“Подкрепа за образование на деца бежанци, учещи в български училища” е каузата на “Кариера с Кауза” 2016

May 10, 2016 in Кариера с Кауза by admin

Refugee girls from Chechnya are seen in the Reception Center in Linin, Poland, Tuesday Dec. 5, 2006. (Photo: Bela Szandelszky for UNHCR)

Refugee girls from Chechnya are seen in the Reception Center in Linin, Poland, Tuesday Dec. 5, 2006.
(Photo: Bela Szandelszky for UNHCR)

Тазгодишното издание на “Кариера с Кауза” реши да подкрепи възможностите за равно образование на децата бежанци, живеещи и обучаващи се в България. През 2015 г. Европа се сблъска с най-голямата бежанска и миграционна криза от края на Втората световна война насам. Това неминуемо засегна и България като транзитна зона на миграционния маршрут към Западна Европа. Повечето бежанци идваха от зони на конфликт, където е налице масово нарушаване на човешките им права и сериозен риск за живота им поради военни действия. Основният приток на хора както към Европа, така и към България беше предимно на граждани от Сирия, Ирак и Афганистан. Разбира се, децата са тези, които винаги биват най-ощетени. Те изоставят не само дома си, но и неговата сигурност и уют. Изправят се пред тежко и опасно за живота им пътуване, което нерядко завършва с фатален край за тях или техните близки. Пристигайки в нова страна, те са чужди за културата, езика и обичаите й, а процесът на интеграция е труден и продължителен.

“Съвета на жените бежанки в България” е една от организациите, които подпомагат бежанците и търсещите закрила в процеса на адаптация и интеграция в българското общество. Децата са тези, които са най-адаптивни и научават най-бързо и лесно български език в семейството. Близките им обаче често пъти нямат възможност да им осигурят всички необходими пособия за пълноценното ежедневие на един ученик. Екипът на “Кариера с Кауза” се обръща към всички участници и симпатизанти на тазгодишния форум с призив да подкрепят равния достъп до образование за тези деца, чиито семейства са избрали те да учат и живеят в България.

Начини да подкрепим образованието на децата бежанци в България

Материална подкрепа

Книги

Чрез дарения на книги за деца и юноши от български автори, които са подходящи четива за лятната ваканция. Книгите могат да бъдат съобразени със списъците за задължителна литература от 1 до 12 клас, но това не е задължително условие да направите дарение. Ще се приемат всички книги на български език, подходящи за деца и юноши.

Физически дарения от фирми и работодатели

Ако сте управител на предприятие или голяма фирма или работите в такава, то бихте могли да подпомогнете чрез материална подкрепа (компютри, игри, учебни пособия и др.)

Финансова подкрепа

Може да се осъществи на място на 14 май по време на форума-изложение на “Кариера с Кауза” в Софийския университет, както и по банков път:

Дарителска сметка “Съвет на жените бежанки в България”
Банка ДСК ЕАД
IBAN BG75STSA93000020753054
BIC STSABGSF

На 14-ти май, в рамките на форума-изложение на “Кариера с Кауза” 2016 в Софийския университет, ще можете да намерите щанда на “Съвета на жените бежанки в България”, където да направите своето материално (във вид на книги) или финансово дарение, както и да се запознаете от първо лице с работата на сдружението и настоящата ситуация на деца бежанци в България.

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ е направителствена организация, чиято основна дейност е подпомагането на бежанци и търсещи закрила в процеса на адаптация и интеграция в българското общество. Организацията работи активно за повишаване на информираността на широката общественост относно проблемите на бежанците и изграждане на междукултурна компетентност, толерантност и разбиране с цел по-добра интеграция.