Васил Тодев

“Може да се каже, че съм щастлив човек, защото се занимавам с това, с което винаги съм искал да се занимавам.”

Васил Тодев пред “Дарик радио”, 2015 г.

Васил Тодев е основател и двигател на сдружение “Байкария”, което организира образователни програми и обучения с природообразователна и спортна насоченост за деца и младежи, както и създава и популяризира колоездачни маршрути в Родопите. Васил от години работи за осъзнаването на необходимостта от създаването на устойчиви бизнеси, за разпространяването на алтернативни форми на туризъм и за обучение на младежи към живот с уважение и хармония с природата.

На “Кариера с кауза 2017” Васил ще разкаже през личния си пример как се инициира гражданска инициатива и какво е важно в началото на работата за кауза.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency