Slideshow shadow

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE)

October 23, 2018 in Новини by Zlatena Fortunova

При срещата с представителите на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) ще имате възможността да разберете по какъв начин работят за развитието на активно гражданско общество, вдъхновяват лидерство и промотират предприемачеството е България. Научете повече за тях тук.
 
Каква е каузата ви?

Каузите, на които сме посветили дейността си са: развитието на активно гражданско общество, вдъхновяване на лидерство и промотиране на предприемачеството е България.

Как работите за постигането й?

Работим за постигането на каузите си чрез различни проекти, сред които:

– ABLE Mentor – програма за индивидуално менторство над ученици от 10ти и 11ти клас.

– ABLE Activator – интензивен курс по предприемачество за студенти и млади професионалисти.

– Leader Talks – ежемесечни отворени събития с утвърдени бизнес лидери.

– Startup Navigator – дигитална карта на предприемачеството в България.

– B.O.S.S. – обучения по предприемачество за безработни и неактивни лица в Югозападния регион в България.

– Централноевропейски стартъп награди – международна инициативна, целяща да отличи най-добрите в стартъп общността в Централна и Източна Европа

Това са само част от инициативите ни. Истината е, че много от членовете ни също развиват смислени проекти за подобряване на средата в България – както бизнес, така и обществената, на които помагаме с всички налични ресурси.

От какво има нужда, за да може повече хора в България да участват активно в подобряването на средата, в която живеем?

От повече непримиримост към нещата от родната действителност, които ни поставят в застой или ни дърпат назад. Нужно е всеки да разпознае за себе си, с решенията на кои от наболелите проблеми най-силно резонира, да възпита потребност за принос към разрешаването им, да въвлече в това и хора от обкръжението си. Способни сме да въздействаме върху близки и приятели, като да ги вдъхновяваме с личен пример да се включат в каузите ни. Хората имат нужда от лидери на промяната, от които да черпят мотивация и които да следват. Разбира се, имат нужда да виждат и резултати, независимо от размера им.

Акцентът на “Кариера с кауза 2018” е балансът между работата и времето за себе си и за другите около нас. Можете ли да споделите успешна практика за това от опита на хората във вашата организация?

Повечето от членовете в нашата организация са работещи хора, заети в различни сектори на икономиката или със собствен бизнес, но продължаващи да даряват от времето си за случване на инициативите ни. Работата по проектите, които развиваме, включва много доброволци, които чувстват приноса си като начин за развият себе си, да бъдат полезни в нещо, в което вярват и се заобграждат с подобни на тях хора.

Какво очаквате от форума “Кариера с кауза” тази година?

Да срещнем хора, които да припознаят каузите ни като такива, в които биха вложили своите умения и свободно време. Очакваме да се запознаем и с други интересни организации, с които да намерим общи полета за колаборация.

Вижте кои ще са и останалите участници във форума тази година ТУК.
Елате да се запознаете на живо на 10 ноември, като се регистрирате предварително ТУК

Фондация “За Нашите Деца”: Вярваме, че приемното семейство е изключително ценен капитал в нашето общество

October 23, 2018 in Новини by Zlatena Fortunova

При срещата с представителите на Фондация „За Нашите Деца“ ще имате възможността да разберете по какъв начин работят за това българските семейства да не се разпадат поради бедност или социална изолация, по какъв начин подпомагат всяко (и различното) дете да получи равен шанс да развие пълния си потенциал. Научете повече за тях тук.
 
Каква е каузата ви?

Фондация „За Нашите Деца“ вече 26 години работи за това всяко дете в България да има щастливо детство и шанс за развитие на пълния си потенциал.

Как работите за постигането й?

Фондация „За Нашите Деца“ е устойчива развиваща се българска организация, лидер във въвеждането и развитието на политиките за ранно детско развитие и в предоставянето на услуги за деца в ранна възраст и техните семейства. Организацията поддържа широк спектър от качествени социални и интегрирани услуги за деца в ранна възраст (0-7 г.) и техните семейства, които работят в синхрон, взаимно се подкрепят и допълват, с което гарантира най-добри възможности за децата и семействата в риск.

От какво има нужда, за да може повече хора в България да участват активно в подобряването на средата, в която живеем?

Чувствителността към проблемите в обществото се изгражда още в най-ранна детска възраст. Тя се възпитава и се насърчава, но за да се случи това всяко дете трябва да израсне в сигурна семейна среда, която да му даде шанс да развие своя потенциал днес, за да се превърне в социално-осъзнат възрастен утре.

Акцентът на “Кариера с кауза 2018” е балансът между работата и времето за себе си и за другите около нас. Можете ли да споделите успешна практика за това от опита на хората във вашата организация?

Успешни практики при нас, за постигане на баланс между работа и лично време, са няколко. Една от тях е възможността за гъвкаво работно време. Всеки служител може да реши в диапазона от 8 до 20 вечерта как да конструира работните си часове. Работим па процесния принцип на управление, който позволява всеки служител да има свободата да изгради приоритети, да приоритизира задачите, да насрочва срещи и други в удобно за него време. Друга добра практика е ползването на 26 дни платен годишен отпуск, което от една страна привлича кандидатите за работа при нас, от друга предоставя повече време, което служителят може да полза, за да бъде със своето семейство. Също така предлагаме мултиспорт карти на служителите, които Фондацията покрива на 50 % за служителите и с договорена голяма отстъпка за всеки член на семейството. Разбира се всяка година мислим и търсим нови възможности, за да успеем да предоставим условия на служителите, които да спомогнат за този баланс. Разбира се в НПО сектора това е трудна задача.

Какво очаквате от форума “Кариера с кауза” тази година?

От форума “Кариера с кауза” тази година очакваме да открием и създадем нови познанства, съмишленици, партньори и доброволци, с които да развием партньорства. Очакваме да почерпим добри практики и да обменим идеи!

Вижте кои ще са и останалите участници във форума тази година ТУК.
Елате да се запознаете на живо на 10 ноември, като се регистрирате предварително ТУК

Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК): В България броят на кръводарителите е крайно недостатъчен и сме на едно от последните места в Европа

October 18, 2018 in Новини by Zlatena Fortunova

При срещата с представителите на БОДК, освен че ще научите повече за сдружението, ще можете да разберете кой може да бъде кръводарител, кой и защо не е добре да дарява кръв, защо е толкова важно да даряваме кръв, как можете да подкрепите каузата, дори ако не можете да дарявате кръв, какво да правите, ако Ваш близък има нужда от кръв и много друга полезна информация.
Научете повече за тях.
Каква е каузата ви?
Каузата ни е насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване – БОДК е първото сдружение в България, учредено и работещо в обществена полза, изцяло от доброволци, чиято дейност е насочена на 100% към повишаване броя на доброволните кръводарители и към насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване. Цел на сдружението е и да насочи общественото внимание към проблемите, които произтичат от липсата на информация за кръводаряването и значението му – недостатъчния брой доброволни кръводарители, вредните ефекти и рискове от събиране на кръв от платени донори и незаконната продажбата на кръв. Защо е нужно да ни има? В България кръводарителите за едва 23 на 1000 души население, което ни поставя на едно от последните места в Европа. За съжаление, проблемът реално е още по-сериозен, тъй като от тези дарители, повече от 75% са или близки на нуждаещите се или хора, на които им е платено нелегално. В действителност, по-малко от 25% са същинските доброволни кръводарители, които даряват безвъзмездно, непритиснати от обстоятелствата, за напълно непознат човек, което е предпоставка за много реални рискове и проблеми.
Как работите за постигането й?
Основен проект на БОДК е системата Дари кръв, работеща в цялата страна, в помощ на хора, спешно нуждаещи се от кръв и в услуга на доброволните кръводарители, готови да помагат при спешни случаи и желаещи да се включат в акции. Дейностите на сдружението включват и организирането на информационни кампании, лекции или срещи, съчетани или не с акции за кръводаряване, които могат да бъдат и част от различни събития, фестивали, семинари, тиймбилдинги, вътрешно-фирмени мероприятия, КСО и пр. Опитваме се, чрез различни канали да стигнем до хората с каузата на доброволното кръводаряване, защото тя е обща и засяга всеки от нас. Стремим се да обясним какви са проблемите, да предоставим информация – защо е важно, ако можеш да даряваш кръв – да го правиш; защо кръводаряването трябва да бъде само доброволно, какви са рисковете на платеното донорство и как сдружението ни може да помогне, ако имаме нужда от кръв за нас или за наш близък и др.
От какво има нужда, за да може повече хора в България да участват активно в подобряването на средата, в която живеем?
От повече солидарност! Важно е всички ние да разберем, че всеки един от нас е част от едно голямо нещо, наречено общество и колкото повече си помагаме, толкова по-добре ще живеем. Важно е да разберем, че има неща, които не трябва да са “на всяка цена” и има неща, които нямат цена…
Акцентът на “Кариера с кауза 2018” е балансът между работата и времето за себе си и за другите около нас. Можете ли да споделите успешна практика за това от опита на хората във вашата организация?
Да намериш баланса обикновено е трудно. Това което на нас ни помага е колкото можем по-често да се замисляме кое наистина има смисъл и кое дава повече стойност в живота ни.
Какво очаквате от форума “Кариера с кауза” тази година?
Очакваме среща с интересни хора и възможност да им представим каузата на БОДК. Вярваме, че можем да бъдем полезни на всички и се надяваме да срещнем подкрепа.
Вижте кои ще са и останалите участници във форума тази година ТУК.
Елате да се запознаете на живо на 10 ноември, като се регистрирате предварително ТУК
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company