Кариера с Кауза 2017 събира на едно място водещи организации, развиващи активна дейност в нестопанския сектор, и бизнеси, които имат утвърдени политики за корпоративна социална отговорност.

Подробности за участниците в тазгодишния форум можете да намерите тук.


Организации с представител на форума


Заедно в час

Мисията на Заедно в час е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му.

За да я постигнем, ние търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора с цел да преподават за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация и целенасочена подкрепа.

Като участник в програмата вие получавате:

 • Преминаване през цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;
 • Обучение по международен модел на преподаване, постоянна подкрепа и продължаващо обучение;
 • Сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв);
 • Конкурентно заплащане на база на двугодишния трудов договор като учител, допълнено с ежемесечен финансов стимул от Заедно в час за работата към програмата;
 • Придобиване на умения и контакти за успешна реализация в различни сектори след завършване на двугодишната програма ;
 • Работа в активна мрежа от професионалисти с общи ценности и цел;

За да участвате, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Завършено висше образование до 15 септември 2018 г;
 • Готовност за работа на пълен работен ден през двете години на програмата;
 • Силна лична мотивация за подобряване на достъпа до качествено образование в  България;
 • Отлични аналитични, комуникативни и организационни умения
 • Умения за работа в предизвикателна среда и постигане на високи резултати
 • Нагласа за постоянно усъвършенстване
 • Да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;
 • Да владеете български език;

Заедно в час е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Предстоящи крайни срокове за приемане на кандидатури за участие – 20.11.2017г. и 20.01.2018 г.
Кандидатурите се разглеждат по реда на подаването им, по-ранното кандидатстване е силно препоръчително.

 


БОДК

Българска организация за доброволно кръводаряване е първото сдружение в България, учредено и работещо в обществена полза, изцяло от доброволци, чиято дейност е насочена на 100% към повишаване броя на доброволните кръводарители и към насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване. Опитваме се да насочим общественото внимание и да работим за преодоляването на проблемите, които произтичат от липсата на информация за кръводаряването и значението му, от недостатъчния брой доброволни кръводарители и рисковете от платените донори. Организираме и съдействаме при организирането на акции за кръводаряване и информационни кампании. Чрез системата ни Дари кръв помагаме на хора, спешно нуждаещи се от кръв и набираме доброволни кръводарители, готови да помагат при нужда и да се включат в акции. Пълна информация за противопоказанията и предпоставките за кръводаряване може да бъде намерена на сайта на БОДК – http://bgblood.org, който се надяваме до няколко месеца да обновим изцяло, а при въпроси винаги можете да ни потърсите през фейсбук страницата ни – БОДК / BOVBD, където също така може да се следят дейностите и инициативите ни, да се регистрирате за доброволен кръводарител в системата ни “Дари кръв” или доброволец към БОДК, да потърсите помощ или да станете част от нас. Сдруженито ни има нужда, освен от доброволци в различни направления и от финансова подкрепа, за да можем да продължим развитието на дейностите и поддържането на системата Дари кръв.

 


ABLE Mentor

Ние вярваме, че образованието трябва да вдъхновява учениците да слеват мечтите си и да ги подготвя за техния професионален път, да възпитава отговорност и инициативност. Нашият начин да ги подкрепим в тяхното търсете и себеизграждане е проектът ABLE Mentor. Чрез него ние свързваме ученици от 10 и 11 клас с изявени професионалисти с повече житейски опит в мрежа за споделяне на знания и умения. Учениците и менторите се комбинират в екипи по двама и работят върху общи проекти. В основата на ABLE Mentor е концепцията за индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците – ученици и техните ментори. Продължителността на един сезон на програмата е 3 месеца като в годината се реализират два сезона, есенен и пролетен, съобразени с учебната програма на учениците. Основната дейност е организирането на събития и обучения за учениците и техните ментори, които да ги подкрепят в процеса на израстване и кариерно ориентиране. По време на сезона се осъществяват 4 основни събития на които участниците в програмата се срещат, опознават се, изграждат доверие помежду си, откриват нови възможности, предствавят своите проекти и намират контакти с хора, които да им помогнат да ги реализират. Освен това организираме и 3 обучения насочени предимно към учениците, които се фасилитират от доказани в областа си обучители, като основните теми, които се засягат са професионално и кариерно ориентиране, целеполагане, осъществяване на ефективни презентации. Всички тези дейности се осъществяват от екип от доброволци, които вярват в идеята за приемственост между поколенията и оценяват възможността, която програмата им дава да създават добра среда на живот и да инвестират време и енергия в дългосрочни цели. Всеки екип съставен от ученик и неговия ментор работи индивидуално, като бива подкрепян през целия път на програмата от координатор, които да следи и спомага за добросъвестното и ефективно осъществяване на програмата.

 


TOM

TOM е съкращение, което означава Тикун Олам Мейкърс – еврейска ценност, която означава „да поправим света“. ТОМ е международно движение, което събира хора със специални нужди и мейкъри, които заедно да създадат свободни за ползване технологии, в помощ на ежедневните предизвикателства на хората със затруднения.

ТОМ е 72-часов маратон, който събира екипи от майстори и Нуждознайци за разрешаването на определен проблем. Нуждознайците са с ясно разбиране за проблемите на хората със специални нужди. В повечето случаи те са тези, които имат затруднения в някаква посока, в други, са роднини, хора, които се грижат за някого или са специалисти. В ТОМ Нуждознайците са изключително важни за отбора, защото работят заедно с Мейкърите през всички етапи от създаването на прототипа. От друга страна Мейкърите са дизайнери, програмисти, инженери, и всички, които обичат да създават. В ТОМ, Мейкърите са тези, които изработват всичко по прототипите, за да ги превърнат в реален работещ продукт.

 


JCI Bulgaria

Junior Chamber International (JCI) е международна неправителствена организация, която обединява активни и амбициозни хора между 18 и 40 годишна възраст. Тя е създадена през 1944 г. в щата Мисури (САЩ) и има над 200 000 членове в над 120 държави по целия свят.

JCI Bulgaria e създадена през 2011 година и в момента има 5 локални секции: JCI Sofia, JCI Plovdiv, JCI Varna, JCI Pleven и JCI Svishtov. Организацията оперира в няколко области – бизнес инициативи, социални дейности и международни проекти.

JCI Bulgaria е носител на промяната. Ние вдъхновяваме младите хора в България да осъзнаят отговорността си към заобикалящата ги среда, помагаме им да развият себе си и да случват позитивната промяна в обществото си.

Членовете на JCI Bulgaria поемат инициативата доброволно да идентифицират наболели проблеми в нашето общество и да фокусират действията си върху устойчиви решения.

Сред значимите проекти на организацията се нареждат:

JCI Language Café – дава възможност на гостите да упражняват уменията си по чужди езици, да обогатят кръгозора си с нови знания за западни и източни култури и да разширят кръга си от приятели и бизнес партньори. В допълнение Language Café Plovdiv цели по-бърза и лесна интеграция на граждани от международен произход.

(Y)Our Future – кариерен форум, който съчетва изложение на местни компании и практически ориентирани сесии със съвети от професионалисти.

Влез в час – едночасов семинар във всички 6-ти класове в България на тема „Професиите на бъдещето“ и защо е важно да мислим за кариерното си развитие от малки.

Първи стъпки в бизнеса – еднодневно събитие, което цели да срещне професионалисти с богат практически опит и млади предприемачи и студенти, които желаят да научат повече относно различните предизвикателства при стартирането на собствен бизнес.

Кутия за книги – благотворителна дарителска кампания, която дава възможност на всеки да дари прочетени книги в специалните JCI кутии, поставени на различни локации. Тези книги участват в разпродажби, а със събраните средства JCI Bulgaria закупува компютри и друга дигитална техника с цел да дигитализира всички домове за деца в България.

Най-изявените млади личности на България (TOYP) – програма, която отличава постиженията на млади българи, които носят позитивната промяна в себе си и са достойни за пример. Целта на инициативата е да придаде по-голяма звучност на тези добри примери на национално и на международно ниво.

Понякога само един човек е достатъчен, за да посочи пътя към промяната. Бъди този човек. Присъедини се към JCI Bulgaria.

 


Визия за София

Визия за София има амбицията да опише града, в който искаме да живеем. Визията ще подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни. Проектът е инициатива на Столична община и ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.

Работата по Визията включва събиране, обобщаване, създаване, дискутиране и анализ на информацията по всички теми, свързани с бъдещето на София. Процесът се координира от екип Визия, който работи за постигането на максимално включване и информиран диалог между всички участници.  Екипът подпомага всички заинтересовани страни да споделят информация, да генерират идеи и да предприемат реални действия за решението на различни проблеми. Екипът събира, обобщава и представя знанията за реалното състояние на града и предложенията за развитието на София.

В есенните месеци на 2017 ще бъде събрана наличната информация за града, а после ще започне публичното дискутиране на различните теми. На основата на дискусиите, през пролетта на 2018 ще бъде предложен работен вариант на Визията, който отново ще бъде дискутиран от широката общественост чрез информиран диалог. През есента на 2018 Визията следва да бъде приета от Столичен общински съвет, за да служи като платформа за развитието на София и да сложи началото на устойчива система за дълготрайно взаимодействие.

 


Подарете книга

Фондация „Подарете книга“ служи като медиатор между децата, настанени в институции, и доброволците, които са готови да дарят частица от времето си, за да работят с децата, да са техни ментори и приятели.

Всичко започна с осем книги подарени от Благовеста Пугьова на едно детенце, Мелани.

Научих най-ужасяващите случки за сираци от работата си в едно предаване (Отечествен фронт). И все исках да направя нещо за тях, защото виждах, че хората гледат предаванията с интерес както гледат „Биг брадър“, но никой не се обаждаше да им помогне.

Тези първи осем книги ги надписах всичките с “Важно е да се чете”, “Продължавай да четеш”, “Не спирай да четеш, моля ти се” и т.н. Тя не осъзнаваше колко е важно, никой не беше й го казал. И когато се прибрах вкъщи, един приятел, поетът Ивайло Добрев ми каза „Много хубаво нещо си направила, Блага, велико!“, а аз му отговорих, че не трябва да е за едно дете, а за всички, които си нямат родители и приятели, които да им отворят очите за книгите, да им покажат как хубаво се мечтае с книгите. Веднага направих страница във фейсбук ПОДАРЕТЕ КНИГА и потърсих доброволци, които да събират книги и в другите градове. И така, доброволец след доброволец и дом след дом, продължаваме.

 

Развивайки дейността си, Фондацията обособи каузите си в три основни направления:

Доброволчество – Събираме хора, които подаряват частица от своето време на децата в институциите;

Образование и обучение – Намираме местни учители, за извънкласни занимания и професионални курсове;

Реализация – Помагаме на децата, които излизат от домовете да си помогнат сами в реалния живот.

 


За Нашите Деца

Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. “За Нашите Деца” е наследник на британските правозащитни организации “Европейски детски тръст”, “Християнски детски фонд” и “ВсякоДете”. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Вече 25 години фондация “За Нашите Деца” е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата.

Нашата мисията

Предоставянето на  професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Нашата визия

„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

Нашата амбиция:

Да оставим институциите за деца в историята и да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най – уязвимите деца в България.

Нашите цели:

 • Да достигнем до повече деца и семейства в риск и да предоставим по-голям обем и брой качествени социални услуги.
 • Да осигурим ресурси, необходими за дейността на организацията, предвид факта, че държавните институции финансират под 40% от инвестициите, които ние правим годишно за предоставяне на качествени услуги за деца и семейства в риск.
 • Да влияем върху политиката и практиката за защита правото на семейство на децата в България, стъпвайки на нашия практически опит.
 • Да поддържаме високо ниво на организационно управление и прозрачност.

Повече информация за това кои сме ние, какво и как го правим може да откриете на нашия уеб сайт: www.detebg.org.

 

 


Хранкооп 

Хранкооп – София е основан през есента на 2010 г. В края на 2015 се регистрира като кооперация от нов тип, обединяваща производители и потребители на чиста храна. Към есента на 2017, членовете на кооперацията наброяват близо 90 пълноправни и над 120 асоциирани. Кооперацията работи с над 150 производители в цялата страна, организира 8 регулярни фермерски пазара в София, Банкя, Хасково и Добрич, управлява фермерски магазин, хранителен кооператив и провежда редица събития, съвместно с общините по места. Основните цели на организацията са подкрепа на малки местни производители на чиста храна и улесняване на достъпа на потребителите до нея.

 


JA Bulgaria 

Мисията на Джуниър Ачийвмънт е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си. Ние мотивираме младите хора да бъдат активни и инициативни и ги подготвяме да знаят как и да могат да реализират идеите си в конкурентна среда.
Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и готовност за работа. JA използва т.нар. прогресивен или спираловиден модел на образование, чрез който се надгражда усвоеното на предишните етапи и устойчиво се постига ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии.

Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството.
Джуниър Ачийвмънт (JA) е водеща организация в света с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развиване на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство, кариерно ориентиране.
Програмите на JA са признати от Генерална дирекция „Предприятия“ на Европейската комисия като „Най-добра практика в обучението по предприемачество“.
Какво е Junior Achievement Worldwide и JA Europe?
Днес ежегодно в 121 държави в света се обучават над 10.2 милиона младежи в 151 820 училища с помощта на 435 523 доброволни бизнес консултанти. От създаването си досега над 100 милиона млади хора са завършили над 50 програми на JA в света.

Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“
Създадена е през 1997 г. като организация с нестопанска цел. Член е на световната и европейската организация JA.
JA България предлага програми, които обхващат всички етапи на образователната система – от предучилищно възпитание до университета, и работи за тяхното прилагане в партньорство с училища, университети и бизнеса.

 


CVS – България

Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България е неправителствена организация, която работи в сферата на международния доброволчески обмен от 1998 г. и е регистрирана официално през 2002 г. като организация, работеща в обществена полза. Си Ви Ес – България е клон на международната организация за мир и обмен на доброволци Service Civil International (SCI: http://www.sci.ngo/), както и пълноправен член на младежката мрежа за сътрудничество в Югоизточна Европа – South Eastern Eurоpean Youth Network (SEEYN: www.seeyn.org) Целите на Сдружението са да популяризира идеята за доброволческа работа чрез организирането на доброволчески инициативи; да мотивира младите хора към активност и участие в доброволчески лагери и акции, да промотира и подкрепя международното разбирателство и солидарност, социалната справедливост и опазването на околната среда. Основните дейности на сдружението са: 

– разпространяване и популяризиране на доброволчеството като форма на активно гражданско участие

– организиране на краткосрочни и дългосрочни доброволчески международни проекти: доброволчески лагери, младежки обмени и обучения, семинари и конференции

– организиране на краткосрочни и дългосрочни доброволчески локални проекти за работа с маргинализирани групи и тяхното социално включване /напр. бежанци, деца от уязвими групи, хора от малки населени места, хора с увреждания и др./

– организиране и участие в културни инициативи и инициативи за опазване на околната среда и промотиране на устойчивото развитие – приемане и изпращане на доброволци/ вкл. Европейска доброволческа служба/ в подкрепа на обществено значими проекти в България, Европа и света – работа в партньорство с други НПО с цел опазване на човешките права, включването на маргинализирани групи.

Сдружението успешно осъществява дейностите си благодарение на 30-те си пълноправни членове, както и не много на брой, но активни доброволци, които помагат в провеждането на различни ежедневни дейности на Си Ви Ес. Допълнително голям брой доброволци отдават своето време, труд и знания по отделните проекти на сдружението: Проект Бежанци, Училище за природата в с. Влахи, Международния София Филм Фестивал, Проект Толерантност и други.

 

 


Четири лапи

„Четири лапи” е международна неправителствена организация за защита на животните с централа във Виена, Австрия и представителства в 12 страни, сред които и България. Създадена през 1988 г. от Хелмут Дунглер, организацията популяризира хуманното отношение към животните чрез последователни кампании и проекти. Успехите на „Четири лапи” са в резултат на проучвания и научна работа, както и на активно лобиране на национално и международно ниво. Усилията на „Четири лапи” са съсредоточени в помощ на животни, чието съществуване зависи изцяло от човека: бездомни кучета и котки, опитни животни, селскостопански животни, животни компаньони, както и отглеждани в неподходящи условия големи котки, мечки и орангутани.

Офисът на „Четири лапи” в България функционира от 2000 г. У нас организацията е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки в гр. Белица, изграден съвместно с фондацията на Бриджит Бардо и с проектите си за кастриране на бездомни животни. Всички проекти и кампании на „Четири лапи” се финансират изцяло от дарения, идващи от над половин милион поддръжници на организацията от целия свят.

 


Изкуството да живееш

Фондация “Изкуството да живееш” провежда образователни програми за самоусъвършенстване, които предлагат техники за освобождаване от стрес,  подобряване на здравето, фокуса и съзнанието, както и постигане на хармонични отношения между хората.

Курсовете за личностно развитие обхващат всички възрасти и сектори в обществото, включително деца, студенти, служители във фирми, институции, като до момента над 30 000 души в повече от 32 български града са преживели ползите от тях. Завършилите курсовете имат възможност да организират и участват като доброволци в хуманитарните акции на фондацията, които включват: доброволческа помощ в домове за стари хора, специализирани програми за стимулиране на човешките ценности у децата в домовете за деца, лишени от родителски грижи, с програмите „Детство без агресия”, почистване на паркове, пребоядисване на детски площадки за игра и засаждане на дръвчета.

През ноември 2006 г. с подкрепата на Министерството на правосъдието на Република България фондацията стартира хуманитарен проект „Свобода зад решетките“ за подобряване физическото и психическото здраве на служители и лишени от свобода в българските затвори. В проведените до момента над 60 програми са участвали повече от 1000 затворници и служители, като проведено международно изследване показа изключително положителни резултати. От септември 2008 г.  Изкуството да живееш придоби лиценз от Държавна агенция за закрила на детето за преподаване на детските и младежките програми Детство без агресия, ART Excel, YES! и YES!+.

Изкуството да живееш организира и редица културни събитията като Световния рекорд на Гинес за изпълнени с 333 кабагайди в София. Доброволците и учителите от фондацията представиха достойно страната си по време на Световния фестивал на културата, честващ 30-годишния юбилей на фондация Изкуството да живееш, с грандиозно хоро от 2 000 души на Олимпийския стадион в Берлин през юли 2011. Основателят на фондацията Шри Шри Рави Шанкар има мисията да глобализира духовността и да донесе мир по целия свят.

 

 


Мисия Кураж

Мисия Кураж е организация с нестопанска цел, която популяризира и представя информация относно темите, свързани с мъжкото здраве. Мисия Кураж е съвместен проект на няколко приятели, обединени около идеята, че това да се говори за мъжките здравословни проблеми е нещо нормално. Всичко стартира още през 2013 г. – с организацията на кампании свързани с международната организация Movember. През зимата на 2015 г. Мисия Кураж се появява и като първата българска онлайн платформа изцяло за мъжки теми, привличайки студенти по медицина, които пишат статии за мъжки заболявания и превенцията им.

В България почти не се говори по темите около мъжкото здраве и коварните болести, които застрашават мъжете. Екипът на Мисия Кураж има за цел да промени това като предостави платформа, даваща информация относно проблеми като: рак на тестисите, рак на простата, варикоцеле и други.

Редом с този казус, организацията мотивира българските мъже да бъдат по-активни като спортуват и се движат повече. За целта организацията работи с крос-фит треньор, който публикува редовно видеа за ефикасни тренировки вкъщи.

Днес платформата е активна в редом събития в България, като последното начинание се изразява в организацията на официалното Movember събитие за 2017 г., чиято основна цел, освен предоставянето на качествена информация е и събирането на средства за безплатни профилактични прегледи за мъже.

 


Диабет, предиабет и метаболитен синдром

Мисия: ДиП работи, за да имат хората с предиабет шанса никога да не станат диабетици, а диабетиците – да живеят достойно и без усложнения.

Цели: подобряване качеството на живот на деца, младежи и възрастни с диабет, намаляване на риска от тяхното социално изключване, насърчаване на социалната им и професионална реализация, подобряване на достъпа до лечение, диагностика, ресурси и обучение за хората с диабет в по-малки населени места.

Дейности: информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании, скрининги за диабет,  обучения, кръгли маси, уъркшопи „Ролята на физическата активност“, ивенти „Парад на доброволчеството“. Провеждаме семинари, срещи и консултации с цел интеграция на младите диабетици, разговори с лекари и психолози, срещи в училищни класове, в които има деца и младежи диабетици. Организацията като партньор в международни проекти изпраща млади диабетици на младежки обмени и тренинги, като по този начин им дава шанс да участват в европейски проекти. Всяка година организираме акции на съпричастност с хората с диабет.

Досега:

Организирахме лагер за деца с диабет, с обучение с неформални методи за повишаване на самочувствието, комуникативността и за развитие на умения за споделяне и търсене на помощ.

Проведохме десетки скрининги в София, Пловдив, Видин, Ново село, Стара Загора, Ловеч, Козлодуй, Раднево, в които сме обхванали над 3500 души от 18 града в 15 общини.

Проведохме акция на съпричастност „Диабетът – утре може да си ти”, в  която в един и същи ден по едно и също време се включват над 1000 наши доброволци от 20 града. 20 български града и Лондон, в която обхванахме над 1000 доброволци, над 200 диабетици, с над 100 медийни публикации и отразявания.

 


Операция “Плюшено мече”

НПО “Операция Плюшено Мече” е сдружение в обществена полза, което работи с и за деца в неравностойно положени. От 10 години ръководим Коледна кампания, която от 2015 вече оперира на национално ниво и е най-мащабната кампания за сбъдване на мечтите на деца лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца в риск и възрастни с умствени увреждания. Всяка година нашият екип от над 150 доброволеца и регионални отговорници във всички 28 региона на България събира списъци с персоналните, индивидуални желания за Коледа на деца в институции, както и списъци с основни нужди на самите институции полагащи грижи за децата и младежите. Както през 2015, така и през 2016 нашите екипи от доброволци и дарители посетиха 7000 деца от над 330 институции.

През 2017 стартира и новата ни целогодишна менторска програма за даровити деца в неравностойно положение “Скритите таланти на България”. Програмата всяка година ще работи с определен брой деца и младежи, за да развива техните таланти в определена сфера, като им предоставя лични ментори, индивидуални частни уроци, достъп до семинари, работилници, състезания и нужните материали за развитието на техните умения. При успешно завършване на първата година от програмата ще бъде предоставена възможност за реализация, продължаване на подготовка за влизане във висше учебно заведение, стаж или работна позиция. През учебната 2017-2018 екипът ни, заедно с екип от ментори, учители и специалисти ще работи с 8 деца от Варна, Бургас, Видин и София и ще развива техните умения в сферата на музиката (цигулка и народно пеене), народните танци, рисуването (моден дизайн и 3D анимация и дизайн) и кану каяк.

 


Youth for Understanding

Youth For Understanding (YFU) е една от най-старите и уважавани международни организации за културен ученически обмен в света. Създадена през далечната 1951 г., YFU и до днес продължава да следва мисията си да работи за развитие на междукултурното разбирателство, взаимното уважение, социалната отговорност и глобалното гражданство.
Сдружение „Младеж за разбирателство – България“/ YFU България е част от международната мрежа на YFU и вече 20 години организира междукултурен ученически обмен в повече от 30 страни по света.

YFU България е приела над 30 ученици от 4 континента и е сбъднала мечтата на над 300 български младежи между 15 и 18-годишна възраст да учат и живеят в различни държави по света. Програмата на YFU включва настаняване в местно приемно семейство и посещаването на местно училище в страната на обмен.

YFU вярва, че можем да създадем един мирен свят като възпитаваме активни граждани. Човек може да смени обкръжението си и да въздейства на други хора, отвъд най-близките си роднини и приятели. Преживяването, което дава обмена, засилва световното разбирателство и приемането на други култури и навици, което на свой ред повишава толерантността, намалява насилието и помага за премахването на стереотипите.

 


YOUTHub

Сдружение YOUTHub е младежка неправителствена организация основана през юни 2016г. Основната ѝ цел е да служи като младежка онлайн платформа (www.youthub.bg), на която българските младежи да намират различни възможности за включване в обучителни дейности с цел професионално и личностно развитие. Позитивно настроени сме, че ако младите хора имат възможност да се възползват от тези възможности и активно и целенасочено градят своите интереси и умения, то те бързо биха се превърнали в ценни кадри за пазара на труда. По този начин индиректно се опитваме да борим високия процент младежка безработица в България и Европа. В допълнение организацията си е поставила задачата да служи като свързващо звено между младите хора, бизнеса, НПО сектора и държавните институции.

YOUTHub се представлява от експерти в областа на младежките въпроси и кариерно развитие. Вярваме в това, че младите хора трябва да бъдат подкрепяни в техните начинания и пътя на израстването им. Това е причината от самия старт на платформата да започнем да работим със стажанти, чиято дейност варира в организацията, но предоставя възможност за обучение на различни меки и дигитални умения.

В допълнение организацията е партньор по различни младежки проекти свързани с предприемачество, развитие на меки умения и гражданско-социални теми. С тях вярваме, че допринасяме за развитието на хората включили се и служим като платформа за израстване. Обучителните дейности организирани от НПОто на локално ниво са свързани с темите за комуникаци и кариерно развитие.

 


Фабрика за идеи

Фабрика за идеи е платформа, обединяваща активни хора в страната и чужбина, които създават “активи” на свързване там, където те са дефицитни – между поколения, между дисциплини, между града и селото, между граждани и общински власти, между “център” и “периферия”. Създавайки мостове на взаимодействие там, където те са прекъснати, вярваме, че създаваме алтерантива на един все по-радикализиращ се свят, все повече затворен в “балоните на единствената истина”, като заместваме страха с опознаване, с изследване, със създаване на нови решения. Фабриката прави това чрез различни формати за креативно взаимодействие, от които се раждат съвсем конкретни решения, които подкрепяме от самото начало до реализацията им. Инициативите ни Резиденция Баба, Предизвикателство за социална промяна и EMPATHEAST са нашият манифест за промяната, нужна ни сега: връзка между дисциплини, поколения, идеи, които създават света такъв, какъвто бихме го обитавали: любопитен, неосъждащ, творящ.

 


Мулти култи колектив

Мулти култи колектив (МКК) работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешки права от 2011 г. Организацията работи както на терен, така и на ниво политики. Развива и собствено социално предприемачество. МКК е базиран в София, но през 2015 г. се разраства като социален франчайз в 6-те най-големи български града. МКК има богат опит в разработването и провеждането на медийни кампании, повишаване на информираността, използването на изкуства и култура за социална промяна, провеждане на обучения, проучвания, мониторинг, анализи на политики, застъпничество, работейки в сътрудничество с правещите политики, НПО, изследователи, младежи, мигранти, бежанци. Редица проекти на МКК са награждавани и отличавани като социални иновации и добри практики на национално и европейко ниво. МКК е национален координатор на официалния портал на Европейската комисия за интеграция на граждани на трети страни Европейски уебсайт за интеграция от 2013 г. МКК е национален партньор на европейската мрежа за политики в сферата на образованието на мигранти СИРИУС от 2014 г., а през декември 2016 г. стана един от съ-основателите на ново юридически лице, базирано в Брюксел – СИРИУС. МКК е водещ партньор в България на най-големия европейски изследователски проект в сферата на интеграция на бежанците NIEM от 2016 г.

 


Асоциация Родители

Асоциация Родители е учредена на 19 юни 2001 г. като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Мисията на организацията е да насърчи родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепи децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Основните цели на Асоциацията са: развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата. Чрез своите проекти и дейности организацията работи за тясна връзка между семейството и образователните институции и за подкрепа на родителските умения в съвременния бързопроменящ се свят.

 


Empty Your Wardrobe

Empty Your Wardrobe е проект, създаден преди три години, с първоначална цел стимулиране споделянето на ненужни дрехи и аксесоари вместо тяхното изхвърляне, чрез редица от социални събития за размяна – Въртидрешка. Свръх производството и консумацията са минали нормалните граници и притежанието на вещи отдавна не е свързано с реалните ни нужди. Воден от този факт, Empty Your Wardrobe се стреми да събуди чувството на осъзнаване у последователите си и да намери решение на проблема.

Следвайки естественото развитие на идеите, събитията Въртидрешка бяха предпоставка за появата на курсовете за преобразуване на използвани дрехи – Sunday Fashion Session и създаването на първата колекция от преобразувани дрехи – ЗОВВ. ЗОВВ е абревиатура от 4те земни елемента – Земя, Огън, Въздух и Вода, и е своеобразен символ на вика на Земята за помощ. Прекомерното производство и консумация на вещи води до силно замърсяване на околната среда и вреда върху човешкия индивид в много аспекти. Това от своя страна е причина за необратими последици. Ние вярваме, че сега е моментът, в който трябва да обърнем поглед към природата, да я пазим, да търсим качеството и добавената стойност като инвестиция за по-добър и хармоничен живот. Иновация в текстурата, в материята на дрехите; иновация в добива и използването на природните суровини; нови методи за преработка и рециклиране. Рационалност в използването на водния ресурс при производството на дрехи – това смятаме, че трябва да бъдат опорните моменти, които да се развиват в близко бъдеще.

Всяко едно свое събитие Empty Your Wardrobe се стреми да организира по иновативен и различен модел, който да достигне и въвлече в идеите повече съмишленици – от осъзнатия за проблема човек, готов да направи промяната в себе си, до този, който до момента не си е давал сметка как влияе върху тези глобални проблеми.

 


Greenpeace

Greenpeace съществува, защото тази крехка земя заслужава глас. Тя се нуждае от решения. Oт промяна. Oт действия. От ТЕБ!

Имаме нужда от хора с позитивна визия към бъдещето и някой, който да преведе тази визия в реални действия.

„Грийнпийс“ е независима световна кампанийна организация, която работи за промяна на нагласите и поведението на хората, за да защити и опази околната среда и насърчи мира.

Организацията:

 • предизвика енергийна революция за преодоляване на заплаха номер едно пред планетата ни: климатичните промени;
 • защитава моретата и океаните ни от разточителния и разрушителен риболов, както и създава глобална мрежа от морски резервати;
 • защитава на световните древни гори, както и животните, растенията и хората, зависещи от тях;
 • работи по въпроса за разоръжаване и мир чрез преодоляване на причините за конфликта и призоваване за премахване на всички ядрени оръжия;
 • създава бъдеще, свободно от токсини с по-безопасни алтернативи на опасните химикали в продуктите и производството;
 • провежда кампании за устойчиво развитие на селското стопанство, отхвърляйки геномодифицираните организми, защитава биоразнообразието и насърчава социално отговорното земеделие.

 


Естествоизпитатели

 

Естествоизпитатели сме сдружение с официална форма от началото на 2016 година. Стремим се, естествено, да изпитваме естеството на нещата – на отделния човек и на групата от човеци, на природата, на момента, в който се заражда промяната. Събираме и споделяме знания и умения за работа с хора и с материя. Практикуваме и усъвършенстваме умението си да наблюдаваме. А после да превърнем нещата в игра.

Естествоизпитатели работим за свят, в който всеки човек учи непрестанно, за да открива и развива себе си като част от природата. Развиваме среда и умения за учене и за засилване на връзката на хората с планината, помежду ни и със себе си. Дейностите ни са свързани със създаване на преживяване и са най-често на открито – детски лагери, екипни програми, фасилитиране (водене и развиване на процеси), доброволчество и планинско водачество. Основният ни естествопизпитателски проект е кампания “Планина, обичам те!”, чиято кауза е да засилим и заздравим връзката между младите хора и природата. Чрез кампанията събираме средства за провеждането на безплатни лагери за деца и младежи, които не са срещали планината и нямат възможност за това (финансова, родителска подкрепа, липса на опит и екипировка и др.). Вече разполагаме с качествена планинска екипировка. Екипът ни е пъстър – опитни инструктори в преживелищното учене на открито, опитни планински водачи и младежи с най-разнообразни умения и интереси, които практикуват силна връзка с планината по вдъхновителни начини.

 


Зелен

Сдружение „Зелен” е учредено в края на 2012 година от група приятели. Това, което ни свързва, е любовта към природата във всичките й аспекти. Основната ни цел е популяризирането на нестандартни решения за опазване на околната среда, а средствата, които използваме се, стремим да запазват нашата оригиналност, автентичност и свобода. Разчитаме основно на лични средства, дарения и доброволен труд.

Търсим и споделяме алтернативни форми на устойчиво съществуване и себеизразяване, а във въпросите, които изскачат по пътя, се крият всъщност много отговори. Така по естествен начин стигаме до по-осъзнати и отговорни решения, които идват от самите нас. А най-важното е искрено да се забавляваме с проектите, които реализираме!

Преустроихме стар дизелов бус, така че да работи безпроблемно на филтрирано използвано олио и така спестяваме вредни емисии и енергийни ресурси чрез повторната употреба на привидно непотребни материали. Ще ви изненадаме и с нашата педалня – пералня на педали, която работи безупречно стига да има кой да върти. Соларният ни котлон представлява стара сателитна чиния покрита с алуминево фолио.

Една от най-значимите ни социални инициативи се нарича „Зелен сбор“ – пътуващ децентрализиран форум, който цели да помогне на младите хора, избрали да се върнат към българското село, като даде гласност на проектите им.  

В стремежа си да представяме и подкрепяме устойчиви модели на социално взаимодействие и общностно развитие създадохме социален център, целящ да бъде споделено работно пространство, подкрепящо позитивната промяна във всеки един от нас. След реализирането на редица дейности на местно, национално и международно ниво е изключително важно за нас да стигнем до възможно най-много инициативни, любопитни, чистосърдечни и мотивирани хора, с които заедно да постигнем следващото ниво на развитие – космическото! Заповядайте!

 

 


Footura

Основните цели и дейности на Сдружение Фуутура са развитието и популяризирането на различни видове спорт и всички видове дейности, свързани със спорта и активния начин на живот, спортът като инструмент за социално включване, спортните научни изследвания, спортни програми за обмен и др. Основен приоритет за нас е развитието на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическото възпитание на децата и младежите, за да се мотивират да бъдат активни, здрави и спортуващи.

Работейки в спорта, нашите основни цели са:

– Повече деца, младежи и любители в спорта

– Социално включване чрез спорт и активна работа с групи в неравностойно положение и в периферни райони

– Спортът като най-доброто средство за по-добра физическа култура, за борба срещу депресията, пристрастяването, наднорменото тегло, агресията и т.н.

– Спортът като перспектива в живота и ролеви модел
– Работа за рехабилитация и разширяване на съществуващите и създаване на нови взаимоотношения между гражданите, организациите, регионите и други структури на базата на спорта, спортната култура и специфични спортни събития – както в България, така и в чужбина.

– Промотиране на постиженията, проектите и инициативите на личности и организации в областта на любителския спорт.

– Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на аматьорски спорт, което увеличава мотивацията и поддържа ангажираността на младите хора.

– Участие в обществения живот и обществен диалог по въпросите на младежта и спорта – както пряко, така и косвено.

– Разработване, изпълнение и координиране на проекти.


Следвайки тези основни цели, ние имаме опит в някои международни спортно-социални проекти – по Еразъм, Юромед, FARE и др., както и в някои национални проекти – Столична община, Министерство на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, различни конкурси и др.

Фуутура разполага с екип от много активно ангажирани и опитни доброволци и членове, които могат да организират и участват в мащабни събития със спортен, здравословен и социален акцент. Фуутура се занимава и с организиране и подпомагане на спортни мероприятия с благотворителни, демонстрационни и състезателни цели, търсещи пряк положителен социален смисъл. Всички наши минали и бъдещи проекти и събития са насочени само към спорта и ценностите, които той носи.

 


Българска асоциация „Осиновени и осиновители“

БАОО е създадена през 2004 г. с цел да подпомага родители, пристъпили към осиновяване и осиновени хора, търсещи истината за своята история и произход. Самите ние сме родители, осиновили деца, и осиновени хора, заради което сме още по-уверени в това, което правим.
Нашите цели са да спомогнем за подобряване имиджа на осиновяването и постигане на толерантност към темата. Да подпомагаме и подготвим през личен и професионален опит кандидат-осиновителите и да бъдем ценен спътник в групите за взаимопомощ за родители и осиновени хора. Да осигурим професионална помощ, когато е необходимо. Да мотивираме НЕ-създаването или ако вече е налична, да подпомогнем правилното разкриване, на тайната на осиновяването.
Всеки един от нас дава частица от себе си в полза на другите, които вървят по пътя на осиновяването. За целта са необходими желание и отговорност, каквито на нас никога не са ни липсвали. Започнахме малка група, а днес голямото семейство на осиновяването не спира да расте и приобщава съмишленици и приятели. Стъпка по стъпка и дума след дума отваряме все по-широко темата осиновяване и постепенно сваляме от нея негативния товар, натрупан през годините.
Ежегодно БАОО провежда две водещи инициативи:
Щъркелов ден – денят, в който едно дете открива своето семейство. Отбелязва се като втори рожден ден – с торта, свещички и много добри приятели. Така децата и техните приятели научават, че да си осиновен е прекрасно. Чрез тази инициатива мотивираме родителите да говорят свободно с децата си за осиновяването, като не създават тайни помежду си.
Национална информационна кампания за осиновяването – по време на тази инициатива организираме множество събития в различни градове в страната. Провеждаме срещи с осиновени хора, семейства с осиновени деца и специалисти, работещи по темата. Осъществяваме форуми и кръгли маси с различни структури от държавния сектор. Целим да повишим информираността на обществото по темата.

 


Университетски аварийно-спасителен отряд

Университетски аварийно-спасителен отряд е неправителствена организация, създадена в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през далечната 1990 г. Днес в екипа членуват студенти от редица столични университети, както и хора с различни професии и интереси, защото вярваме, че всеки може да намери своята ниша и да бъде полезен за делото ни.

УАСО е колективен член на Българския младежки Червен кръст и на Националната асоциация на доброволците в Република България, а членовете му са част от Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК.

УАСО осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в превантивна и спасителна дейност при природни бедствия, инциденти и промишлени аварии, социално подпомагане и защита на околната среда.

Личният състав на УАСО е добре подготвен за дейност при сложни теренни и климатични условия. Членовете на Отряда са специално обучени за оказване на първа долекарска помощ и транспортиране на пострадали от разрушени сгради с използване на алпийски способи. В рамките на дейностите на организацията или извън тях, членове на УАСО са взели участие в реализацията на множество екологични проекти, научни проекти, свързани с опазването на околната среда, и др. Вече 12 научни сезона УАСО има свои представители на Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“.

Отрядът взима участие в множество спасителни дейности. Някои от по-големите операции, в които УАСО изпраща свои екипи, са оказване на първа помощ и търсене на оцелели в района на гр. Ялова след земетресението в Турция (1999г.), ограничаване на периметъра на пожарите в района на Мальовица, Рила (2000 г.), Пирин (2003 г.), с. Долна Баня (2004 г.), под вр. Бунай (2011 г.), м. „Бистришко бранище”, Витоша (2012 г.), край с. Локорско (2013 г.), над Рилски манастир (2015 г.), подпомагане на населението в с. Мизия след наводненията (2015 г.) и др.

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company