Кариера с Кауза 2015, по подобие на предишните две свои издания, и тази година ще събере на едно място водещи организации, развиващи активна дейност в нестопанския сектор. Всяка една от тях разполага с отворени позиции за стаж, доброволчество или работа, които можете да намерите в Предлагани позиции 2015.

Подробности за участниците в тазгодишния форум можете да намерите тук.

blue_on_white_short
AIESEC България

AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 124 страни и над 2 400 университета по целия свят. Ние предоставяме на младите хора платформа от възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал.
За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 500 конференции, предоставя над 5 000 професионални стажа, 16 000 социални стажа и 24 000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност.
Нашите партниращи организации виждат в AIESEC начин за подкрепяне развитието на младите хора. AIESEC позиционира своите членове сред корпоративния сектор като топ таланти – бъдещите лидери на бизнеса.
Нашите бивши членове са лидери в организации по целия свят, като използват опита, уменията и собствена визия, които са придобили в AIESEC.

adr_logo
Асоциация за детско развитие „Член 24”

Асоциация за детско развитие „Член 24” е създадена през 2013 – та година. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.
Към момента основните усилия на асоциацията са насочени към:
– Създаване на работещ механизъм за спазване на съдебни решения и съдебно одобрени споразумения за лични контакти с деца ; легализиране на споделеното родителство в страната, определяне на разумни режими на контакти между дете и родител (в случаите извън споделеното родителство).
– Промени в Зкона за защита от домашното насилие в насока минимизиране на злоупотребите и повишаване на ефективността по отношение на реалните жертви.
– Противодействие срещу практики за разделяне на деца от родители в нарушение на закона, маскирани като грижа за детето, при хипотетични корупционни схеми.
– Законови мерки срещу незаконните осиновявания и трафика на деца.
– Разяснителни кампании за донорството на органи.
В сдружението няма платени длъжности, работи са само на доброволен принцип.

Transparency International Bulgaria
Асоциация “Прозрачност без граници”

Асоциацията е учредена през юни 1998 г. като българското национално представителство на Transparency International и изцяло съобразява дейността си с основните принципи на коалицията. Transparency International (TI) е политически безпристрастна коалиция с идеална цел. Целта на организацията е да мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, както и представители на академичните и правителствените среди в опитите си да намали корупцията на национално, регионално и международно равнище.
На национално равнище Асоциация “Прозрачност без граници” се стреми да обедини усилията на държавните институции, местните власти, представителите на гражданското общество, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната.

BAAT_logo
Българска асоциация за алтернативен туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм е сдружение в обществена полза за развитие на устойчив и отговорен туризъм. Сдружението обединява малки места за настаняване – къщи за гости и семейни хотел, специализирани туроператори занимаващи се предимно с еко и селски туризъм, общини, неправителствени организации, дирекции на паркове и физически лица с интереси към алтернативния туризъм. През 2008 г. БААТ създаде марка за качество в местата за настаняване „Зелена къща“ – сертификатна марка базирана на европейските изисквания на ECEAT и Eurogites. Две години по-късно Асоциация съвместно с Одисея –ин стартира фестивал Зелени дни с цел да събере на едно място отговорните бизнеси, натуралните продукти, зелените къщи и хората със зелени идеи. Повече за дейността на БААТ можете да намерите на: www.baatbg.org.

attch_f_bd1be_logo_bbf_bg_col
Българска фондация биоразнообразие

Българска фондация биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите, е нашата мисия. Българска Фондация Биоразнообразие участва активно в промяната на природозащитното законодателство, инициира национални кампании за защита на природата,създава механизми за широко обществено участие в управление на защитените територии, представя възможности за развитие на природосъобразен бизнес.

Фондацията работи в 4 основни направления: защитени територии и видове; Зелен пояс и Натура 2000; образователни и PR дейности; кампании и коалиции. Фондацията има Централен офис в София и 4 регистрирани клона – „Странджа“ в Бургас, „Беласица“ в Благоевград, „Източни Родопи“ в Хасково и „Калиакра“ в Българево (Каварна). Член е на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Работната група за подобряване на биологичното разнообразие в Централна и Източна Европа (CEEWeb), Българския дарителски форум, Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ). Един от основателите и координаторите на Коалицията „За да остане природа в България”.

Greenpeace_Logo
“Грийнпийс” България

“Грийнпийс” е независима световна кампанийна организация, която работи за промяна на нагласите и поведението на хората, за да защити и опази околната среда и насърчи мира като:
• предизвика енергийна революция за преодоляване на заплаха номер едно пред планетата ни: климатичните промени;
• защитава моретата и океаните ни от разточителния и разрушителен риболов, както и създава глобална мрежа от морски резервати;
• защита на световните древни гори, както и животните, растенията и хората, зависещи от тях;
• работа по въпроса за разоръжаване и мир чрез преодоляване на причините за конфликта и призоваване за премахване на всички ядрени оръжия;
• създаване на бъдеще, свободно от токсини с по-безопасни алтернативи на опасните химикали в продуктите и производството;
• провеждане на кампании за устойчиво развитие на селското стопанство, отхвърляйки геномодифицираните организми, защита на биоразнообразието и насърчаване на социално отговорното земеделие.

JA Bulgaria_Green
ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ

Основана през 1997г., Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement –Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водещата организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Курсовете са насочени към млади хора от 6 до 25 годишна възраст.
Стартирала с 10 пилотни класа, днес Джуниър Ачийвмънт България предлага 24 образователни курса и бизнес програми, по които се обучават над 30 хил. ученици в цяла България. Днес програмите на Джуниър Ачийвмънт България се преподават от над 2000 учители в повече от 1100 учебни заведения в цялата страна. От 1997 г, насам повече от 260,000 ученици, 1197 учебни компании и 3740 бизнес консултанти са участвали в дейностите на Джуниър Ачийвмънт България.
Джуниър Ачийвмънт България образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си. Подготвя ги да успяват на полето на глобалната икономика.

Print
Дружеството за Обединените нации в България

Дружеството за Обединените нации в България е организация, която работи  в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през  1955 г. Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН  (WFUNA)  заедно с над 160 други национални асоциации. Членове на  Дружеството са предимно дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти. Председател е посланик Иван Гарвалов. Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека. То разпространява и прилага чрез своите дейности и издания идеите, принципите и решенията на ООН. Дружеството участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН. От 2003 г. Дружеството е и национален координатор за регион Източна Европа в рамките на световната програма Глобално партньорство за предотвратяване на въоръжени конфликти (GPPAC). Като част от Дружество за ООН е създадена и онлайн медията UNA News Bulgaria. Платформата е с идеална цел и работи в обществена полза. Сайтът предоставя информация в публичен интерес с фокус върху международни новини, дейности и инициативи на ООН, права на човека, бежанци, деца и младежи, екология.

ecofest_logo
ЕкоФест „Зелените идеи в действие“

ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ е развитие на УзанаПолянаФест „Зелените идеи в действие“, който се организира вече четири поредни години през 2011, 2012, 2013 и 2014 г.
Мисията на ЕкоФест е да привлича все по-широк кръг от хора към идеята за опазване на околната среда като предпоставка за успешно икономическо, социално и личностно развитие.
Участието в ЕкоФест е безплатно за всички – както за изложителите, така и за посетителите.
ЕкоФест се организира от Фондация ТАЙМ – Екопроекти. Фестивалът се финансира от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятие за управление на дейностите оп опазване на околната среда и Община Габрово.
Всичката информация за ЕкоФест е налична на
www.ecofest.bg
https://www.facebook.com/Ecofest.bg?_rdr
Фондация ТАЙМ набира 40 доброволеца за фестивала. Всички условия са налични на http://ecofest.bg/dobrovoltsi/

ngobg_logonew
Информационния портал за неправителствените организации (НПО)
Имате ли интерес към неправителствения сектор?
Полагали ли сте доброволен труд?
Имате ли активна гражданска позиция?
Ако отговорът е да, то вероятно ще ви е интересно да стажувате при нас – НПО Порталът е отворен за стажанти.

Българският център за нестопанско право (БЦНП) оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.
От 2010 г. БЦНП съвместно с Програмен и аналитичен център за европейско право поддържа Информационния портал за неправителствените организации (НПО) в България (www.ngobg.info). Порталът е актуален източник на информация от и за НПО и съдържа най-пълната база данни на български НПО. Той предлага множество услуги за регистрираните в него организации. Освен информацията, предоставена от самите НПО, порталът предлага репортажи и новини за активни организации и техните събития. Част от тези материали се подготвят от външни автори, които участват в стажантската ни програма.
Стажантската програма „Разкази за НПО“ е част от проекта „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с приоритет -насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор (www.ngogrants.bg).

IFA logo
Ифа Бранч България
Международната данъчна асоциация (International Fiscal Association – IFA) е създадена през 1938г. със седалище в Холандия. Тя е единствената неправителствена и несекторна международна организация занимаваща се с данъчни въпроси. Нейните основни цели са проучването и развитието на международно и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане. Тя включва данъкоплатци, техните консултанти, държавни служители, членове на съдебната система и университетски професори и затова е уникален форум за обсъждане на международни данъчни въпроси. Българският клон на Международаната данъчна ассоциация– «Сдружение Ифа Бранч България» е основан през 2012 и е признат от Международаната данъчна ассоциация през 2014. Ифа Бранч България вече наброява над 20 члена, които взимат активно участие в неговите дейности (както на международно ниво така и на национално). Ифа Бранч България изпълнява целите си чрез участията си в годишния конгрес на Международната данъчна асоциация, както и чрез национални инициативи като организирането на работни срещи, семинари, иницииране на обществени дискусии с данъчната администрация и др.

klin_logo
КлинКлин

KlinKlin.bg е пилотният проект на Сдружение “За граждански прояви – КЛИН”, регистрирано като ЮЛНЦ в обществена полза. КлинКлин е първата българска медия, която ще бъде създадена чрез краудфъндинг кампания и ще се управлява от своите потребители. В КлинКлин читателите ще определят темите, поставяйки конкретни задачи на журналистите.
КлинКлин цели да промени начина, по който функционират българските медии, като въвлече аудиторията в процеса по обмен на информацията. Всички участници в създаването на свободната гражданска медия са инвеститори, които ще имат равно влияние в създаването на съдържание и развитието на медията.
Стани част от екипа на КлинКлин и ни помогни да създадем качествена, прозрачна и независима медия.

forthenature.org_logo
Коалиция За да остане природа
„За да остане природа” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно, етично и артистично. Изпратихме много писма, сигнали и жалби по случаите, с които се занимаваме, и проведохме много срещи с представители на българските институции. Предизвикахме силно медийно присъствие и успяхме да привлечем широка обществена подкрепа. В момента се борим за опазването на природата, пейзажа и биоразнообразието на Рила, Пирин, Странджа, Иракли, Калиакра, Камчийски пясъци, Витоша и много други реално застрашени места.
MIKC_smart_logo
МИКЦ Витоша

MИКЦ означава Младежки информационно-консултантски център и е насочен към млади хора на възраст 15-29 години. МИКЦ Витоша е първият по рода си център, посветен на младите хора в район Витоша на град София и е факт благодарение на Фондация СМАРТ, НЧ „Братя Миладинови – 1917“ и финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта чрез Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма 1: Развитие на мрежа от МИКЦ.
Основната цел на МИКЦ Витоша е да създаде нови възможности за повишаване на мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот, приобщаването им към европейските ценности и стандарти и мотивирането им за образование и заетост чрез предоставяне на младежки информационни и консултантски услуги в Район Витоша.
www.mikcvitosha.info

Movebg_logo
MoveBG

MoveBG e гражданска платформа, която обединява експерти и прогресивни граждани за общи действия в търсенето и намирането на адекватни, балансирани, дългосрочни решения за държавата и обществото. MoveBG осигурява пространство за свободно изразяване на активни и будни хора и спомага за постигането на гражданско съгласие. MoveBG стимулира утвърждаването на свободата, справедливостта, общото действие, развитието, прозрачността и отговорността в обществените отношения, бизнеса и управлението. Приема любовта, човечността, солидарността, съпричастието и моралът за висши добродетели. Допринася за спазване на върховенството на закона, зачитането на европейските ценности и авторитета на България в Европа и света.

muzeiko kvadrat
Музейко

Музейко е първият детски научен център в България, чието откриване предстои през лятото на 2015 година в София. Той се простира върху разгърната застроена площ от 3,500 кв.м. и представлява пространство с интерактивни експонати, които ще събуждат любопитството на децата към наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства, и ще подпомагат по увлекателно-игрови начин желанието на малките да учат.
Музейко е проект на фондация “Америка за България” на стойност 25 млн. лв., безвъзмездно дарени от фондацията.
Създаден за основна аудитория от деца между 6 и 10 години, Музейко ще отвори врати не само за тях, но и за техните родители, възпитатели и учители, за по-малките им братчета и сестричета. Сред дългосрочните цели на детския научен център е малчуганите да идват заедно със своите родители, приятели и преподаватели, и в интуитивно общуване с тях да пътешестват през времето и пространството.
Музейко ще се стреми да работи в партньорство със съществуващите музеи и училища в страната. Екипът на детския научен център разработва материали и програми, които учителите могат да използват в различни часове при работа с децата. В Музейко периодично ще бъдат организирани разнообразни научни демонстрации и работилници. В центъра ще има специализирани Студио за изкуства и Техническо студио, както и зала за различни събития.
Екипът на Музейко ще разчита изключително много на помощ от доброволци, както това се случва в музеите и научните центрове по целия свят. Ние вярваме, че всеки един човек може да допринесе за идеята децата да научат и знаят повече. Не е задължително да имате специални умения или образование в областта на науките или изкуството, достатъчно е да имате ентусиазъм и желание да работите с любопитни деца.

NMF_logo
Национален младежки форум

Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени младежки организации и представляващи интересите на над 118 000 млади хора в страната.
Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.
За контакти:
www.nmf.bg и https://www.facebook.com/NationalYouthForumBulgaria

LOGO1-1
Национална асоциация на ресурсните учители – България

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е неправителствена национална организация с нестопанска цел, която обединява ресурсните специалисти в България.
В страната ни има 28 ресурсни центъра, в които над 1000 ресурсни учители, логопеди и психолоси осигуряват пълноценната интеграция на 15 000 деца със специални образователни потребности, които се обучават в българските общообразователни училища.
Мисията на НАРУ е да въвежда философията на приобщаващото образование, да съдейства за повишаването на качеството на образованието и да защитава правата на децата със СОП, техните родители и ресурсните специалисти, които работят с тях.
Освен участие на експертно ниво в процесите по въвеждането на приобщаващото образование, НАРУ развива богата проектна дейност насочена към децата и учениците със СОП. Асоциацията провежда различни събития – обучения, работилници и конференции, много от които са с международно участие.

NMD New Logo
Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение на 125 организации от цялата страна, които работят с деца и семейства в четири основни тематични области: здраве; образование; семейство и деца в институции, както и детско и младежко правосъдие. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата. През 2013 година гражданските организации, които са част от мрежата, са помогнали и са работили с 80 940 деца в цялата страна. Подкрепили са 7 331 семейства и са обучили 5 584 специалисти от различни професионални групи, които работят с деца и семейства. В нея са работят 1 598 души и 2 242 души са дали доброволен труд.

DiP_logo
Национално сдружение Диабет, предиабет и метаболитен синдром

Национално сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром” е създадено през май 2013 г. в София.
Сдружението организира:
– „Парад на доброволците” за насърчаване на доброволчеството сред младите хора. Вече над 30 организации се представили дейността си пред кандидат-доброволци на „Парадите”;
– импро-театър за създаване на приятелска среда от връстници за деца и младежи с диабет, за личностно израстване и за преодоляване на бариери;
– реални и он-лайн обучения за здравословния начин на живот, за писане на проекти, както и он-лайн групи за психологическо подпомагане и взаимопомощ;
– срещи и обучения в средните училища и университетите за преодоляване на предразсъдъците спрямо уязвимите групи и младежите в неравностойно положение, както и за правата на младите пациенти;
– скрининги и консултации в София, Пловдив, Стара Загора, Ловеч, Козлодуй, Албена, Хисар и др, в които са обхванати над 3000 души, работи се с иновативни методики – FindRisk тест, апаратура „Танита”, апаратура Scout DS (ние сме единствените, които разполагат със Scout DS на Балканите и Източна Европа);
– кампании за набиране на средства за деца и младежи с диабет, застъпнически кампании като например кампанията “Стъпвай смело” в подкрепа на хората с диабетно стъпало.
Нашата мисия: Ние работим, за да имат хората с предиабет шанс никога да не станат диабетици, а диабетиците да живеят достойно и без усложнения.
Нашите цели са: Провеждане на скрининги и профилактични кампании. Подобряване на условията за превенция и лечение на диабета и усложненията му. Създаване на диалог между пациентите, лекарите и институциите по въпросите на ранната диагностика, профилактиката и лечението на диабета. Създаване на стандарти в областта на профилактиката на диабета. Мониторинг на здравните институции.
Нашите дейности: Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром” работи с диабетици, но най-вече с деца и младежи с диабет, като подобрява достъпа им до ресурси и информация, подпомага ги социално, емоционално и психологически. Проектите на организацията са за насърчаване на доброволчеството в здравеопазването, в областта на пациентските права, проекти за насърчаване на гражданското включване на младежи с диабет и от други уязвими групи. Сдружението организира семинари и информационни кампании, скрининги. Сдружението работи активно за обучението на младежи, с акцент – младежи със заболявания, за да помогне професионалната и социалната им реализация. Организацията работи съвместно с Министерство на здравеопазването, Националната пациентска организация, младежки, женски, правозащитни и пациентски организации. Организацията реализира проекти по „Младежта в действие”, Национална програма за младежта, „Еразмус+”, „Новите лидери”, корпоративни донори, ползва програмите и продуктите на Българския център за нестопанско право.
Сдружението е в основата на няколко нетуъркинг групи – за доброволчеството, за работа с уязвими групи, за неформално обучение, за правата на пациентите. Сдружението участва като партньор в редица младежки обмени – в Австрия, Италия, Полша, Турция, Румъния.

ecosystem_logo
Сдружение Екосистем Юръп

НЕКА СИ ПРЕДСТАВИМ …
Екосистем Юръп бе основана в есента на 2013 г. с цел да подпомага младите хора в подготовката им за посрещане на предизвикателствата на утрешния ден, чрез стимулиране на интереса им към бъдещите явления и овластяването им в процеса на израстване и ангажиране с житейски избор. Къде сме днес? Какво определя мястото и начина ни на живот? Къде искаме да бъдем утре? Как да стигнем там? Това са въпроси, които трябва да си зададем, ако наистина искаме да постигнем бъдеще, което гарантира нашия живот и този на всички същества на планетата. Обществото ни се нуждае от вдъхновители, които да подбудят лидерите и предприемачите на утрешния ден. Целта ни е да участваме в създаването на благоприятна среда за достъп до иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за учащи, обучители и предприемачи, като така допринесем за работещото равновесие между природа, общество и икономика. Вече близо десетилетие нашият екип работи по различни проекти и инициативи, добивайки разнообразен за бизнеса и образованието опит. Този опит ни помага за мотивирана и активна работа за промяна на конвенционалната образователна парадигма и разбирането ни за устойчив начин на живот – предпоставки за преход към циклична икономика.
ОБРАЗОВАНИЕ
В сътрудничество с отдадени професионалисти на местно и международно ниво ние разработваме и адаптираме разнообразни образователни програми в динамична и модерна среда. Образователните продукти отразяват нуждите на учащите и са базирани на иновативни методологии от цял свят. В резултат от усилията ни и сътрудничеството с училища, мрежа от над 50 образователни институции постоянно използва нашите продукти (Поуки от природата, Игра Homoresponsabilis). Също така, провеждаме годишни обучителни курсове за учащи, студенти и преподаватели базирани на собствени разработки и модели.
ХОЛИСТИЧНО МИСЛЕНЕ …
Вдъхновението си черпим от природните принципи и екосистемите, а чрез връзката с моделите на природния свят показваме на бизнеса и младите предприемачи как да управляват материалните потоци, свързани с дейността им. Предлагаме интерактивни уеб инструменти и методологии, интуитивни и неформални подходи, разработени в помощ на мениджърите за намиране на нов дизайн за бизнес модела и подобряване на екологичните резултати.

Print
Сдружение Зелен

“Зелена доброволческа служба” е дългосрочен ЕДС проект на сдружение Зелен по програма Еразъм+ на ЕК, дейностите по който започват през април 2014 година и ще приключат през март 2015 година. В този проект участват четирима доброволци от различни европейски държави. Голяма част от доброволческите дейности се провеждат в работилницата и социалния център на сдружение “Зелен”, които се намират в гр. Момин проход, както и на открито в околностите му.
Нашата задача, както и тази на нашите доброволци е да изградим работещи модели на пермакултура. Зелените доброволци получават изключително богат опит в организирането на събития за насърчаване на устойчив начин на живот.
Принципите на пряка демокрация и самоуправление, които са от съществено значение за сдружение “Зелен” гарантират равнопоставеност и са основен инструмент за осъществяване на доброволческите идеи.

Obrazovanie bez granici_logo
Образование без раници

“Образование без раници” е сдружение в обществена полза, създадено, за да прилага на български език и да популяризира безплатни електронни образователни ресурси. Започнахме през 2011г., като до днес над 500 доброволци са работили с нас върху превода на най-използвания училищен сайт в света – Khan Academy. В него има над 8 000 клипа и множество интерактивни упражнения. В момента разширяваме дейността си и търсим хора, запалени по образованието, за да завършим превода на сайта и да го приложим по най-ефективния начин в българската образователна система.
Бъдещите проекти, с които организацията ще разширява дейността си, са Coursera и Duolingo, а защо не и тези, които тепърва ще се появят в света на модерното образование.
Дейностите, с които се занимава организацията, са:
– превод
– редакция
– озвучаване на клипове
Вътрешният екип работи най-вече за:
– координиране на общите дейности
– популяризиране на проектите
– срещи с учители и ученици, обучения за прилагане на платформата

Mladejzarazbirat_logo
Сдружение Младеж за разбирателство – България

Приeми света в своя дом!
Ученически обмен със Сдружение “Младеж за разбирателство – България” (YFU) означава да откриете нови перспективи и да подпомогнете междукултурното разбирателство чрез нашата неправителствена организация, съществуваща от 1998 г. като партньор на международната организация Youth For Understanding.

pfedu (1)
Сдружение Професионален форум за образованието

Сдружение „Професионален форум за образованието” е създадено през 2002 г. от група педагози с богат и разнообразен педагогически опит, с интереси в областта на иновациите в образованието. Дейността на сдружението е насочена към: представяне и популяризиране на добри практики, постижения, проекти на средни и висши учебни заведения, детски градини, извънучилищни образователни институции и консултации, обучение, подпомагане на педагози, ученици и родители в участието им в образователния процес, при представяне на дейността им, при подготовка и реализация на проекти, организиране на събития (например, Фестивал на Българското образование www.edufest.info, Жива библиотека и др.). През 2015 г. приоритет в нашата дейност е неформалното образование и активният начин на живот. Спечелихме проект към програма „Европа“ на Столична община за организиране на градска игра-приключение под надслов: “Обичам София”. Каним всички, които искат да участват в реализирането на проекта, да се присъединят към нашия екип доброволци. Търсим позитивни млади хора със свежи идеи, обичащи София, с интерес към историята, желание (и евентуално умения) за организиране на събития, и не на последно място, желание и възможност да отделят известно време за участие в проекта. Работим активно по програма „Еразъм+” за младежки обмени и образователни партньорства, както и по редица други европейски програми и инициативи.

re-act
Сдружение Ре-Акт

Сдружение Ре-Акт е учредено в началото на 2010 г. от група млади приятели, повечето от които завършили висшето си образование в университети в Западна Европа и завърнали се в България с желанието да допринесат с разностранните си умения и опит за промяната на социалната среда и мислене в България. Главна цел на сдружението е да промени качествено условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека. Ре-Акт се стреми да допринесе за кариерното развитие на всички подрастващи деца и младежи, които при настоящите социални и икономически условия в България не могат да изберат или да поемат по желания от тях професионален път, организирайки обучения и предлагайки помощ и ориентация при търсенето на работа и промяна в кариерното развитие. Не на последно място, предлагаме на ентусиазирани и социално ангажирани млади хора възможност да участват като доброволци / стажанти при реализирането на проектите, давайки им възможност да натрупат опит в сектора на неправителствените организации, човешките ресурси и социалните дейности, като в същото време дават своя принос за развитието на гражданското общество и тласък на хуманните инициативи в България.
От създаването си през 2010 г. сдружението реализира редица проекти, сред които „Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. През 2013 г. организират първото издание на кариерния форум „Кариера с Кауза“, който привлича 33 неправителствени организации и над 1 000 посетители.

official
Сдружение Тук-Там

„Тук-Там“ – общност, сдружение, инициатива или какъвто термин ти е присърце, което свързва българи с опит в чужбина, които вярват в България. Днес в сдружението членуват над 700 българи с опит и/или образование в чужбина, а по проекти и събития доброволно работят над 80 професионалиста.
В Тук-Там вярваме, че промяната тук зависи от нас и можем да я постигнем, черпейки опит и от там. Успяваме заедно като създаваме общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи с опит от цял свят. Сдружението организира проекти и събития в България и по света с образователна, професионална и социална насоченост.
Проекти и събития: нетуъркинг събития в София и Пловдив, поредица събития „Рецепти за успех“, форум „Кариера в България. Защо не?“, кариерни форуми в чужбина BG Careers Fair, проект за социално предприемачество Идейник, проект Посланици на Тук-Там в чужбина, проект за академично ориентиране на ученици Edu.Tuk-Tam и още много.
Тук или Там, стани част от нас!
Повече на www.tuk-tam.bg и www.facebook.com/tuktam.

ToBees+Shtipka_KK (3)
Сдружение “Щипка”

Сдружение “Щипка” е с екип от млади професионалисти в различни области, посветили от времето си на социалните проблеми, които макар и важни, остават извън общественото внимание. Това обикновено се случва заради заглушаването им с други злободневни въпроси, често всъщност не така съществени за нас. Задачата на “Щипка” е да насочи общественото внимание към даден проблем по такъв начин, че хората да могат да направят свой собствен избор дали биха застанали зад неговото решаване. Това се случва чрез използването на вече познати и популярни похвати за разпространение на информация, но и чрез експериментиране и търсене на нови техники за привличане на вниманието. Сдружението работи с редица творци на свободна практика. Също така се занимава активно с популяризирането на социални проблеми чрез формата на късометражното кино. Към момента сдружение “Щипка” е едно от двете сдружения в инициативната група за популяризиране на задълбочаващия се проблем с намаляващата пчелна популация в България – Националната информационна кампания “На пчелите с любов”, която стартира през февруари 2015г. и ще продължи до 2016г. Нашата задача е да представим актуалната информация за проблема по атрактивен начин пред обществото, така че всеки да може да реши сам за себе си дали иска да подкрепи каузата със собствените си действия.
Много често кампаниите, с които се захващаме не търсят решение от типа “дарете пари и ние ще помогнем вместо вас”. Тяхната цел е по-скоро да покажат, че даден проблем съществува и е важен и че той може да намери лесно и моментално решение, стига да имаме обща воля за действие, а това се случва, когато повече хора са добре информирани и работят в една посока, за една обща цел. Много от проблемите на съвременното ни общество всъщност биха могли да бъдат решение само с промяна на навиците ни, малки жестове, елементарни действия и не изискват големи усилия. Именно това искаме да покажем на обществото чрез артистични и образователни похвати и в редица екологични акции, зад които заставаме.

Print
TimeHeroes.org
TimeHeroes.org е платформа за доброволчество и правене на добро. На повече добро. Тук ще намериш идеи как да превърнеш времето и уменията си в суперпозитивна сила. Защото си герой. Даже и да не го знаеш още.
tfb_logo_BG_PANTONE
Фондация Заедно в Час

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която наема най-способните и амбициозни хора за преподаватели в български държавни училища, като по този начин гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. „Заедно в час” е партньор на международната организация Teach For All, обединяваща сродни организации в над 30 държави по света като САЩ, Великобритания, Испания, Нова Зеландия и Япония.
Нашата програма за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към специалисти от различни професионални области. Програмата започва с интензивно обучение по международно утвърдения модел „Преподавай като лидер”, последвано от работа в училище за период от две години. Учителите на „Заедно в час” преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.

hesed_logo
Фондация „Здраве и социално развитие”

Фондация „Здраве и социално развитие” (или накратко, Хесед) е социална организация, която изважда уязвими групи от порочния кръг на бедността и ги поставя на положителен път на развитие.
През последните 16 години екипът на фондацията въвежда иновационен подход в усилията за ефективно включване и развитие на младите хора от ромската общност. Основни приоритети в работата са 1) ранното детско развитие 2) развитието на социални умения при младежи за успешен старт на пазара на труда и 3) изграждането на родителски умения при семейства.
Хесед изпълнява програми и проекти в още две направления: здравни програми сред уязвими групи и научно-изследователска работа в областта на промяната на поведението.
Екипът ни е мултидисциплинарен и мултиетнически и е съставен от над 40 специалисти (психолози, социални работници, медици, сътрудници от ромската общност и др.).
През 2002г. Хесед създава първия в страната Здравно-социален център за развитие на ромската общност. Центровете ни към момента са три: два в гр. София (кв. „Факултета” и кв. „Филиповци“) и един в гр. Кюстендил (кв. „Изток“).

aol logo black
Фондация Изкуството да живееш

Фондация „Изкуството да живееш” е образователна и хуманитарна организация с идеална цел, която провежда програми в над 152 страни. Като неправителствена организация, фондацията работи със специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН и сътрудничи със Световната здравна организация. Фондация „Изкуството да живееш” провежда образователни програми за самоусъвършенстване, които предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората. Образователните програми на фондация „Изкуството да живееш” обхващат всички възрасти и сектори в обществото, включително деца, студенти, служители във фирми и институции и други. До момента над 30 милиона души са преминали през програмите, чиято цел е да възстановяват човешките ценности и да насърчават хора от всякакъв произход, религия и културни традиции да се съберат заедно, за да празнуват различията и да служат на обществото. Днес „Изкуството да живееш” е една от най-големите доброволчески организации в света с над 110 милиона човекочаса, вложени в служба към обществото. Повече за „Изкуството да живееш”: www.artofliving.org/bg-bg

Iniciativa za zdrave_logo
Фондация “Инициатива за здраве”

Фондация “Инициатива за здраве” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, основана в края на 1997 година от група от професионалисти в областта на наркоманиите.
Фондацията е първата организация в България, която започва да прилага програми и да утвърждава подхода за намаляване на вредите като прагматичен и новаторски – за края на деветдесетте години – поглед към справяне със специфични проблеми на употребата на наркотици. През 1999 тя започва да реализира в София първата в България програма за обмен на игли и спринцовки сред инжекционно употребяващи наркотици, която има за цел превенция на ХИВ/СПИН и използва метода аутрич – работа директно в общността, извън институции, в естествената среда на хората, употребяващи наркотици., дейностите й включват разпространение на стерилни комплекти за инжектиране, дезинфекционни материали, тестуване и консултиране за ХИВ, хепатит В и хепатит С и сифилис, скрининг и изследване за туберкулоза, социално и психологическо подпомагане на хора, живеещи с ХИВ, здравно обучение и насочване към служби за лечение. От самото начало през 1999 до днес екипите работят активно с най-уязвимите представители на ромската общност в София, като значителна част от дейностите и реализираните до момента проекти са били насочени към хората, употребяващи наркотици в ромските махали и техните семейства.
В своята работа с целевите групи екипът на фондацията винаги се е ръководил от принципа на уважение към своите клиенти и техните нужди. Ние смятаме, че нашите клиенти са наши партньори, а не просто получатели на услуги. Смятаме също, че хората, употребяващи наркотици, имат право да избират своето поведение и наша задача е да подпомогнем здравословния избор според тяхната нужда, без осъдително и морализаторско отношение.
Фондация “Инициатива за здраве” има водеща роля за утвърждаване на подхода за намаляване на вредите от употребата на наркотици в България и за развиване на практиката и методологията за превенция на ХИВ сред инжекционните потребители на наркотици. Наред с това фондацията е реализирала или участвала в различни изследователски проекти в областта на употребата на наркотици и ХИВ/СПИН.

CONCORDIA LOGO BULGARIA
Фондация Конкордия България

Фондация „Конкордия България” е част от международната организация „Конкордия Социални проекти”, която от над 20 години помага на деца и младежи без дом, както и по-общо на хора в нужда, и работи активно в Румъния и Република Молдова, подпомагана от административен офис във Виена. Първият проект на фондацията в България се реализира в рамките на Социален и младежки център „Св. Константин”, намиращ се в гр. София, ул. „Павлина Унуфриева” № 4, в близост до Сточна гара, който представлява комплекс от социални услуги в подкрепа на деца и младежи от улицата.
Основната цел на фондацията е осъществяване на закрила и защита на деца и младежи в риск, чрез извеждането им от ситуация на безнадзорност и уличен начин на живот, осигуряване на сигурна и защитена среда, достъп до социални, здравни и образователни услуги, стимулиране на личностното, физическо и духовно развитие и подкрепа при усвояване на социални умения както и професионална реализация. Като крайна цел усилията са насочени към предотвратяване на социалната изолация и постигане на социално включване, превенция на противообществени прояви, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот и пълна интеграция на децата и младежите в обществото.
В рамките на Социален и младежки център „Св. Константин” предлагаме три социални услуги, насочени към младежи на възраст от 18 до 30 г. – Център за временно настаняване, преходно и наблюдавано жилище, с общо близо 70 места, както и две социални услуги за деца, а именно – Приют и Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Основните целеви групи са деца и младежи от улицата и от проблемни семейства, млади жени в тежко положение и безработни от ромските малцинства. От началото на 2014 г. в гр. Банкя функционира и Център за настаняване от семеен ти „Детска къща КОНКОРДИЯ”, в който се отглеждат 8 деца на възраст от 5 до 12 г.
Дейността обхваща и инициативи извън сградата на Социален и младежки център „Св. Константин” – екип от социални работници редовно провежда мобилна работа на терен, при която се обхождат околните ромски квартали, извършва се консултация на семейства по различни битови и социални проблеми и се предоставя храна, дрехи и лекарства.

logo_OSF
Фондация OpenSpace

Фондация „OpenSpace” е основана през 2006 година с цел подкрепа и насърчаване на културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването. Работи упорито за създаване на нов стандарт в културния живот в страната ни, като заложи на по-нетрадиционното представяне на нови авторови концепции и новаторски проекти в изкуствата и занаятите. Развива обучителни и културни програми с образователен характер. С особено внимание към децата и младежите, предлага програми за тяхното свободно време.

Logo_Cedar
Фондация Сийдър

Фондация „Сийдър” е неправителствена организация, регистрирана в България през 2005 г, която фокусира дейността си върху деинституционализацията: процеса на закриване на големите специализирани институции за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в общността.
Ние управляваме Центровете от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил, където са настанени 24 деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, които живееха в стара, рушаща се и изолирана институция в отдалеченото село Горна Козница преди закриването й, с активното участие на Фондацията, през 2010 година.
„Сийдър” също така подкрепя работата на Дневен център за деца със специални нужди в град Казанлък, като осигурява обучения на персонала, програми за професионален обмен, както и допълнителен персонал, материали и оборудване. Фондацията консултира община Казанлък в създаването на качествени социални услуги в града.
Фондация „Сийдър” работи в партньорство с националните и местни власти в България, български и чуждестранни неправителствени организации и други заинтересовани страни. Членове сме на Коалиция „Детство 2025”, Национална Мрежа за Децата, Национален Алианс за Социална Отговорност и Eurochild.

smart_logo
Фондация СМАРТ

От създаването си през 2010 г. Фондация СМАРТ работи за осигуряване на знания, умения и възможности, които позволяват на хората да водят удовлетворяващ начин на живот, бидейки активни участници в социалните, икономическите и гражданските процеси в страната и по света.
Екипът ни се стреми към свят, в който всеки човек притежава необходимите знания и умения и разполага с възможности и мотивация да намери своето призвание, да бъде активен член на обществото и да предизвиква позитивна промяна около себе си.
Фондация СМАРТ е единият от организаторите на Форум КЛЮЧ, инициатор на Академия КЛЮЧ, създател на Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) Витоша и много други младежки, кариерно-ориентирани, доброволчески и добротворчески инициативи.
www.smart-f.eu

time_logo
Фондация ТАЙМ

Фондация ТАЙМ – Екопроекти е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана през 1994 г.
Мисията на организацията е да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.
За своята 20-годишна история Фондация ТАЙМ е реализирала над 50 проекта, насочени предимно в сферите на образованието за устойчиво развитие и еко практики на бизнеса.
Основната дейност през 2015 г. е организирането на ЕкоФест „Зелените идеи в действие!“. Фестивалът е развитие на УзанаПолянаФест, който Фондация ТАЙМ организира през 2013 и 2014 г. Фондация ТАЙМ набира 40 доброволеца за фестивала. Всички условия са налични на http://ecofest.bg/dobrovoltsi/

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency