Теодора Ангелова

Теодора Ангелова е човек с разностранни интереси и опит и дългогодишен доброволец в НПО сектора. Работата й е насочена основно към деца и младежи от рискови групи. Има и опит на различни позиции в корпоративната сфера. Част е от семейството на Кариера с кауза от 2014 г. Вярва, че кариерата и каузата са възможни.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio