) и има регистрация в Агенцията за социално подпомагане за извършването на 4 вида социални услуги в общността.

Мисията на АРГИ е да подкрепи развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Услугите, които предлагаме, са:

 • Предоставяне на актуална информация за възможности за кандидатстване по различни програми и финансови източници
 • Комплексна подготовка на проектни предложения и пълна документация за кандидатстване пред структурните фондове на ЕС и пред други донори, като Програми за трансгранично сътрудничество, Оперативни програми и други
 • Техническа помощ и управление на проекти, финансирани от различни източници
 • Съдействие за формулиране на концепции за проекти и мобилизиране на ресурси за тяхното изпълнение,  Изготвяне на анализи – финансови, анализ ползи / разходи, функционални анализи, индустриални и секторни анализи
 • Разработка на маркетингови изследвания, проучвания и профили
 • Подкрепа за бизнес програмиране, стратегическо планиране, разработване на бизнес план
 • Подготовка на тръжни документи и съдействие за провеждане на тръжни процедури

Образователни услуги:

 • Организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация за 31 професионални направления в 56 специалности – лиценз No 200712450 от НАПОО
 • Организиране и провеждане на обучения за ключови компетентности
 • Предоставяне на допълнителни специализирани обучителни курсове, разработени по предварително зададени от клиента изисквания
 • Мотивационни обучения
 • Предоставяне на нови, иновативни форми за обучение (e- learning)
Concordia-BG
Фондация „Конкордия България”

Фондация „Конкордия България” е част от международната организация „Конкордия Социални проекти”, която от над 20 години помага на деца и младежи без дом. Първият проект на фондацията в България се реализира в рамките на Социален и младежки център „Св. Константин”, намиращ се в гр. София, ул. „Павлина Унуфриева” № 4.

Основната цел на фондацията е осъществяване на закрила и защита на деца и младежи в риск, чрез извеждането им от ситуация на безнадзорност и уличен начин на живот, осигуряване на сигурна и защитена среда, достъп до социални, здравни и образователни услуги, стимулиране на личностното, физическо и духовно развитие и подкрепа при усвояване на социални умения както и професионална реализация.

Като крайна цел усилията са насочени към предотвратяване на социалната изолация и постигане на социално включване, превенция на противообществени прояви, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот и пълна интеграция на децата и младежите в обществото. В рамките на Социален и младежки център „Св. Константин” предлагаме три социални услуги, насочени към младежи на възраст от 18 до 30 г. – Център за временно настаняване, преходно и наблюдавано жилище, с общо близо 70 места, както и две социални услуги за деца, а именно – Приют и Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Основните целеви групи са деца и младежи от улицата и от проблемни семейства, млади жени в тежко положение и безработни от ромските малцинства. От началото на 2014 г. функционира и Център за настаняване от семеен тип „Детска къща КОНКОРДИЯ”, в който се отглеждат 8 деца на възраст от 5 до 12 г.

Дейността обхваща и инициативи извън сградата на Социален и ладежки център „Св. Константин” – екип от социални работници редовно провежда мобилна работа на терен, при която се обхождат околните ромски квартали, извършва се консултация на семейства по различни битови и социални проблеми и се предоставя храна, дрехи и лекарства.

kinderhilfe
Kinderhilfe Bulgarien e.V.

„Kinderhilfe Bulgarien“ е основана през 2011 от български и немски студенти. Студенти, които често обсъждат разликите, както и възможностите за обмен и сътрудничество между двете страни. Тези дискиусии довеждат до решението за основаването на организация в България, чиято цел е интеграцията на децата, лишени от родителска грижа, в българското общество след напускането на институциите. Оттогава насам „Kinderhilfe Bulgarien” подпомага българските домове чрез реновиране на материалната база и социални проекти. Текущият ни проект – „Интеграция чрез музика 3“ – е поводът за участието ни на „Кариера с кауза“. Надяваме се на форума да се свържем с мотивирани хора, които също искат да създадат един по-добър свят за децата на България.

Основната ни цел е да помогнем на децата от домовете с реализирането на проекти със съдействието на възпитатели в България. Нямаме ограничения във вида на проектите – домовете имат нужда както от материална, така и от финансова помощ. Освен нещата от първа необходимост ние искаме да направим и нещо повече – да пригодим домовете за нуждите на децата с увреждания.

Можете да ни намерите и във Фейсбук.

OSF_1
Open Space Foundation

Вече няколко години екипът ни работи в София, Велики Преслав и Смолян (през летните месеци), с идеята да създава мостове между поколенията и между културите. Използваме изкуствата като инструмент за общуване, защото те най-бързо успяват да преодолеят границите и предразсъдъците. Работим с музика, танци, дизайн, занаяти, като търсим уникалното и интересното в традициите, но се опитваме да намерим съвременното им проявление. Опитваме се да вдъхновим младите хора – първо да познават корените си, да са горди с тях, но и търсим тяхното актуално експониране. Организираме им срещи и работилници с майстори и артисти, провокираме ги да общуват, да видят „как се прави“, да опитат сами да изработят своя арт продукт.

В програмите си винаги сме привличали и включвали хора с различни вероизповедания, със социални и образователни дефицити, но никога не сме поставяли етикет „Интегрираме“ тази или онази група хора. За нас истинската интеграция става ако хората имат условия да се опознаят, да общуват и след това пожелаят да правят нещо заедно. Стремим се да създаваме тези условия. Да подкрепяме онази среда, в която това може да се случва.

Нашите дейности:

 • Програма „Алтернативи за свободното време“ – подкрепяме и представяме различни алтернативи, свързани с интересните и важни теми за младите хора, с правенето на нещо смислено и полезно (за себе си и за другите).
 • Oт 2014 година поехме инициативата да преобразяваме стари пейки в гр.София, като върху тях рисуваме корици или сюжети от книги. 75 пейки представят книги и техните автор.
 • Програма „Мозайката не просто история“ – работим в старата столица Велики Преслав, където помагаме на местните археолози и майстори.
logo_ideas_factory_bg
Фабрика за идеи

Фабрика за идеи е сдружение с нестопанска цел, създадено от група ентусиасти в края на 2006. Тя е дете на стартиралата по-рано същата година кампания “Да спасим Иракли”. Организацията функционира като истинска такава (с офис, стажанти и други белези на солидност) от 2011.

Интересът и любопитството ни са насочени към връзката между играта (култура, изкуство, неформално образование) и социалната промяна и социалното предприемачество. Изследваме активно как чрез играта се катализира положителна промяна на нагласите в обществото по посока включване на младите хора в процесите на взимане на решения, социално предприемачество, гражданско образование и др.

Проектите ни Предизвикателство за социална промяна, Empatheast и Резиденция Баба разчитат на ученето чрез игра и преживяване, креативността и спонтанността, завихряйки около себе си общности, които заедно достигат до иновативни решения на общи проблеми.

Екипът ни е шарена комбинация от хора, потопени в графичния дизайн, PR, реклама, организирането на събития, културология и културен мениджмънт, обединени около идеята за подтикване на личностното развитие в контекста на социалната промяна чрез спонтанността и играта.

Развиваме вътрешно ядро от обучители, което събира в себе си професионалисти от сферата на неформалното образование и социалното предприемачество, а партньорската ни мрежа плете смисъл в и извън границите на България и Европа.

А без подкрепата на стажантите и доброволците си сме си направо за никъде.

Намерете ни и във Фейсбук.

Web
Сдружение „Мулти култи колектив”

Сдружение „Мулти култи колектив” е базирано в София, а на национално ниво работи чрез партньорска мрежа от НПО в 6 града.

Основната цел на сдружението е да подпомага интеграцията на чужденците в България – граждани на ЕС, на трети страни, както и бежанци. Младият ентусиазиран екип от България, САЩ и Ирак с професионалисти както в областта на миграцията, международната закрила и интеграцията, така и в правото, изкуствата, финансите, медиите, развива два типа инициативи:

I. Дейности „на терен” (grass root) – сдружението най-често работи със средствата на кулинарията и изкуството, за да създаде неформално пространство, където българи и чужденци се срещнат и общуват непосредствено и преодоляват предразсъдъците си. Сдружението организира културно-кулинарни събития с домакини от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка „Мулти култи китчън” (в 7 български града); тематични любителски кулинарни курсове, водени от чужденци; развива „Мулти култи карта” с автентични чуждестранни ресторанти, магазини, сладкарници, пекарни (в 7 града); провежда тематичен кетъринг с кухня от различни държави; реализира национална медийна кампания „Многообразието е вкусно”, където с помощта на над 10 качествени медийни партньори популяризира чуждите кухни и култури (в над 15 града); организира изложби на фото проекта „НеБългарите” (в 5 града); сформира културни активности за деца чужденци и българчета и др.

II. Дейности на ниво политики – Сдружението извършва проучвания, анализи и доклади на национално и европейско ниво по въпросите за интеграцията на мигранти и бежанци. От 2013 г. прави мониторинг на интеграцията на бежанците в България; национален координатор е на Европейския уебсайт за интеграция на Европейската комисия; национален партньор е на голямата европейска мрежа за образование и мигранти СИРИУС.

SBF_logo_jpeg
Фондация „София диша“

Фондация „София диша“ е неправителствена организация, обърната към столичния град и младите хора в него.
Всички ние искаме да живеем в един по-удобен, по-чист, по-красив и интересен град. В същото време се гордеем с традициите, историята и културата, натрупвани в хилядолетията на развитието на София. Фондация „София диша“ поставя в центъра на своята дейност трансформацията на градското пространство, заедно с укрепването на гражданското общество на жителите му.

Фондация „София диша“ в партньорство със Столична община организира ежегодно градски фестивал със същото име, който успява да превърне за ден, всяка неделя от месец август, част от града ни в неподозирано място, изпълнено с нов живот и атмосфера.

Проектите, по които работим са свързани с повишаването на квалификацията на младите хора и разширяването на техните образователни хоризонти.

banner_alternative2_big
СиВиЕс-България (Сдружение за доброволчески труд)

СиВиЕс-България (Сдружение за доброволчески труд) е доброволческа организация, посветена на насърчаването на културата на мира чрез организиране на доброволчески проекти за хора от всички възрасти и произход, партньор на международната организация SCI (Service Civil International), обединяваща сродни организации в 45 държави по света.

Мисията на Си Ви Ес – България е да разпространява идеята за доброволческа работа чрез организиране на доброволчески инициативи, да мотивира младите хора да участват в такива дейности, да популяризира и подкрепя международното сътрудничество и солидарност, социалната справедливост и опазването на околната среда.

Основните дейности на Си Ви Ес – България са краткосрочни и дългосрочни международни доброволчески обмени, тренировъчни курсове, семинари, обучителни визити, пленери и дискусии. Проектите могат да бъдат в различни сфери на живота – култура, екология, изкуство, социални дейности, работа с деца и хора в неравностойно положение, както в България, така и по целия свят.

Научете повече за нас на http://sci.ngo/ и http://www.refugeeproject.eu/.

_01_logo
Сдружение Трансформатори

Сдружение Трансформатори развива проекти свързани с подобряване на градската среда. Организацията съществува вече седем години, през които екипът й е реализирал акции от различен мащаб – от креативно освежаване на конкретни публични места до организиране на конкурси за изкуство в обществени пространства и застъпничество за каузи свързани с градската среда и конкретни зони и сгради/паметници на културата/. Сдружението подкрепя нестопански, културни и образователни институции с разработването на архитектурни проекти.

В партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия Сдружение Трансформатори поддържа Лаборатория за градски дизайн , която обединява зала отворена за разнообразни студентски, социални и културни инициативи, и работилница обзаведена за прототипиране, моделиране и изработка на различни продукти на дизайна.

Повече за работата ни можете да научите от сайта www.transformatori.net.

attch_f_bd1be_logo_bbf_bg_col
Българска фондация биоразнообразие

Българска фондация биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите, е нашата мисия. Българска Фондация Биоразнообразие участва активно в промяната на природозащитното законодателство, инициира национални кампании за защита на природата,създава механизми за широко обществено участие в управление на защитените територии, представя възможности за развитие на природосъобразен бизнес.

Фондацията работи в 4 основни направления: защитени територии и видове; Зелен пояс и Натура 2000; образователни и PR дейности; кампании и коалиции. Фондацията има Централен офис в София и 4 регистрирани клона – „Странджа“ в Бургас, „Беласица“ в Благоевград, „Източни Родопи“ в Хасково и „Калиакра“ в Българево (Каварна). Член е на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Работната група за подобряване на биологичното разнообразие в Централна и Източна Европа (CEEWeb), Българския дарителски форум, Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ). Един от основателите и координаторите на Коалицията „За да остане природа в България”.

_logo_color_bg_slogan
Заедно в час

Мисията на ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да бъдат учители за период от поне две години, за да да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

Заедно в час ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. Едновременно с това участниците в програмата ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.

aol logo black
Фондация Изкуството да живееш

Фондация „Изкуството да живееш” е образователна и хуманитарна организация с идеална цел, която провежда програми в над 152 страни. Като неправителствена организация, фондацията работи със специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН и сътрудничи със Световната здравна организация.

Фондация „Изкуството да живееш” провежда образователни програми за самоусъвършенстване, които предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората. Образователните програми на фондация „Изкуството да живееш” обхващат всички възрасти и сектори в обществото, включително деца, студенти, служители във фирми и институции и други. До момента над 30 милиона души са преминали през програмите, чиято цел е да възстановяват човешките ценности и да насърчават хора от всякакъв произход, религия и културни традиции да се съберат заедно, за да празнуват различията и да служат на обществото. Днес „Изкуството да живееш” е една от най-големите доброволчески организации в света с над 110 милиона човекочаса, вложени в служба към обществото.

Прочетете повече за „Изкуството да живееш” тук.


Организации с обяви за свободни позиции

 

obedineni-iidei-za-balgaria
Обединени идеи за България

“Обединени идеи за България” е мрежа от българи в над петнадесет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество. Сред основните проекти на ОИБ са най-големият инкубатор за социални проекти в България и подкрепата за създаване и развитие на студентски общества в чужбина.

Форумът и инкубатор за социални иновации “Идеите това сме ние” е централният проект на Обединени идеи за България, който в рамките на четири дни събира над 130 млади българи от страната и чужбина и им дава възможност да създадат инициативи за решаване на проблеми в различни сфери на обществото. Успешни проекти от форума включват “Подлезно”, “Таратанци”, “Праводач”, “РеСтарт”.

лечение без граници
Лечение без граници

Над 120 доброволеца, 13 държави, 1 здраво свързваща ни идея…

“Лечение без граници” е най-голямата доброволческа организация в България с международна мрежа, която се разраства от есента на 2013 година. Ние помагаме на българи, които имат нужда от лечение в чужбина, чрез превод на място от нашите доброволци или съвет за процедурите по кандидатстване за лечение и финансиране.

BSPB
Българско дружество за защита на птиците

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. Ние защитаваме правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасяме и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП работи за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

БДЗП е едно от малкото неправителствени организации с реален членски състав и структури в страната. Членството е доброволно. Ние сме организация, която има действащи свои структури по места, която всеки членуващ подпомага най-малко чрез заплащане на членски внос. Наши членове са хора от всички възрасти и с различни интереси, но обединени от любовта си към природата, дивите птици и желанието им за по-добър живот.

БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.

nmd
Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) обединява 141 организации, които работят за и с деца и семейства в цяла България. Тази година Мрежата отбелязва 10 години от създаването си.

НМД изготвя платформа за споделяне на добри практики. Платформата цели да представя готови за ползване идеи и вече реализирани проекти на ниво училище и взаимодействие с общността (клубове, събития, обучения, конференции). С цел събирането и обобщаването на информация за добри практики на ниво училище, НМД търси стажант, който да осъществи контакт с хора от общността на Заедно в час и да събере информация за такива практики. Освен тази основна задача, стажантът ще получи възможност да навлезе в НПО тематиката като участва в дейностите на отдел „Комуникации и кампании“ на НМД.те на отдел „Комуникации и кампании“ на НМД.

През 2016г. Национална мрежа за децата отбелязва 10 години от създаването си. Започнахме през 2006 г. и тогава бяхме 12 организации. Днес в Мрежата членуват 141 организации от цяла България. За тези години постигнахме много заедно и тук искаме да ви разкажем част от историите на успеха. Кои са супергероите в организациите, които са част от Мрежата? И как те променят ежедневно живота на много деца и семейства? Прочетете тук

logo-bg
Асоциация Солидарност

Асоциация “Солидарност” работи в областта на психосоциалното лечение на алкохолна зависимост (алкохолизъм), хазартна зависимост и наркоманиите (зависимост от наркотици).

Основната дейност на асоциация “Солидарност” е развитие на програма за рехабилитация и ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт. Програма “Солидарност” е дневна терапевтична общност, създадена през 2003г. и е с голям опит във възстановяването от хероинова зависимост.

Нашата програма функционира като дневен център (отворена нерезидентска програма) – хората, които идват за рехабилитация при нас остават в центъра между 9.00 и 17.00ч. всеки работен ден. През това време те участват в различни ателиета, дискусионни, обучителни семинари и терапевтични групи, споделяйки затрудненията, до които ги е довела употребата на наркотици и алкохол или проблемите с хазарта, търсейки алтернативи на зависимостта.

Структури на Асоциация “Солидарност”:

 • Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата“, създаден през 2006г. с проект, финансиран от Националния център по наркомании
 • Национална информационна линия за наркотици,алкохол и хазарт, www.drugsinfo-bg.org, телефон за информация, консултация, подкрепа и насочване 0888 99 18 66 0888 99 18 66. Проектът е финансиран по програма МАТРА на Министерството на външните работи на кралство Нидерландия за периода 2008-2010 г.
 • Програма за рехабилитация на зависими хора (лечение на наркомании, алкохолизъм и хазартна зависимост) създадена през 2003г.
 • Програма за ресоциализация, създадена през 2004г.
 • Служба за работа с родители и близки за зависими хора, създадена през 2004г.
 • Нископрагов център „Къща Посока“
Rodilnitza200pxInv
Сдружение Родилница

Родилница – за жените и раждането с любов: „Родилница”е сдружение на жени и майки, родено от инициативата на неформална гражданска група през 2009 г. Основните цели на организацията са да съдейства за подобряване на състоянието на майчиното здравеопазване в България, за уважение към майката при вземане на решения, отнасящи се до нея и нейното бебе, за спазване на човешките и гражданските права на жените и техните семейства през бременността, по време на раждане и в послеродовия период. Сдружението разпространява информация, включително интересни преводни материали, чрез интернет страницата www.rodilnitza.com и социалните мрежи, организира кампании и инициативи и оказва съдействие в случаите на нарушени права.

Сдружение „Родилница“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза през януари 2012 г., но още от 2009 г. работи като неформална гражданска организация. Целите на

Сдружението съгласно устава са:

 • (1) Да предоставя информация за правата на жените по време на бременност, раждане и следродовия период.
 • (2) Да предоставя подкрепа и юридическа помощ на жени, преживели травматично раждане.
 • (3) Да лобира с асоциации на лекари и акушерки, болници и националната здравна система за подобряване на консултативната, родилната и следродилната помощ.
 • (4) Да предоставя информация и подкрепа на акушерки и дули.
 • (5) Да участва в подобряване на законодателството по отношение на консултативната, родилната и следродилната помощ.
 • (6) Да организира наблюдения и статистически проучвания върху състоянието на консултативната, родилната и следродилната помощ.
 • (7) Да организира конференции, семинари, публични акции и други законни форми на гражданска дейност, свързани със защита правата на бременните, родилките и жените.

Сдружение „Родилница” работи за подобряване на родилните практики в България и за реално прилагане на правата на раждащата жена. Над седем години гражданската група отбелязва Световния ден за премахване на насилието към жените, 25-ти ноември.

Акции и кампании на „Родилница”:

Сдружение „Родилница” има три номинации за наградите „Човек на годината”, организирани ежегодно от Българския хелзинкски комитет.

logo
Сдружение Психологически център – ДЪГА

Сдружение “Психологически център – ДЪГА” работи с пълнолетни, юноши и деца във връзка с емоционални травми, проблеми в общуването, раздели, проблеми в семейната двойка, непосещаване на училище, осиновяване, приемничество, загуба на близък, тревожности, депресии, проблеми в родителстването, кризи, насилие в семейната двойка, личностно опознаване и израствене. Работим също и с деца с аутизъм и ДЦП.

Услугите, които центърът предоставя, са:

 • Индивидуални консултации
 • Работа в групи за взаимопомощ – родителство, осиновяване, приемничество, бременност и др.
 • Оn-line консултиране
 • Тийм билдинги на колективи

Сдружение “Психологически център – ДЪГА” е създадено да съдейства за:

 • Опознаване на своето индивидуално “Аз”, по -добро разбиране на себе си и личностно израстване
 • Позитивно общуване и разбирателство
 • По-добро сътрудничество и взаимопомощ
 • Сплотяване на колективи в организации
 • По-добро разбиране и позитивно родителстване
 • Психическото здраве на човека
 • И други

Принципите ни на работа са:

 • Професионализъм
 • Внимание и зачитане на клиента
 • Конфиденциалност
 • Информиране
 • Спазване правото на личен избор
 • Индивидуален подход
ipe-bg
Институт за прогресивно образование

Мисията на Института за прогресивно образование е преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.

В съответствие с мисията си, ИПО полага усилия да осигури педагогически методи, учебно съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България и внедрява системата за преподаване на математика в начален курс – JUMP Math, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването.

ИПО е инициатор и на “Диалог за бъдещето” – гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската образователната система.

В съответствие с мисията си за преобразуване на образователната система за добро развитие на България през XXI век, Институтът започва изграждане на нов модел общностни училища в интегрирана екосистема.

Първото прогресивно начално училище би трябвало да отвори врати от септември 2016 г. в София.

logo_bg [235x128]
Българско училище за политика „Димитър Паница”

Българско училище за политика „Димитър Паница” Българското училище за политика „Димитър Паница” е неправителствена организация, която от 2001 година насам обучава политическите и гражданските лидери на България.  Създадени сме по идея на Димитрий – Иван Евстатиев Паница – родолюбив българин и филантроп, който до смъртта си работи активно за развитието на демократичното общество в България. Ние сме съучредител на Мрежата от училища по политически науки под егидата на Съвета на Европа, в която членуват 21 училища от различни региони на света – Централна и Източна Европа, Кавказ, Северна Африка.

Нашата мисия е да подпомогнем създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.

Основните направления в работа на БУП „Димитър Паница” са:

 • Националната програма „Управленски умения”, която е насочена към формирането на нов тип политическа и гражданска култура у младите лидери и утвърждаването на морални принципи за тяхното настоящо и бъдещо развитие
 • Регионалната програма „Северна Африка”, която има за цел да допринесе към процеса на демократизация в страните от този регион, където протичат политически реформи и преобразования
 • Филантропия, където работим активно за промяна на нагласите и превръщането на филантропията от еднократен акт на дарителство в дългосрочен личен ангажимент, който променя обществото към по-добро
 • Гражданско участие, където стремежът ни е да включим по-активно гражданите в политическия процес и да повишим интереса към изборите и различните форми на гражданско участие у нас
 • Зелени политики, където подпомагаме процеса на създаване на дългосрочни и устойчиви политики и практики за нисковъглеродно развитие и подкрепяме усилията на националните и регионални власти в тази посока

БУП „Димитър Паница” е инициатор на интерактивния онлайн инструмент „Гражданомер”, който дава възможност на хората да проверят знанията си за основните граждански права, които им дава Конституцията на Република България.

vsc logo - tagged(lg)
Враца Софтуер Общество

Мисията на „Враца софтуер общество” е създаване на ИТ-общество във Враца, което чрез качествено образование дава възможност на врачани да работят предизвикателна и добре платена професия в родния си град.

През 2015г открихме ИТ център във Враца в зала предоставена от Общината. В него провеждаме безплатни 9-месечни курсове за ученици и възрастни и различни ИТ събития. 8 човека започнаха работа като програмисти във Враца за 3 софтуерни компании, които отвориха офиси в града.

logo_sdujenie_kyso_text
Национално сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром”

Национално сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром” е създадено през май 2013 г. в София.

Сдружението организира:

 • „ Парад на доброволците” за насърчаване на доброволчеството сред младите хора. Вече над 30 организации се представили дейността си пред кандидат- доброволци на „Парадите”
 • Импро-театър за създаване на приятелска среда от връстници за деца и младежи с диабет, за личностно израстване и за преодоляване на бариери
 • Реални и он-лайн обучения за здравословния начин на живот, за писане на проекти, както и он-лайн групи за психологическо подпомагане и взаимопомощ
 • Срещи и обучения в средните училища и университетите за преодоляване на предразсъдъците спрямо уязвимите групи и младежите в неравностойно положение, както и за правата на младите пациенти
 • Скрининги за диабет кампании за набиране на средства за деца и младежи с диабет застъпнически кампании в подкрепа на хората с диабет

Нашата мисия:

Ние работим, за да имат хората с предиабет шанс никога да не станат диабетици, а диабетиците да живеят достойно и без усложнения.

Нашите цели са:

 • Провеждане на скрининги и профилактични кампании. Подобряване на условията за превенция и лечение на диабета и усложненията му. Създаване на диалог между пациентите, лекарите и институциите по въпросите на ранната диагностика, профилактиката и лечението на диабета.
 • Създаване на стандарти в областта на профилактиката на диабета. Мониторинг на здравните институции.

Нашите дейности:

Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром” работи с диабетици, но най-вече с деца и младежи с диабет, като подобрява достъпа им до ресурси и информация, подпомага ги социално, емоционално и психологически. Проектите на организацията са за насърчаване на доброволчеството в здравеопазването, в областта на пациентските права, проекти за насърчаване на гражданското включване на младежи с диабет и от други уязвими групи. Сдружението организира семинари и информационни кампании, скрининги. Сдружението работи активно за обучението на младежи, с акцент – младежи със заболявания, за да помогне професионалната и социалната им реализация. Организацията работи съвместно с Министерство на здравеопазването, Националната пациентска организация, младежки, женски, правозащитни и пациентски организации. Организацията реализира проекти по „Младежта в действие”, Национална програма за младежта, „Еразмус+”, „Новите лидери”, корпоративни донори, ползва програмите и продуктите на Българския център за нестопанско право.

Сдружението е в основата на няколко нетуъркинг групи – за доброволчеството, за работа с уязвими групи, за неформално обучение, за правата на пациентите. Сдружението участва като партньор в редица младежки обмени – в Австрия, Италия, Полша, Турция, Румъния и др.

RH_logo_160x160
Център за култура и дебат “Червената къща”

Мисия
Центърът за култура и дебат “Червената къща” организира и представя обществено-политически програми, програми в областта на изкуствата и културата и социални и образователни програми. Организацията стимулира развитието на независим сектор на съвременното българско изкуство, осигурява обучение в по-малко познати области и методи в изкуствата, културата, социалните дейности и практики, допринася за създаването на плурализъм на естетическите норми и организационни форми на изкуството и културата в България, развива груповата култура и процеси, създава среда за адекватна публичност в представянето на различни обществени теми, развива критическото мислене и публично говорене, стимулира развитието на различните общности и диалога между тях, стимулира обществено-политическия дебат.

Обществено-политически програми
Центърът за култура и дебат “Червената къща “Андрей Николов” организира публични лекции на видни интелектуалци на теми, които засягат цялото общество. Лекциите се публикуват във вестници и списания или в специализирани издания на Червената къща. Публичните дебати и лекции и представянето на актуалните социално-политически анализи фокусират вниманието на публиката върху важни теми от политическия, социален и културен живот, които са недостатъчно обсъждани в обществото и медиите.

Програми за изкуство и култура
Червената къща е място за представяне на интердисциплинарни артистични проекти в областта на съвременните изпълнителски и визуални изкуства, киното, музиката, литературата и новите медии. Спектакли на независими трупи и автори, изложби на съвременни визуални артисти, представяния на документално, експериментално и арт кино, концерти, премиери на книги, лекции и срещи на теми от съвременното изкуство и култура са основна част от програмата.

Социални и образователни програми
Социалната програма на Червената къща развива идеята за силата и ефективността на груповите креативни процеси, както в общността, така и в обществото като цяло. Тя е насочена към най-уязвимите групи в обществото. До 2004 г. фокусът е изцяло върху социалната интеграция на деца и младежи, настанени или посещаващи специализираните социални институции. През следващите години целевата група постепенно се разшири и към превенция и работа с групи в по-малък риск.
Основен елемент от образователната програма на Червената къща е развитието на Магистърската програма „Артистични психо-социални практики и психодрама”, която се осъществява съвместно с Нов български университет.

logo (3)
AEGEE-Sofia

AEGEE-Sofia, е неправителствена младежка организация, основана през 1991 година и пълноправен член на мрежата на AEGEE от 1992 година. AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe / Европейски студентски форум) насърчава сътрудничеството, комуникацията и интеграцията сред младите хора в Европа. Като неправителствена, политически независима и нестопанска организация AEGEE е отворена за студенти и млади хора от всички факултети и дисциплини, изучавани в различните висши учебни заведения. В основата ѝ са заложени демократичните ценности, междукултурният диалог, толерантността и активната гражданска позиция на младите. Семейството на AEGEE обхваща над 200 университетски града в повече от 40 държави. Нашите членове наброяват повече от 13 000 студенти, които общуват, дискутират, обучават се, пътуват и се забавляват заедно с младежи от цяла Европа.

Print
Рийчаут.БГ

Рийчаут.БГ е организация създадена, за да подпомага развитието на уязвими групи деца. През 2009 година започнахме да подкрепяме децата от ДДЛРГ "Петко Славейков" първоначално с помощта на доброволци. До 2011 година благодарение на нашите доброволци разбрахме много за нуждите на децата и започнахме са създаваме нашата програма. Така в началото на 2012 година екипа ни се увеличи като първоначално привлякохме психолог и логопед, а малко по-късно и първия учител. През 2014 г. за първи път започнахме да работим и с деца от бедни семейства. В момента Рийчаут.БГ работят трима учителя, логопед и психолог. Десет доброволеци продължават да помагат в някои занимания, както и в различни инициативи.

Програмата ни включва образователна, психологическа и логопедична подкрепа и обхваща около 40 деца и младежи на година на възраст от 7 до 20 години. Приоритетно в нея се включват деца, застрашени от отпадане от училище и такива, за които има опасност да останат неграмотни като:

 • Деца, лишени от родителска грижа
 • Деца от малцинствени групи
 • Деца, чиито родители са с нисък социален и образователен статус

През есента на 2015 година, след като голям брой от децата, с които работим бяха преместени от ДДЛРГ "Петко Славейков" в новоразкрити ЦНСТ, за да продължим да ги подкрепяме разкрихме и нашия център в жк. "Люлин".

nie-zaedno
Ние заедно

“Ние заедно” е организация, чиято основна мисия е да създаде общност от информирани и ангажирани родители и учители, които с помощта на професионалисти и експерти от областта на образованието развиват умения за успех и учене у своите деца и ги подготвят за това да бъдат успешни личности в XXI-ви век.

Ние заедно:

 • Подкрепяме родителите, учители и общност да придобият умения за успех и да развият потенциала за учене на децата си.
 • Подкрепяме родители, учители и общност в мисията за качествено и достъпно образование за всички деца.
 • Помогаме за това с общи усилия да дадем значение на думата “успех, подкрепяйки родители,  училищна общност и експерти да бъдат ангажирани, информира и проактивни в посока реазлизиране на пълния потенциал на всяко дете.
 • Даваме полезни, лесни и и приложими на практика стратегии за родители, учители и обучители.

Ние заедно ще постигнем целите си, като действаме в следните направления:

 • Онлайн Ресурси: публикации и видеа с практически съвети за родители, учители и обучители
 • Академия за Успех за Деца и Родители: обучния за родители и съвместни активности за деца и родители през свободното време
 • Лятна Академия за Умения на 21 век
 • Интерактивна апликация/ платформа, развиваща социалните умения чрез съвместни игри и дейсности за деца, родители, училищна общнност и професионалисти

Можете да се запознаете с екипа на Ние заедно и да намерите подробна информация за организацията на http://www.niezaedno.com/.

LOGO-black
Фондация Темпо

Фондация Темпо е създадена през септември 2014 г. от шестима души с богат опит в различни сфери, обединени от желанието да работят за подобряване на българското
образование. Основната цел на Фондацията е да вдъхновява, насърчава и развива иновации в българското образование. Ние от Темпо работим с училищата за подобряване на учебния процес и училищното управление. Същевременно, създаваме позитивни нагласи в обществото към иновации в образованието.

Темпо се отличава със своя холистичен подход към училищата, включващ организационно консултиране и стратегическо планиране, нововъведения в учебния процес според конкретните нужди и дългосрочен ангажимент за цялостно и устойчиво училищно развитие. Ние вярваме, че образованието в България може да бъде на световно ниво. Работим за свободно, достъпно за всички образование, според нуждите на децата, учителите и родителите, отчитащо особеностите на учене, новостите в образователните методи и модели и възможностите на новите технологии. Създаваме обогатяващи отношения между учители, деца и родители с цел пълноценно и хармонично развитие на всички нива.

За нас образованието задава темпото на обществото.

Print
Фондация „Подарете книга“

Каузата на „Подарете книга” е създаването и поддържането на мрежа от доброволци, които помагат на деца, лишени от родителска грижа да се върнат към книгите и образованието.

Опитът ни е показал, че това се случва трудно, но се случва, когато децата имат приятел и опора до себе си. Ако ролята на значимия възрастен не може да бъде заета от родителите, трябва да я поеме друг, и именно това са нашите доброволци. Въпреки хилядите подарени книги, занималните по правопис, професионалните обучения и още много други каузи, основата, без която всички те биха останали просто поредното събитие на поредната фондация е именно приятелството. Вече над 300 постоянни доброволци са приятели на деца в 16 институции за децата в цялата страна, и ще продължаваме докато до всяко дете има приятел!

Semence_logo_final
Фондация за социална промяна и включване

„Фондация за социална промяна и включване” е основана през 2008 година. От тогава фондацията работи активно за социалното развитие и интеграцията на непривилегировани хора, групи и общности на територията на България. Усилията на фондацията са насочени към разчупване цикъла на бедност и маргинализация и възстановяване на достойнството и надеждата за по-добро бъдеще. ФСПВ е основен партньор на „Трасъл Тръст”, Великобритания в България. Основен приоритет в работата на ФСПВ е създаването на мрежа от наблюдавани жилища за младежи, напускащи домове за деца на територията на страната.

Фондацията се развива с бързи темпове – броят на проектите нараства с всяка изминала година. Нараства и необходимостта от подкрепа на младежите, които, излизайки от домовете за деца, лишени от родителска грижа, са неподготвени за предизвикателствата на реалния живот. В настоящата социална и икономическа обстановка, нужда от подкрепа имат и много други хора в неравностойно положение, които, макар и вече достигнали зряла възраст, не успяват да се „впишат” в обществото.

Проекти:

 • ПРОГРАМА „ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” ФСПВ има мрежа от жилища от семеен тип за младежи, които напускат специализираните институции за деца, лишени от родителска грижа. До този момент, ФСПВ ръководи 5 наблюдавани жилища – в София, Русе, Габрово, Ботевград и Бургас, като през 2016-а фондацията работи по откриването на още две такива жилища.
 • СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – „РАБОТИЛНИЦА ЗА САПУНИ – HOPE SOAP“ През март 2012г. ФСПВ стартира социално предприятие, наречено „Работилница за сапуни – HOPe SOAP“ като част от програма „Дом Възможност“.
 • ПРОГРАМА „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ” Чрез програма „Ранно детско развитие в уязвими общности“, „Фондация за социална промяна и включване” има за цел да работи превантивно по отношение на ранното отпадане от образователната система на деца в уязвими общности и всички негативни за развитието на децата последици, свързани с това.

ФСПВ има желание да привлече към каузите и дейността си млади хора, доброволци и стажанти, бъдещи специалисти, желаещи да се развиват в областите: педагогика, социални дейности, психология, готварство и ресторантьорство, социално предприемачество.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company