Кариера с Кауза 2014 ще събере на едно място водещи организации, развиващи активна дейност в нестопанския сектор, като всяка една от тях разполага с отворени позиции за стаж, доброволчество или работа.
Тук може да разберете подробности за всеки участник в тазгодишното издание на форума. Предлаганите от тях свободни позиции може да разгледате на този линк.

RODITELI_LOGO
Асоциация РОДИТЕЛИ

СНЦ Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, учредена на 19 юни 2001 г. Мисията на асоциацията е да насърчи родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Това се осъществява чрез редица успешни проекти в сферата на образованието, промотирането на здравословни навици за живот, активното гражданско образование и личната инициативност в подкрепа на обществено-значими каузи. Проектите са с фокус към различни възрастови групи, но преките ползи от осъществяването им и получените резултати са насочени към децата от всички възрасти и младежите. Ние си партнираме с редица училища в София и в страната, като организираме обучения за учители, родители и деца. Нашата цел при работата с училищата е да подкрепяме развитието на училищна общност като във връзка с това инициираме и подкрепяме множество локални проекти, училищни обмени, класни инициативи и др. Организираме и участваме в масови мероприятия насочени към децата и семейството. Ние сме основател на движение Фамилатлон в България, подкрепящо позитивните семейни преживявания, спорта и здравословния начин на живот. Като част от движението ежегодно организираме голям фестивал в Южния парк, а множество училища и общини случват по-малки локални фестивали по този модел. Участваме в младежки обмени, работим с доброволци. Участваме в застъпнически дейности и като се стремим да прокарваме различни политики в обществен интерес, най вече в интерес на децата. Фокусираме се основно в областта на образованието и родителството.

blue_on_white_short
AIESEC България

AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 124 страни и над 2 400 университета по целия свят. Ние предоставяме на младите хора платформа от възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал.
За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 500 конференции, предоставя над 5 000 професионални стажа, 16 000 социални стажа и 24 000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.
Нашите партниращи организации виждат в AIESEC начин за подкрепяне развитието на младите хора. AIESEC позиционира своите членове сред корпоративния сектор като топ таланти – бъдещите лидери на бизнеса.
Нашите бивши членове са лидери в организации по целия свят, като използват опита, уменията и собствена визия, които са придобили в AIESEC.

unnamed
AEGEE-Sofia

Асоциация на обединените европейски студенти (AEGEE-Sofia) е неправителствена студентска организация, основана през 1992 година. Съществува в името на демократичните ценности и културния обмен. Членове могат да бъдат млади хора, независимо от тяхната област на обучение. Изцяло ръководена от европейските студенти, организацията се движи от техните интереси и проблеми – неформалното образование, защитата на околната среда, активния начин на живот, опазването и популяризирането на българското и европейско културно наследство.

BAUH_logo_1
Българска асоциация за управление на хора

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена през 2000 г., за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията. Към момента асоциацията има над 850 индивидуални и корпоративни членове.

Какво правим?

Нови и интересни неща всеки ден! Организираме големи и малки, национални и международни, формални и неформални събития! Инициираме и участваме в различни проекти! Поддържаме множество партньорства! Комуникираме активно с над 2000 души ежедневно! Правим проучвания! Работим много и с усмивка!

Logo BFL_BG
Българската федерация по лакрос

Създадена през 2007, Българската федерация по лакрос има за цел популяризирането на спорта лакрос в България. БФЛ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и разчита единствено на самофинансиране.

attch_f_bd1be_logo_bbf_bg_col
Българска фондация биоразнообразие

Българска фондация биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите, е нашата мисия. Българска Фондация Биоразнообразие участва активно в промяната на природозащитното законодателство, инициира национални кампании за защита на природата,създава механизми за широко обществено участие в управление на защитените територии, представя възможности за развитие на природосъобразен бизнес.

Фондацията работи в 4 основни направления: защитени територии и видове; Зелен пояс и Натура 2000; образователни и PR дейности; кампании и коалиции. Фондацията има Централен офис в София и 4 регистрирани клона – „Странджа“ в Бургас, „Беласица“ в Благоевград, „Източни Родопи“ в Хасково и „Калиакра“ в Българево (Каварна). Член е на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Работната група за подобряване на биологичното разнообразие в Централна и Източна Европа (CEEWeb), Българския дарителски форум, Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ). Един от основателите и координаторите на Коалицията „За да остане природа в България”.

Basic CMYK
Българска хранителна банка

Българска хранителна банка е неправителствена организация в обществена полза с основен предмет на дейност събиране и управление на дарени храни в съответствие с всички стандарти за безопасност и осигуряване на дългосрочно хранително подпомагане.
Българска хранителна банка работи като междинно звено между даряващите храна и тези, които имат нужда от допълнително хранително подпомагане. Нейната роля е на активен партньор на хранителния бизнес за развиване на социално отговорни политики.
БХБ подпомага групи нуждаещи се, които хронически гладуват, или временно са в невъзможност да си осигурят качествено хранене, или са жертви на бедствия, кризи и аварии. Дарява приоритетно на база на анализ на нуждите посредством партниране с други организации, които директно обслужват нуждаещите се.
За 2013 г. БХБ е събрала над 260 тона храни, с което е допринесла за намаляване на разхищаването на годна храна и е осигурила допълващо хранително подпомагане на над 10 000 човека в цялата страна. Ежемесечно над 1500 деца и над 2000 възрастни, живеещи в лишения, получават допълнитено хранително подпомагане чрез мрежата на БХБ.

JA Bulgaria_Green
ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ

Основана през 1997г., Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement –Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водещата организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Курсовете са насочени към млади хора от 6 до 25 годишна възраст.
Стартирала с 10 пилотни класа, днес Джуниър Ачийвмънт България предлага 24 образователни курса и бизнес програми, по които се обучават над 30 хил. ученици в цяла България. Днес програмите на Джуниър Ачийвмънт България се преподават от над 2000 учители в повече от 1100 учебни заведения в цялата страна. От 1997 г, насам повече от 260,000 ученици, 1197 учебни компании и 3740 бизнес консултанти са участвали в дейностите на Джуниър Ачийвмънт България.
Джуниър Ачийвмънт България образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си. Подготвя ги да успяват на полето на глобалната икономика.

Print
Дружеството за Обединените нации в България

Дружеството за Обединените нации в България е организация, която работи в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през 1955 г. Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 160 други национални асоциации. Членове на Дружеството са предимно дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти. Председател е посланик Иван Гарвалов.
Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека. То разпространява и прилага чрез своите дейности и издания идеите, принципите и решенията на ООН.
Дружеството участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН. Това става чрез мрежа от ученически и студентски клубове, които получават статут на асоциирани групи и работят по избор в една или в повече от основните сфери на дейност на световната организация – права на човека, опазване на околната среда, акции по поддържане на общественото здравеопазване, кампании в подкрепа на регионалния и световния мир.
От 2003 г. Дружеството е и национален координатор за регион Източна Европа в рамките на световната програма Глобално партньорство за предотвратяване на въоръжени конфликти (GPPAC). През 2004 г. в рамките на Дружество за ООН се създава Младежка секция, в кото членуват млади хора от цялата страна. През 2012 г. в рамките на Младежката секция се създава онлайн медията UNA News, която се поддържа напълно доброволно от стажанти.

Untitled-1
Информационния портал за неправителствените организации (НПО)
Имате ли интерес към неправителствения сектор?
Полагали ли сте доброволен труд?
Имате ли активна гражданска позиция?
Ако отговорът е да, то вероятно ще ви е интересно да стажувате при нас – НПО Порталът е отворен за стажанти.

Българският център за нестопанско право (БЦНП) оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.
От 2010 г. БЦНП съвместно с Програмен и аналитичен център за европейско право поддържа Информационния портал за неправителствените организации (НПО) в България (www.ngobg.info). Порталът е актуален източник на информация от и за НПО и съдържа най-пълната база данни на български НПО. Той предлага множество услуги за регистрираните в него организации. Освен информацията, предоставена от самите НПО, порталът предлага репортажи и новини за активни организации и техните събития. Част от тези материали се подготвят от външни автори, които участват в стажантската ни програма.
Стажантската програма „Разкази за НПО“ е част от проекта „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с приоритет -насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор (www.ngogrants.bg).

forthenature.org_logo
Коалиция За да остане природа
„За да остане природа” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно, етично и артистично. Изпратихме много писма, сигнали и жалби по случаите, с които се занимаваме, и проведохме много срещи с представители на българските институции. Предизвикахме силно медийно присъствие и успяхме да привлечем широка обществена подкрепа. В момента се борим за опазването на природата, пейзажа и биоразнообразието на Рила, Пирин, Странджа, Иракли, Калиакра, Камчийски пясъци, Витоша и много други реално застрашени места.
NC Future now_logo
Народно читалище Бъдеще сега

Народно читалище Бъдеще сега е организация с успешен многогодишен опит в неформалното образование. До момента организацията е изпълнявала 5 големи проекта финансирани от ESF по ОПРЧР към МОМН, EEA Grant, чрез ФРМС, както и CEE Trust, ГЕФ и програмата за развитие на ООН и чрез Фондация Помощ за благотворителността в България и М-Тел ЕКО Грант. Проектите засягат областите на екологично неформално образование, гражданско образование, мотивиране и активизиране на деца и младежи, работа с местните общности и демонстрационни дейности. По Европейската програма „Младежта в действие” организацията е участвала в над 15 проекта като партньорска организация, а в момента работи като изпращаща, посрещаща и координираща организация по Европейска Доброволческа Служба (EVS).
Чрез всеотдайната си работа с деца и младежи „Бъдеще сега” помага да се случи позитивната промяна, която иска да види в света. За постигането на тази цел читалището създава и провежда програми за неформално учене, летни, зимни лагери, приключенски пътувания, работилници и фестивали, в които младежите и децата натрупват много полезен опит докато се забавляват.
Интересите на читалището са задълбочени в разработване на специализирани програми за неформално и извънкласно обучение и образование на деца и младежи в следните направления: личностно развитие, отношение към природата и гражданско образование с грижа за общността и доброволчество.

NMD New Logo
Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение на 125 организации от цялата страна, които работят с деца и семейства в четири основни тематични области: здраве; образование; семейство и деца в институции, както и детско и младежко правосъдие. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата. През 2013 година гражданските организации, които са част от мрежата, са помогнали и са работили с 80 940 деца в цялата страна. Подкрепили са 7 331 семейства и са обучили 5 584 специалисти от различни професионални групи, които работят с деца и семейства. В нея са работят 1 598 души и 2 242 души са дали доброволен труд.

Print
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО АЛТЕРНАТИВНО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – 36 МАЙМУНИ

36 МАЙМУНИ е неправителствена организация, която има за цел да:
– да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно българско изкуство и култура;
– да популяризира алтернативни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера;
– да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво;
– да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата;
– да работи за развитието на гражданското самосъзнание и гражданското общество в страната; да популяризира ролята на изкуството като политически и социален коректив;
– да популяризира българското изкуство и култура извън страната.

Logo_transp_color_forweb
Прозрачни планини

Прозрачни планини е инициатива за всеки, който има позиция за опазването на природните ресурси и тяхното добро управление.
Целта на инициативата е:

 • Да подобри важни за природата и хората документи като План за управление на Природен парк Витоша, Национален парк Рила; плановете за управление на речните басейни и т.н.
 • Да събере предложения за тези промени от заинтересувани граждани на местно и национално ниво
 • Да следи процеса на изготвяне на тези документи и да разяснява тяхното значение за опазване на прирорадата. Например: кога се провеждат обществени обсъждания, какво се случва там, кои са ключовите участници; как се прави един такъв документ ит.н.
 • Да информира обществеността за ключови проблеми и теми относно опазването на природата. Например: за изгрждането на нов ВЕЦ и последствията от това; за значението на мечките на Витоша или на старите гори.

Темите, които обсъждаме, сме разделили най-общо на ГОРИ, ВОДИ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ, а районът – Югозападна България. Конкретните теми, по които ще разработваме предложения, са много и всеки един би могъл да намери нещо, което го интересува лично като туризъм, спорт, строителство, инфраструктура, биоразнообразие, гори, ВЕЦ –ове, паша, какво е значените на един парк за местните хора, както и много други.

Print
Рийчаут.БГ – клон България

Рийчаут.БГ – клон България е неправителствена организация, чиято основна цел е системното и дългосрочно подпомагане на деца, юноши и младежи, лишени от родителска грижа.

Инициативите, които осъществяваме са насочени към превенция на отпадане от училище и осигуряване на достъп до програми за развитие на умения за независим и самостоятелен живот.

Активността на нашите доброволци е от голямо значение за качественото и дългосрочно реализиране на някои от инициативите, които осъществяваме.

Print
Сдружение Възможности без граници

Сдружение „Възможности без граници” е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.
Сдружението е фокусирано и върху подпомагане на обмена, обсъждането и приложението на идеи, проекти и инициативи, способстващи за открит социален диалог и равнопоставено участие на всички малцинствени групи в обществения, културния и политическия живот на страната, както и с ангажиране на общественото внимание и компетентните органи по проблемите на социалната интеграция на всички малцинствени групи в българското общество.
Екипът на СНЦ, креативен амбициозен и интернационален, е съставен от специалисти в различни области – обучения на младежи и възрастни, финанси и икономика, педагогика и психология, публична администрация и мениджмънт.

Print
Сдружение Зелен

Сдружение „Зелен” е символ и на нещо ново, неопетнено, но и нестабилно. Зелен е цветът на всяка една идея, която вижда бял свят за първи път. Нашата мисия е да подаваме ръка на състоятелните начинания, които имат нужда от подкрепа.
Оттук следва и една от основните цели на сдружението, а именно подпомагането на младежки инициативи, характерезиращи се от основните „зелени” принципи. Сред другите цели, които сдружението си поставя, са устойчивото развитие на регионите и стимулирането на местния бизнес; културен и обществен възход на малките населени места и тяхното облагородяване посредством реализацията на редица събития; постоянен обмен на хора и идеи с организации осланящи се на същите принципи; изграждането на комунални екоселища, в които външното влияние е сведено до чисто познавателен минимум.
Едни от основните средства за постигане на гореупоменатите цели са безвъзмездната подкрепа за реализацията им и набирането на дарения. Основни „зелени” активности са организирането на работилници, семинари, кръгли маси, обучения, фестивали и други форуми и събития, промотиращи и подпомагащи реализацията на целите на сдружението.

Logo_watertowerfest2012
Сдружение ИМЕ

Фестивалът „Водна Кула Арт Фест”, организиран от сдружение ИМЕ, който през настоящата година ще се проведе за осми пореден път, вече се е превърнал в традиционно поле за изява на независимите артисти, работещи в сферата на съвременните визуални и социално ангажирани изкуства. Идеята възникна спонтанно и обедини музиканти и артисти около проект за създаване на импровизиран арт център в и около занемарената Водна кула в кв. Лозенец, София, чието име носи и нашият фестивал. С годините разширихме дейността и мащаба на фестивала и го утвърдихме като международна платформа за обмен на съвременни артистични практики. Проявите са мултижанрови с участието на артисти от цял свят, работещи с електронни медии и интердисциплинарни методи в областта на изкуствата. За представянето и провеждането на различните акции (инсталации, изложби, пърформънси, семинари и други) в рамките на фестивала, традиционно използваме алтернативни пространства, често неупотребявани към момента сгради, останали като наследство от миналото, като се стараем със средствата на изкуството да провокираме обществено внимание към тях.
Имаме удоволствието да обявим програмата на тазгодишното издание на Водна кула арт фест и по-специално почетното участие на световноизвестния американски автор на видеоарта Бил Виола. Фестивалът ще се проведе от 20 до 25 юни. Предвиждаме и пътуваща изложба с част от творбите на фестивала през Септември, където ще направим опит за децентрализация на културния живот от София за сетен път и ще запознаем по отдалечената публика с творби на съвременното изкуство в партньорство с различни организации.
Водна кула арт фест – не бива да се приема буквално за кулата и не води частна битка за собственост, а за изконно право на съществуване с правна и морална оправданост за всеки. Изкуството е един от преките пътища, по които може да се премине отвъд сегашното – макар и продължително, и да се намерим в бъдещето или обявим заявка за възможно такова, чрез ентусиазираното постоянство в нашите временно защитени пространства.

Слайд1
Сдружение Надежда за нас

Сдружение „Надежда за нас – 2008“ е нестопанска, неправителствена организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза и е една от първите в страната организации на младежи, живели извън семейна среда, и техни по-възрастни съмишленици, които директно допринасят за подобряване на ситуацията на децата в резиденти и специализирани социални услуги, както и на младежи от всякакви групи в неравностойно положение с особено внимание към представители на ромската общност. Организацията има за цел да подобри благосъстоянието на младежите като осигури среда за тяхната интеграция и социализация, алтернативни форми на образование – учене чрез правене и социална и трудова заетост в проекти на организацията и в нейни социално предприемачески инициативи. През следващите няколко години организацията ще работи по създаването на Детски Център в ромския квартал „Факултета“ и Младежки център „Учене чрез правене“ съвместно със Столична Община.

politronic mal res 5cm
Сдружение Политроник

Гражданско сдружение Политроник е неправителствена организация, целяща да насърчава и поддържа нагласите и практиките на гражданското общество в България. Нашият екип осъществява проекти в различни направления на обществения живот, с фокус върху формирането на гражданско съзнание в подрастващите, запознаването им с ценностите на правовата държава и възможностите за гражданско участие в процесите на взимане на управленски решения.
Реализирани и текущи проекти: „Училище за граждани”, „На фокус – съучениците”, Книги в метрото”
Сдружение „Политроник” стои и зад проекта RocktheVoteBulgaria – част от международната организация RocktheVote. С помощта на социалните медии, новите технологии и поп-културата, RocktheVoteBulgaria си поставя за цел да насочи вниманието на младите хора към мястото им в политическия живот на страната, както и да ги мотивира да използват активно правото си на глас.

New Picture (1)
Сдружение Празнични Герои

„Празнични герои“ е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписано в Централния регистър на Министерството на правосъдието. Сдружението работи за подпомагане на социално слаби семейства, възрастни хора, самотни майки и хора с увреждания, както и за насърчаване на дарителството и организиране на кампании по случай национални и християнски празници. Сдружението разчита на дарения от корпоративния бизнес и от производители на храни и напитки, за да които могат да се включат в осигуряването на необходимите продукти за празничните пакети, които Holiday Heroes доставя на нуждаещите се.
Инициатор на идеята е Майкъл Струмейтис – собственик на най-голямата фирма за хидропонни добавки и торове в света Advanced Nutrients. Когато преди седем години той започва своя бизнес в България, установява че нивото на корпоративна благотворителност е много ниско и дори да иска да дари на нуждаещите се, няма как да го направи.
Така се ражда Holiday Heroes. В момента целта на сдружението е да помага на различни 5 000 социално слаби семейства за всеки празник. Вече 4 кампании на сдружението са факт, а в резултат на тях през изминалите две години няколко хиляди българи посрещнаха Коледа и Великден по по-достоен и щастлив начин. Малко статистика: Коледа 2012 – 1 000 семейства, Великден 2013 – 2 000 семейства. Коледа 2013 – 5 000 семейства, Великден 2014 – 4350 семейства.

pfedu (1)
Сдружение Професионален форум за образованието

Сдружението е създадено през 2002 г. от група педагози с богат и разнообразен опит, с интереси в областта на иновациите в образованието. С течение на времето, в състава на организацията се включиха активно младежки работници и доброволци, които съществено допринасят за развитието на различни дейности, взимането на решения, разработването на идеи, младежкия дух и креативност.
Мисията ни е да популяризираме постиженията и добрите практики на различни образователни институции, младежки клубове и организации, да промотира неформалното образование, доброволчеството, младежката мобилност и активност.
Обучаваме и консултираме педагози, младежи и родители, за да могат те пълноценно да участват в образователния процес, както и да реализират проекти.
Осъществяваме активна международна дейност, като си партнираме с многобройни неправителствени организации и образователни институции от страната и чужбина.

Какво правим?
Ежегоден Фестивал на българското образование
Семинари и трейнинги за младежи и педагози
Лятна и зимна педагогическа академия
Младежки проекти (международни обмени, трейнинги, конференции по „Младежта в действие” и „Еразъм+”)
Местни инициативи и събития в Семинарен център „154 идеи”

re-act
Сдружение Ре-Акт

Сдружение Ре-Акт е учредено в началото на 2010 г. от група млади приятели, повечето от които завършили висшето си образование в университети в Западна Европа и завърнали се в България с желанието да допринесат с разностранните си умения и опит за промяната на социалната среда и мислене в България. Главна цел на сдружението е да промени качествено условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека. Ре-Акт се стреми да допринесе за кариерното развитие на всички подрастващи деца и младежи, които при настоящите социални и икономически условия в България не могат да изберат или да поемат по желания от тях професионален път, организирайки обучения и предлагайки помощ и ориентация при търсенето на работа и промяна в кариерното развитие. Не на последно място, предлагаме на ентусиазирани и социално ангажирани млади хора възможност да участват като доброволци / стажанти при реализирането на проектите, давайки им възможност да натрупат опит в сектора на неправителствените организации, човешките ресурси и социалните дейности, като в същото време дават своя принос за развитието на гражданското общество и тласък на хуманните инициативи в България.
От създаването си през 2010 г. сдружението реализира редица проекти, сред които „Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. През 2013 г. организират първото издание на кариерния форум „Кариера с Кауза“, който привлича 33 неправителствени организации и над 1 000 посетители.

new CVS ong logo
Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес – България”

Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес – България” е доброволческа организация, чиято цел е да разпространява идеята за доброволчеството в България. Организацията постига тази си цел като организира различни доброволчески дейности и инициативи в България и чужбина и мотивира млади хора да участват в тях. Сдружението е активно на национално и международно ниво от 1998 г. и е част от международната мрежа за доброволчески труд и мир – Ес Си Ай (SCI – Service Civil International).
Ценностите, които Си Ви Ес – България подкрепя и популяризира, са социалното равенство, междукултурното разбиране и солидарност, социалната справедливост и уважението към околната среда.
Си Ви Ес – България дава възможност на млади хора да участват в доброволчески проекти в различни сфери – култура, екология, изкуство, работа с деца и възрастни в неравностойно положение – както в България, така и по целия свят. Сред дейностите на сдружението са и организирането на тренировъчни курсове, семинари, обучителни визити и дискусии по разнообразни теми. Участието в наши дейности, инициативи и проекти предлага възможност младите хора да придобият опит и знания чрез неформално образование.

official
Сдружение Тук-там

„Тук-Там“ – общност, сдружение, инициатива или какъвто термин ти е присърце, което свързва българи с опит в чужбина, които вярват в България. Днес в сдружението членуват над 400 българи с опит и/или образование в чужбина, а по проекти и събития доброволно работят над 50 професионалиста.
„Тук-Там“ организира множество срещи и нетуркинг събития, за да подпомогне членовете, приятелите и партньорите на сдружението да намерят нови приятели, контакти, да споделят опит и идеи.
Сдружение „Тук-Там“ съорганизира ежегодно кариерния форум „Кариера в България. Защо не?“. Форумът двукратно е награждаван за бизнес събитие на годината, което доказва огромния му принос както в обществен, така и в бизнес план. Форумът „Кариера в България“ дава платформа за осъществяване на контакти с водещи български и международни компании от различни сфери и индустрии. Освен срещи с изложители, форумът предлага и богата семинарна програма, която включва горещи дискусии, интересни лектори, полезни работилници и обучения, които да помогнат при намирането на работа. Близо 150 компании и над 6000 българи са участвали в предишните 6 издания на форума. През 2014г. предстои неговото 7 издание.
Обичаме да споделяме добри вдъхновяващи примери на успешни и щастливи българи и съвместно със “Заедно в час” организираме събитието „Рецепти за успех“.
Активно работим и в сферата на академичното ориентиране чрез проекта ни edu.tuk-tam.bg
Тук-Там посланиците пък организират събития за българи извън България, като така им помагат да създават контакти и да си помагат докато са Там, в чужбина, както и да им съдействат с контакт в родината, ако искат да се върнат Тук, в България.

logo
Сдружение Център за защита правата в здравеопазването

Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ (ЦЗПЗ) е регистрирано през 2007 г. като организация в обществена полза. Защитата на правата в здравеопазването се отнася до правата на гражданите, правата на пациентите, правата на здравноосигурените лица, правата на лекарите и медицинския персонал, правата на юридически лица – лечебни и здравни заведения. Защитата на права в здравеопазването включва по-добра информираност, по-добри регламенти, действия при вече нарушени индивидуални или колективни права. Крайната цел на Центърът за защита правата в здравеопазването е да постигне по-добро здравеопазване на основата на защитените права. В изпълнение на тази цел, ЦЗПЗ предоставя информация и консултации, изготвя анализи, прави предложения и препоръки и осигурява представителство пред административни и съдебни органи.

Print
Sofia Green Tour

Фондация „Фактор” е създадена през 2009 година с основен предмет насърчаване, разработване и реализация на екоинициативи и подпомагане на екотуризма на територията на Р. България и по-специално в столицата. Фондация Фактор разработи инициативата „Обиколка на зелена София” – на английски „Sofia Green Tour” в насока насърчаване на туристическия поток с цел развитие на културен и Еко туризъм в България и популяризиране на София и България като интересна туристическа дестинация, представена чрез система от безплатни турове с водачи-доброволци.

logo СБ1
Столична Библиотека

Библиотеката на София е създадена през 1928 г. и днес е най-голямата публична библиотека в страната с над 150 000 посетители годишно. Тя е модерен културно-информационен институт с електронен каталог и безплатен Интернет достъп. Разполага с около 1 000 000 книги, периодични, графични, картографски, нотни и служебни издания, звукозаписи и картини. Над 200 000 от тях са на чужди езици и читателите могат да ги ползват в специализираните читални за испанска, немска, англоезична, португалска и турска литература, както и в Американския и Руския център. Тук се съхранява най-богатият документален и информационен архив за историята, развитието и съвременното състояние на София.
Библиотеката е утвърдено и предпочитано място за представяния на книги, дискусии, семинари, изложби и концерти. Столична библиотека развива интензивна международна дейност чрез обмен на информация със сродни библиотеки от цяла Европа, връзки с фондации, културни институции и научни центрове, както и с културните служби на чуждестранните посолства у нас.
Бъдещето на Столична библиотека е насочено към разширяване на дейността й чрез участие в проекти по европейски и международни програми, дигитализация на книжовното наследство и разширяване на достъпа до информационните ресурси чрез глобалната мрежа.

Print
TimeHeroes.org
TimeHeroes.org е платформа за доброволчество и правене на добро. На повече добро. Тук ще намериш идеи как да превърнеш времето и уменията си в суперпозитивна сила. Защото си герой. Даже и да не го знаеш още.
logo_ideas_factory_bg
Фабрика за идеи

Фабрика за идеи е младежка организация, създадена от група ентусиасти в края на 2006 година. Тя е дете на стартиралата по-рано същата година и активирала въпросните люде кампания „Да спасим Иракли”. Кампанията ни доказа и убеди необратимо, че когато хубави хора имат хубава кауза и забъркат още креативността си в това, резултатът може да е само добър и да се окаже забавно да променяш света около себе си. Организацията функционира като истинска такава (с офис, стажанти и други белези на солидност) от 2011 година. Интересът и любопитството ни са насочени към връзката между играта (култура, изкуство, неформално образование) и социалната промяна. Изследваме активно как чрез играта да катализираме положителна промяна на нагласи в обществото по посока включване на младите хора в процесите на взимане на решения, социално предприемачество, гражданско образование и др.
Мисията на Фабрика за идеи е да пробужда чрез иновативни подходи потенциала за социална промяна у всеки, готов да стане „Фабрикант”. Нашите инструменти са неформалното образование, креативността и създаването на мрежи от страхотни хора, които заедно могат да променят нещата около себе си. Страстта ни е дa доказваме, че у всеки е задрямал по един Ганди, Мандела или Мартин Лутер Кинг. В краен случай поне по един Бил Драйтън. А на събуждане дори те имат нужда от подкрепа!

20 years Animus logo bg copy
Фондация Асоциация Анимус

Фондация „Асоциация Анимус“ е основана от жени, професионалисти в помагащите професии – психолози, психотерапевти, социални работници. Създадена е през 1994 г., през 2001 г. придобива статут на организация в обществена полза. Мисията на Анимус е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество и го постига, като работи за осъществяването на следните цели: развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични услуги и програми, предлагащи професионална и компетентна помощ, създава обществени нагласи на толерантност към различието, уважение към страданието и неприемане на насилието, популяризира ценностите на динамичната и психоаналитичната психотерапия и психоанализа, насърчава демократичните промени в българското семейство и общество, разработва и изпълнява проекти и програми в подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ. Основните насоки на работа са да стимулира разбирателство в обществото; да насърчава повишаването на уважението към жените, да действа като посредник между държавните институции и неправителствени организации, като координира дейности по проблемите на насилието срещу жени и деца.

Print
Фондация Аутърд Баунд

Фондация Outward Bound® е в България от 1994 г. Тя е лицензирана от Outward Bound International UK TRUST – най-старата и най-голямата образователна приключенска организация в света, създадена през 1941 в Уелс, Великобритания. Към момента има над 50 Outward Bound училища в над 35 страни по целия свят.
Нашата мисия е да помогнем на хората да открият и развият собствения си потенциал; да се грижат за себе си, другите и света около тях, посредством предизвикателни преживявания в непознати места.
Ценности: Смелост, Доверие, Почтеност, Състрадание и Сътрудничество
Методът, който използваме е „Учене чрез преживяване”. Успехът на този метод е във възможността участниците на момента да видят резултата от своите решения и действия. Чрез различни игри/активости участниците биват изведени от обичайната им среда, получават задачи, които ги провокират да мислят различно, да търсят нови решения. Градацията в сложността на задачите ги кара да „надскочат” себе си, да открият нови неща за себе си и другите.
Фондация Outward Bound® България организира и провежда обучения и тренинги; детски и младежки лагери сред природата; походи в планината със специални високопроходими колички Joelette и приключенски лагери с адаптирани игри; обучение за инструктори.

EPA-ekoobschnost-logotype-stamp-RGB-R
Фондация Екообщност

Фондация „ЕкоОбщност” работи от края на 2003 г. в подкрепа на български организации и граждански групи, които се вълнуват от запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда – градска и природна.
През годините сме подпомогнали над 250 инициативи и проекти, насочени към опазване на биоразнообразието; подобряване на информираността за възобновяемите енергийни източници, изменение на климата и енергийна ефективност и насърчаване ползването на ВЕИ; оживяване и подобряване на градската среда и мястото ни на живот; устойчива мобилност; изграждане и популяризиране на маршрути за пешеходен и велотуризъм; екообразование и др.
Успяваме да достигнем и подпомогнем реални и искрени усилия на граждани и организации от страната, които спомагат не само за съхраняване на околната ни среда, но и за запазване на наши общочовешки ценности като жители на Земята. По този начин помагаме за осъзнаване, зрялост и разбиране, че ресурсите и Земята са общи и отговорността да ги стопанисваме и пазим – споделена и на всеки.

Basic CMYK
Фондация за социална промяна и включване

Фондация за социална промяна и включване работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани групи и общности на територията на България. Работата ни на е насочена към прекъсване на цикъла от бедност и социална изолация, и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще! Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство, за да бъде активен и допринасящ член на нашето общество.

Нашите цели са: да работим за социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; да работим за социалното развитие на непривилегировани групи и общности на територията на България; да насърчаваме развитието на здравеопазването и промоцията на здравето; да съдействаме за утвърждаване правата на човека и особено правата на децата и младите хора, както и правата на групи и общности, намиращи се в неравностойно социално положение; да популяризираме и насърчаваме доброволчеството.

tfb_logo_BG_PANTONE
Фондация Заедно в Час

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която наема най-способните и амбициозни хора за преподаватели в български държавни училища, като по този начин гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. „Заедно в час” е партньор на международната организация Teach For All, обединяваща сродни организации в над 30 държави по света като САЩ, Великобритания, Испания, Нова Зеландия и Япония.
Нашата програма за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към специалисти от различни професионални области. Програмата започва с интензивно обучение по международно утвърдения модел „Преподавай като лидер”, последвано от работа в училище за период от две години. Учителите на „Заедно в час” преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.

LOGO_EU
Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO

И АЗ МОГА / I CAN TOO е фондация за подпомагане на деца със специални нужди.
I CAN TOO запознава обществото с проблемите на децата със специални нужди и работи за подобряване качеството им на живот.

История и резултати:
И АЗ МОГА / I CAN TOO е създадена през 2006 като частна инициативa от живеещата от двадесет години в Германия – Нели Радева. Днес организацията съществува изцяло на благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и неправителствени организации.
Идеята на I CAN TOO е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип през 2008 г. И АЗ МОГА, заедно с фондация „Деца с проблеми в развитието”, открива Медицински Център за деца с увреждания в гр. София. Той е създаден за пет месеца с участието на много фирми от различни браншове, които се включват в изграждането му само с работа и материали. В момента в него се рехабилитират над 370 деца на месец.
И АЗ МОГА подпомага над 250 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи цетъра за тези деца (Дневен Център за Надежда за деца с множествени увреждания и Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, София) – чрез посредническа дейност.
Много български и интернационални известни личности стават лица на I CAN TOO и популяризират мисията на организацията по света.

aol logo black
Фондация Изкуството да живееш

Фондация „Изкуството да живееш” е образователна и хуманитарна организация с идеална цел, която провежда програми в над 152 страни. Като неправителствена организация, фондацията работи със специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН и сътрудничи със Световната здравна организация. Фондация „Изкуството да живееш” провежда образователни програми за самоусъвършенстване, които предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората. Образователните програми на фондация „Изкуството да живееш” обхващат всички възрасти и сектори в обществото, включително деца, студенти, служители във фирми и институции и други. До момента над 30 милиона души са преминали през програмите, чиято цел е да възстановяват човешките ценности и да насърчават хора от всякакъв произход, религия и културни традиции да се съберат заедно, за да празнуват различията и да служат на обществото. Днес „Изкуството да живееш” е една от най-големите доброволчески организации в света с над 110 милиона човекочаса, вложени в служба към обществото. Повече за „Изкуството да живееш”: www.artofliving.org/bg-bg

kauzi logo2
Фондация Каузи

Фондация „Каузи” е създадена през 2009 г. с основна цел за насърчаване на младежкото предприемачество. Във връзка с това тя организира в четири поредни години (от 2010 до 2013 г.) Младежка предприемаческа борса. В рамките на Борсата всяка година предприемчиви младежи с бизнес или социални идеи между 15 и 29 години със и без увреждания получават безплатни консултации по бизнес планиране, социална интеграция, предприемачество, контакти с инвеститори. В резултат на тези консултации младежите разработват собствен бизнес план, който след това представят пред потенциални инвеститори.
През 2014 г. фондация „Каузи” е водещ партньор на проекти с организации от Македония и Сърбия, благодарение на които Борсата ще бъде представена като добра практика извън пределите на България.

kinderhilfe bulgarien ohne e.V
Киндерхилфе България

„Киндерхилфе България“ е българо-немска благотворителна организация, която подпомага децата, лишени от родителска грижа. Събираме средства с благотворителни концерти, както и чрез подкрепата на нашите партньори. Реновирането на домовете и организирането излети с децата са сред основните на дейности.

Настоящият проект е насочен към музикалното им образование. Това лято ще прекараме три седмици с тях в домовете, учейки ги на различни музикални инструменти, песни и танци. Създадохме и мюзикъл, посветен на децата, израснали без родителска грижа. Целта ни е на 13.09. тази година да организираме концерт в София, на който децата да покажат наученото.

Обичаш ли креативната работна атмосфера и работа с деца? Имаш идеи как да проектът ни да се превърне в реалност? Искаш да натрупаш опит в интернационална среда? Не се колебай да се свържеш с нас – винаги сме отворени за нови лица!

CONCORDIA LOGO BULGARIA
Фондация Конкордия България

Основната цел на фондацията е осъществяване на закрила и защита на деца и младежи в риск, чрез извеждането им от ситуация на безнадзорност и уличен начин на живот, осигуряване на сигурна и защитена среда, достъп до социални, здравни и образователни услуги, стимулиране на личностното, физическо и духовно развитие и подкрепа при усвояване на социални умения както и професионална реализация. Като крайна цел усилията са насочени към предотвратяване на социалната изолация и постигане на социално включване, превенция на противообществени прояви, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот и пълна интеграция на децата и младежите в обществото.
В рамките на Социален и младежки център „Св. Константин” предлагаме три социални услуги, насочени към младежи на възраст от 18 до 30 г. – Център за временно настаняване, преходно и наблюдавано жилище, с общо близо 70 места, както и две социални услуги за деца, а именно – Приют и Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Основните целеви групи са деца и младежи от улицата и от проблемни семейства, млади жени в тежко положение и безработни от ромските малцинства. От началото на 2014 г. в гр. Банкя функционира и Център за настаняване от семеен ти „Детска къща КОНКОРДИЯ”, в който се отглеждат 8 деца на възраст от 5 до 12 г.
Дейността обхваща и инициативи извън сградата на Социален и младежки център „Св. Константин” – екип от социални работници редовно провежда мобилна работа на терен, при която се обхождат околните ромски квартали, извършва се консултация на семейства по различни битови и социални проблеми и се предоставя храна, дрехи и лекарства.

logo_OSF
Фондация OpenSpace

Фондация „OpenSpace” е основана през 2006 година с цел подкрепа и насърчаване на културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването. Работи упорито за създаване на нов стандарт в културния живот в страната ни, като заложи на по-нетрадиционното представяне на нови авторови концепции и новаторски проекти в изкуствата и занаятите. Развива обучителни и културни програми с образователен характер. С особено внимание към децата и младежите, предлага програми за тяхното свободно време.

IGDFlogo_RGB_high_res_
Фондация Очи на четири лапи

Фондация „Очи на четири лапи” е организация в обществена полза, чиято цел е рехабилитацията и реинтеграцията на възрастни хора със сетивни и двигателни увреждания с помощта на служебни кучета. Към момента фондацията е предоставила безвъзмездно 50 дипломирани кучета водачи на български слепи граждани. В момента тече програма за обучение на кучета асистенти на хора с двигателни увреждания.
Двугодишният процес на подготовка на служебно куче е разделен на 2 етапа: до навършване на 12 месечна възраст, кучето се отглежда в приемно семейство; след 12 месечна възраст постъпва в училището за кучета водачи на слепи, където започва същинското обучение като водач. В края на обучението си, кучето държи изпит и след издържането му, започва работа с бъдещия си сляп стопанин.
Фондацията е пълноправен член на европейската федерация на училищата за кучета водачи, както и на световната федерация на училищата за кучета водачи на слепи.
От 2013 година, предлаганата социална услуга е делегирана от държавата дейност, само и единствено в частта – обучение на слепите хора за работа и живот с дипломирано куче водач.

WCIF_Hor_Ful_BG_3C_CMYK
Фондация Работилница за граждански инициативи

Фондация„Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е една от малкото български фондации, които подкрепят развитието на гражданското общество и нестопанския сектор в България чрез предоставяне на обучения и ноу хау, както и чрез предоставяне на финансиране за реализиране на проекти.
От 2001 г. насам ФРГИ работи за:
– Насърчаване на доброволното и активното гражданско участие чрез финансиране на различни инициативи. Така подкрепяме ангажирането на гражданите в решаването на важни проблеми на обществото и стимулираме солидарността.
– Решаване на важни социални проблеми, като с наша подкрепа се създават широки местни партньорства с всички заинтересовани страни. Ние подкрепяме инициативността, развитието и иновативния подход, като предоставяме подкрепа на възможно най-широк кръг от организации и инициативи.
– Общностно развитие чрез подкрепа на сътрудничеството между хората. Прилагаме знанията, репутацията и връзките си в общността за осъществяване на успешна промяна.
– Изграждаме капацитет на местни нестопански организации и на малки общностни групи като им предоставяме техническа помощ в допълнение към осигуреното финансиране, за да им помогнем да станат по-ефикасни, ефективни и по-добре подготвени да посрещнат предизвикателствата на региона, в който живеят.
– Развиваме и документираме знанията на местните общности, като поддържаме тесни контакти с тях и улесняваме развитието на техния потенциал.
За почти тринайсет години работа, ФРГИ постигна значими резултати. Количествените измерения на някои от тях са:
– Повишен капацитета на над 3000 човека представители на над 750 организации от цялата страна и така съществено подобрена тяхната работа в резултат на предоставените от нас обучения;
– Привлечени и инвестирани над 5 милиона лева в развитието на България;
– Над 2 милиона лева допълнително мобилизирани от различни местни организации и инвестирани в местното развитие в резултат на активната подкрепа на ФРГИ.
– Над 750 публикации в местни и национални медии и над 600 репортажа и интервюта в електронни медии доказателство за интереса на четвъртата власт към организацията, подхода на работата и постигнатите резултати.

mwf_logo
Фондация Светът на Мария

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуални затруднения. Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват.
Мисията на Фондация „Светът на Мария“ е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.
Един от основните за фондацията проекти е работещия Дневен център за млади хора с интелектуални затруднения. В него те усвояват трудови, битови и социални умения. Именно за Дневния център фондацията търси доброволци.

Logo_Cedar
Фондация Сийдър

Фондация „Сийдър” е неправителствена организация, регистрирана в България през 2005 г, която фокусира дейността си върху деинституционализацията: процеса на закриване на големите специализирани институции за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в общността.
Ние управляваме Центровете от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил, където са настанени 24 деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, които живееха в стара, рушаща се и изолирана институция в отдалеченото село Горна Козница преди закриването й, с активното участие на Фондацията, през 2010 година.
„Сийдър” също така подкрепя работата на Дневен център за деца със специални нужди в град Казанлък, като осигурява обучения на персонала, програми за професионален обмен, както и допълнителен персонал, материали и оборудване. Фондацията консултира община Казанлък в създаването на качествени социални услуги в града.
Фондация „Сийдър” работи в партньорство с националните и местни власти в България, български и чуждестранни неправителствени организации и други заинтересовани страни. Членове сме на Коалиция „Детство 2025”, Национална Мрежа за Децата, Национален Алианс за Социална Отговорност и Eurochild.

sbf-logo-bg
Фондация Стъпка за България

Фондация „Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с предмет на дейност подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България за тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Ние постигаме нашите цели чрез включване на младите хора в различни форми на неформално обучение и професионални курсове, чрез които да развият своите познания, умения за самостоятелен живот и кариерни възможности.
Ние вярваме в способностите на младите хора в неравностойно положение и ги подкрепяме в усвояването на знания и изграждането на необходимите умения, за да освободят своя потенциал и да получат достъп до по-добро образование и професионална реализация.

Защо?
Ние вярваме, че младите хора в неравностойно положение заслужават шанс за равен старт и възможност да разкрият своя потенциал и да постигнат своите мечти!

Какво?

 • Подготовка на студенти в неравностойно положение за навлизане на пазара на труда като квалифицирани и способни служители
 • Овластяване на младежи в неравностойно положение да развият своите лични и професионални способности и да разкрият своя пълен потенциал
 • Изграждане на увереност и креативност в студентите, с цел повишаване на техните познания и предприемачески дух
 • Насърчаване включването на частния сектор и гражданското общество в развитието на образованието

Как?

 • Менторство и напътствия
 • Професионални курсове
 • Лятни училища и работилници
 • Корпоративно доброволчество и корпоративна социална отговорност
logo1
Фондация Хоризонти

Фондация „Хоризонти” е Юридическо лице с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Създадена е на 12.10.1995 г. от група ентусиазирани студенти и специалисти с нарушено зрение. Основните цели на организацията са да защитава интересите на незрящите хора, като ги подпомага в процесите на тяхната социална интеграция и реадаптация, както и в различни сфери на живота – образование, достъп до информация, общуване, професионална и личностна реализация, обучение и преквалификация, достъпна среда и др.
Мисията на организацията се състои в това да работи за равнопоставеност, гражданско участие и пълноценно социално включване на хората със зрителни увреждания в структурите на обществото.
А нейната визия е: Общество без предразсъдъци и дискриминация по признак увреждане.
Целевата група на фондацията се състои предимно от хора със зрителни увреждания, но в последните години тази група все повече се разширява, като обхваща и хора с други видове увреждания. Фондацията успешно си партнира и контактува с различни организации и институции – университети, неправителствени организации, общини, държавни институции, библиотеки, издателства, работодатели, организации на хора с други увреждания.
От създаването си и през изминалите години, фондацията работи за реализацията на две основни цели:
– да подпомага лица с увредено зрение при тяхното обучение, професионална квалификация и реализация;
– да реализира дейности и програми за рехабилитацията и социалната интеграция на незрящите в обществото.
Фондацията няма собствено финансиране, а нейни основни финансови приносители са донорите на спечелените от нея проекти, защитени пред различни български и европейски институции.

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company