ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ „КАРИЕРА С КАУЗА“

 

С тази Политика за поверителност искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, за какво ги използваме, как ги съхраняваме и какви са Вашите права като субект на данните.

„Лични данни“ са цялата информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, т.е. субектът на данните. Лични данни могат да бъдат име, единен граждански  номер (ЕГН), имейл, данни за местоположението, онлайн идентификатори и др.

„Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други решава относно целите и средствата за обработка на лични данни.

„Обработка на лични данни“ е всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез прехвърляне, разпространяване или по друг начин предоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

I. АДМИНИСТРАТОР

В изрично посочените в тази Политика случаи, Сдружение „Кариера с Кауза“ е администратор на Вашите лични данни, събрани във връзка с подготовката и провеждането на форума „Кариера с Кауза“ и други събития на Сдружението или чрез:

 • Уеб страницата на Сдружението: http://karieraskauza.eu/ („уеб страницата“);
 • Страницата на Сдружението във Facebook:

https://www.facebook.com/karieraskauza;

 • Профила на Сдружението в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/career-with-a-cause/;

и като такъв отговаря за законосъобразната им обработка и съхранение.

Сдружение „Кариера с Кауза“ („Сдружението“) с ЕИК 177028508 е неправителствена организация в обществена полза, регистриран през 2016 г. с адрес на управление ул. Кишинев 6, ап. 6, гр. София.

Целите на Сдружението са:

 1. Повишаване на капацитета на организациите с нестопанска цел да управляват по-ефективно вътрешните си процеси и ресурси.
 2. Популяризиране на неправителствения сектор и на други граждански инициативи, свързани с цялостното подобряване на средата на живот, и въвличане на физически и юридически лица в дейностите им.
 3. Осигуряване на информираност относно възможностите за реализация и включване на заинтересовани граждани в дейностите на неправителствения сектор или в други доброволчески инициативи извън него.
 4. Развиване на знания и умения на заинтересовани граждани, свързани с изпълнението на различни граждански инициативи и проекти, реализирани от неправителствения сектор.

II. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с подготовката и провеждането на форума „Кариера с Кауза“ и други събития на Сдружението или ползването на уеб страницата на Сдружението и неговите страници в социалните мрежи, Ваши лични данни могат да бъдат достъпни за един или повече доставчици на уеб-базирани услуги.

Тези доставчици на услуги следват правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Нашите доставчици на уеб-базирани услуги са следните:

 1. “СуперХостинг.БГ” ООД. Това е доставчика ни на хостинг услуги за уеб страницата на Сдружението.

Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на „СуперХостинг.БГ“ ООД тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

 1. Google LLC. Сдружението използва, услугата на Google LLC. – Google Drive и по-специално безплатните, уеб-базирани програми Google Docs (текстообработваща програма) и Sheets(програма за електронни таблици) за регистрации на форума „Кариера с Кауза“ и други събития, организирани от Сдружението и за създаване, редактиране и съхранение на база данни.

Сдружението използва и услугата на Google LLC. за уеб анализ – Google Analytics, която чрез “бисквитки” позволява анализ на посещенията на уеб страницата ни.

Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на Google LLC. тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=ZZ

3. Rocket Science Group LLC. Сдружението използва, услугата на Rocket Science Group LLC. – Mail Chimp – платформа за управление на имейл кампании с цел изпращане на имейл известия и новини, свързани с дейности и събития на Сдружението.

Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на Mail Chimp тук: https://mailchimp.com/legal/privacy/

     4. Facebook Ireland Ltd. Сдружението поддържа страница в социалната мрежа Facebook.

Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

5. Twitter Inc. Сдружението поддържа профил в социалната мрежа Twitter.

Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на Twitter тук: https://twitter.com/en/privacy

6. LinkedIn Ireland Unlimited Company. Сдружението поддържа профил в социалната мрежа LinkedIn.

Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на LinkedIn тук: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7. PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie. Сдружението използва разплащателните услуги PayPal за извършване на дарения чрез уеб страницата си.

Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на PayPal тук:

https://www.paypal.com/BG/webapps/mpp/ua/privacy-full#14

 

III. ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ, ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ  

 1. Данни, събрани при регистрации на лица – посетители на кариерния форум „Кариера с Кауза“

Всеки посетител на кариерния форум „Кариера с Кауза“, който се организира ежегодно от Сдружението, може да се регистрира за участие чрез електронна форма на уеб страницата на „Кариера с Кауза“ или на място в деня на провеждане на събитието.

За регистрацията са необходими Вашите име, фамилия и имейл.

Тези данни се използват за целите на регистрация на посетителите на форума, както и за създаване на база данни на Сдружението в Google Docs и в Mail Chimp с цел последващо изпращане на известия, новини и допълнителна информация за форума, неговите следващи издания и дейността на Сдружението чрез услугите на Mail Chimp или Facebook.

Моля да се запознаете с политиката за поверителност на съответния доставчик на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

По желание може да предоставите и данни за Вашата възраст и образование. Тези данни се използват само за статистически цели, свързани с посещаемостта на форума.

Правно основание: Съгласие, което давате при първото предоставяне на данните на Сдружението след запознаване и приемане на настоящата Политика на поверителност.

Период на съхранение: До оттегляне на съгласието. За да оттеглите съгласието си, моля да се запознаете с Раздел IX и X.

 1. Данни, събрани от неправителствени (НПО), бизнес организации и други физически лица – участници в кариерния форум „Кариера с Кауза“

Сдружението събира данни – имена, телефон, имейл на физически лица или представители на НПО и на бизнес организации с цел осъществяване на контакт по повод организацията и провеждането на форума „Кариера с Кауза“.

Тези данни се обработват и с цел създаване на база данни с контакти на Сдружението в Google Docs/ Sheets и в Mail Chimp и с цел последващо изпращане на известия, новини и допълнителна информация за форума, неговите следващи издания и дейността на Сдружението чрез услугите на Mail Chimp или Facebook.

Моля да се запознаете с политиката за поверителност на съответния доставчик на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

Правно основание: Съгласие, което давате при първото предоставяне на данните на Сдружението след запознаване и приемане на настоящата Политика на поверителност.

Период на съхранение: До оттегляне на съгласието. За да оттеглите съгласието си, моля да се запознаете с Раздел IX и X.  

 1. Данни, събрани при регистрация на уеб страницата на Сдружение „Кариера с Кауза“

На уеб страницата на Сдружението, в рубрика „Абонамент Новини“, можете да се абонирате за получаване по имейл на известия, новини и информация относно дейността на Сдружението като попълните Вашите име, фамилия и имейл. Тези данни се обработват само за посочената цел чрез използване на имейл услугите на Mail Chimp.

Правно основание: Съгласие, което давате при първото предоставяне на данните на Сдружението след запознаване и приемане на настоящата Политика на поверителност.

Период на съхранение: До оттегляне на съгласието. За да оттеглите съгласието си, моля да се запознаете с Раздел IX и X.

На уеб страницата на Сдружението, в рубрика „Дарете“, можете да дарите средства за дейността на Сдружение „Кариера с Кауза“. Нашата уеб страница директно препраща към разплащателната система на PayPal. Личните данни и банкова информация при използване на услугата за онлайн дарения не е достъпна за Сдружението, а се предава директно към системите на PayPal. След завършване на плащането, заявената сума за дарение се превежда автоматично по сметка на Сдружението.

Моля да се запознаете с политиката за поверителност на съответния доставчик на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

 1. Данни, събрани през формата за контакт на уеб страницата на Сдружение „Кариера с Кауза“

В случай че отправите запитване към нашия екип чрез форма за контакт на уеб страницата на Сдружението, Вашите данни за контакт (имена, телефон и имейл) се обработват единствено за целите на отговора на отправеното запитване.

Правно основание: Наш легитимен интерес: подобряване на дейността ни, оказване на съдействие при ползване на нашите страници/ профили в интернет, вкл. и на предоставяното чрез тях съдържание.

Период на съхранение: До приключване на кореспонденцията.

Ако данните са необходими за предявяване или защита срещу правни искове, Сдружението ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове (наш легитимен интерес).

 1. Данни, обработени чрез страницата/ профила на Сдружение „Кариера с Кауза“ във Facebook, Twitter и LinkedIn

Предоставянето на Ваши лични данни чрез посочените страници/ профили е напълно доброволно и може да бъде свързано с „харесване“ или коментар на публикувано съдържание, Ваша публикация или осъществяване на контакт/ отправяне на запитване до Сдружението.

Моля да се запознаете с политиката за поверителност на съответния доставчик на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

 1. Данни, събрани от дарители, спонсори и партньори на Сдружението

В случай че в качеството си на физическо лице направите дарение на Сдружението и ни предоставите лични данни като имена, ЕГН, постоянен адрес, телефон, имейл, банкови данни (номер на сметка или номер на банкова карта), тези данни се обработват за целите на изпълнение на възникналото облигационно или договорно задължение. За същите цели могат да бъдат обработвани и лични данни като имена, телефон, имейл на представители на юридически лица – дарители, спонсори и партньори на Сдружението, които осигуряват финансиране на неговата дейност.

Посочените данни се обработват допълнително за обезпечаване на  счетоводните, данъчни и други отчетни нормативни задължения на Сдружението.

Правно основание: чл. 40 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел – изпълнение на задължението на Сдружението за изготвяне на годишен доклад за дейността и предоставяне на данни за дарители на Сдружението.

Период на съхранение: 10 години считано от 01 януари на годината, следваща годината, в която е осъществено дарението.

Ако данните са необходими за предявяване или защита срещу правни искове, Сдружението ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове (наш легитимен интерес).

 1. Данни, събрани от доброволци, подпомагащи дейността на Сдружението

В случай, че подпомагате организацията и провеждането на форума „Кариера с Кауза“ или друго събитие или дейност на Сдружението в качество на доброволец, ние събираме Вашите лични данни като имена, ЕГН, постоянен адрес, телефон и имейл с цел осъществяване на контакт, възлагане на задачи и организационни въпроси.

Тези данни се обработват и с цел създаване на доброволческа база данни с контакти на Сдружението в Google Docs и в Mail Chimp и с цел изпращане на известия, новини и информация за последващи доброволчески кампании на Сдружението чрез услугите на Mail Chimp или Facebook.

Моля да се запознаете с политиката за поверителност на съответния доставчик на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

Правно основание: Съгласие, което давате при първото предоставяне на данните на Сдружението след запознаване и приемане на настоящата Политика на поверителност.

Период на съхранение: До оттегляне на съгласието. За да оттеглите съгласието си, моля да се запознаете с Раздел IX и X.

Ако данните са необходими за предявяване или защита срещу правни искове, Сдружението ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове (наш легитимен интерес).

 

 1. IV. БИСКВИТКИ

Може да посетите уеб страницата на Сдружението, без да предоставяте каквито и да са Ваши лични данни.

Нашата уеб страница използва „Бисквитки“.

“Бисквитките” са малки текстови файлове, които нашата и всяка друга уеб страница използват, за да Ви разпознаят като потребител при повторно влизане. Те се съхраняват на вашето устройство, но не предоставят достъп до него.

Бисквитките, които използваме на нашата уеб страница са следните:

 1. Задължителни бисквитки.

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уеб страницата и осигуряват нейната последователност и сигурност.

2. Статистически бисквитки.

Ние използваме услугата за уеб анализ Google Analytics на Google LLC. чрез “бисквитки” (_ga,_gat,_gid,_collect), които позволяват анализ на посещенията на уеб страницата ни. Използването на тези бисквитки ни е необходимо, за да анализираме и подобрим нашата уеб страница и нейното съдържание.

Информацията, която тези „бисквитки“ събират е следната: географска локация (държава, от която се осъществява посещението), времетраене на посещението в уеб страницата, вид търсачка и операционна система, използвани от устройството, през което осъществявате посещение на уеб страницата, какви ключови думи сте използвали, за да осъществите посещението.

Тези бисквитки събират само зададения Ви специфичен IP адрес на датата, на която посещавате нашата уеб страница (сесия).

Те не позволява идентифицирането Ви като физическо лице. Ние не комбинираме събраната чрез Google Analytics информация с лични данни.

Информацията, генерирана от “бисквитката“ се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Тук може да се осведомите как Google използва информацията от сайтовете, които ползват негови услуги:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg

На нашата уеб страница се използват и слените „бисквитки“ на трети лица:

 1. PayPal използва бисквитки (PYPF), за да разпознава потребители и за да съкрати времето, необходимо на всеки един потребител за достъп до PayPal профила му.
 2. “Бисквитката” 01AI се определя от домейна abmr.net, за да се даде възможност за по-точно предаване на данни, като например видеоклипове.
 3. Doubleclick (двоен клик) е услуга на Google Inc., която използва бисквитки, за да Ви представя рекламни съобщения. Вашият браузър получава псевдонимен идентификационен номер, за да провери кои рекламни съобщения се включват във Вашия браузър и кои биват извиквани. Те дават възможност на Google и партньорските му уебсайтове за показване на рекламни съобщения въз основа на предишни посещения на различни уеб страници.

Бисквитките не съдържат лична информация и Google не комбинира събраната информация с други лични данни.

Информацията, генерирана от “бисквитката“ се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Тук може да се осведомите как Google използва информацията от сайтовете, които ползват негови услуги:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg

Допълнителна информация за защитата на данни при DoubleClick ще намерите тук: https://www.google.com/intl/de/policies/.

Как да откажете бисквитки?

При всяко едно посещение на уеб страницата на Сдружението, Вие имате възможност да се съгласите или откажете бисквитките, след като се запознаете с настоящата Политика на поверителност. Съгласието/ отказът се предоставят за конкретен браузър или устройство, през които осъществявате посещение на уеб страницата.

Вие можете да контролирате използването на тези бисквитки и самостоятелно.

Те могат да бъдат изключени от Вас чрез настройки на браузъра, който използвате или изтрити от компютъра или мобилното Ви устройство, в случай че вече са запазени.

Обикновено можете да намерите настройки за „Бисквитки“ в меню “опции” или “предпочитания” на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви бъдат полезни:

Cookie settings in Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Cookie settings in Firefox:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Cookie settings in Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Cookie settings in Safari web: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Cookie settings in iOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Можете да откажете Google Анализ да използва данните Ви тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез DoubleClick, като от линка:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=bg, изтеглите и инсталирате наличния там плъгин за браузър под настройка на рекламни съобщения, разширение за деактивиране на DoubleClick.

Необходимите бисквитки не могат да бъдат отказани нито чрез нашата уеб страница, нито чрез вашия браузър. Те осигуряват нормалното функциониране на нашия уеб сайт.

Моля, да имате предвид, че ако други, освен необходимите бисквитки, бъдат деактивирани за нашата уеб страница, е възможно да не бъдете в състояние да използвате всички негови функции в пълния им обхват.

 

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛЪГИНИ

Нашата уеб страница използва плъгини на следните социални мрежи: Facebook, Twitter, Linkedin, Google +. Те са достъпни под формата на малки икони със съответния знак (лого)  под различни публикации на нашата уеб страница. Когато кликнете на иконата, Вашият браузър ще осъществи директна връзка със сървърите на съответната социална мрежа.

Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Информация за Google+ плъгините и как изглеждат те, ще намерите тук: https://developers.google.com/+/plugins.

Информация за Twitter плъгините и как изглеждат те, ще намерите тук: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Чрез интегриране съответната социална мрежа получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от нашата уеб страница, дори и ако нямате профил в социалната мрежа или в момента не сте вписан в профила Ви. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървърите на съответната социална мрежа и се съхранява там. Сървърите на посочените социални мрежи се намират в САЩ.

Ако сте вписани в профила си в съответната социална мрежа, тя може да свърже Вашето посещение на нашата уеб страница директно с Вашия профил. Когато взаимодействате с плъгини, например напишете коментар, тази информация също се предава директно на сървър на съответната социална мрежа и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във Вашия профил.  Ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни.

Моля да се запознаете с политиката за поверителност на съответния доставчик на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

Как да деактивирате плъгини?

Ако не желаете съответната социална мрежа да свързва събраните чрез нашата уеб страница данни директно с Вашия профил, преди да я посетите, трябва да излезете от профила си.

Можете напълно да предотвратите зареждането на плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с блокиране на скриптове.

 

VI. СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Сдружението предприема всички необходими действия и мерки, за да гарантира сигурността на личните Ви данни и да избегне неоторизиран и незаконосъобразен достъп до тях.

Моля да се запознаете и с политиката на поверителност на нашите доставчици на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

 

VII. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА

Сдружение „Кариера с Кауза“ се ангажира да запази поверителността на Вашите лични данни и да спазва всички законови изисквания относно споделянето им с трети лица.

Вашите лични данни не се предоставят на трети страни с цел директен маркетинг, освен ако не сме получили изричното Ви съгласие.

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени без Вашето съгласие, единствено и само на държавни органи и институции ако това се изисква от действащото законодателство.

 

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС

Не прехвърляме Вашите лични данни в държави или територии извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ), но някои от посочените по-горе (Раздел II) доставчици на уеб-базирани услуги е възможно да прехвърлят и съхраняват данни Ви извън рамките на ЕИЗ и по-специално в САЩ.

Във връзка с използването на услугите Google LLC. и Rocket Science Group LLC., обработваната информация се изпраща и съхранява на сървъри в САЩ.

Съгласно чл. 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Европейската Комисия от 12.07.2016 г. съгласно Директива 95/46/ЕО относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, САЩ е държава, която гарантира адекватна степен на защита на личните данни, които се предоставят към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за лични данни в отношенията между ЕС и САЩ.

Google LLC., Rocket Science Group LLC., Twitter Inc. и LinkedIn Corporation са включени в този списък, което означава, че те предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство. Повече информация за Щита за лични данни и за Вашите права съгласно него може да намерите тук:

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Documents/Privacy_Shield_Public%20Communication%20material%20for%20EU%20data%20subjects_BG(1).pdf

Моля да се запознаете и с политиката на поверителност на съответните доставчици на уеб базирани услуги (вж. Раздел II).

 

IX. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ

Според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и действащото национално законодателство Вие имате следните права по отношение на личните данни, които се събират и обработват от Сдружение „Кариера с Кауза“:

 1. Право на достъп

По Ваше искане може да поучите информация дали обработваме личните Ви данни, за какви цели и на кого ги разкриваме.

 1. Право на коригиране

Имате право да поискате грешни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани.

 1. Право на изтриване (право „да бъдете забравени“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими, или ако обработването им е незаконно (без основание).

 1. Право на ограничаване на обработката

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни при наличие на законово основание за това. Можете да упражните това право, когато вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката.

Имате право да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране (за което ще Ви уведомим).

 1. Право на преносимост на данни

Имате право да поискате данните да бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработването се извършва автоматично.

 1. Право на оттегляне на съгласието

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да го оттеглите по всяко време, без да посочвате причини пред нас. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Имате възможност по всяко време да оттеглите дадено съгласие чрез страницата/ профила на Сдружение „Кариера с Кауза“ във Facebook, Twitter и LinkedIn като изтриете коментара, премахне „харесването“ си или публикацията си на съответната страница или заяви това под формата на лично съобщение. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на публикуването на горепосочената информация преди неговото оттегляне.

 

X. КАК ДА УПРАЖНИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да упражните правата, посочени в Раздел IX и да поискате допълнителна информация и разяснения относно Политиката ни за поверителност по всяко време като използвате следните контакти на Сдружението:

Електронна поща: chotekova@karieraskauza.eu

Пощенски адрес: ул. Кишинев 6, ап. 6, гр. София

Телефон: +359 896079353

 

XI. КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА

Aко считате, че правата Ви за защита на личните Ви данни са нарушени, може да се обърнете към Комисия за защита на личните данни като използвате следните контакти:

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Пощенски адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, п.к. 1592, гр. София

Телефон: +359 2 91 53 518

Факс: +359 2 91 53 525

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency